mitteabielulise kooselu järgsed õigused

Karin 18.11.2018 10:21 (1 aasta tagasi)

Milline on tagajärg, kui ma avan oma elukohas ukseluku, mille on ära vahetanud elukaaslane, kes on ammu välja kolinud aga on omanik?

A 19.11.2018 06:39 (1 aasta tagasi)

Kui see on tõepoolest Sinu elukoht, s.t Sul on õiguslik alus seda korterit oma elukohana kasutada, siis võib omanik nõuda Sult üksnes hüvitist luku lõhkumise eest. Kui Sul aga õiguslikku alust korteri kasutamiseks ei ole, siis on tegemist omavolilise sissetungimisega ehk KarS §-s 266 sätestatud kuriteoga.

Karin 19.11.2018 07:13 (1 aasta tagasi)

See on minu elukoht, mina maksan kommunaale, järelikult on suusõnaline üürileping. Kui ma olen nädal aega kodust ära ja seda on kasutanud omanik ning ära viinud minu isiklikke asju, peaks olema hoopis see kriminaalselt karistatav.

A 19.11.2018 10:44 (1 aasta tagasi)

Kommunaalkulude tasumine iseenesest üürilepingu olemasolu ei tõenda, üürilepingu puhul maksab üürnik üürileandjale üüri ning vaidluse puhul oled Sina see, kes peab tõendama õigusliku aluse olemasolu, mis annab Sulle aluse võõrast korterit kasutada.

Karin 19.11.2018 11:27 (1 aasta tagasi)

Tõendada saab kohtus jah aga mina tahan oma elukohta sisse minna ja mitte tänaval olla senikaua. Tegemist on omaniku omavoliga. (asjaõigusseaduse §-i 40, mille teise lõike järgi on omavoli seadusvastaselt valdaja nõusolekuta asja valduse rikkumine või valduse äravõtmine, sel viisil saadud valdus on omavoliline.)

A 19.11.2018 12:41 (1 aasta tagasi)

Kui Sul oleks õiguslik alus korteri kasutamiseks, siis jah võiks omaniku omavoliga tegemist olla. Kujuta aga praegu situatsiooni, murrad ukse maha, omanik on vahepeal signa pannud (või siis kutsub omanik politsei), politsei sõidab kohale ja viib Sind arestimajja. Millega Sa siis politseile tõendad, et see korter on Sinu elukoht ja et Sul on õigus selles viibida?

Rune 19.11.2018 12:46 (1 aasta tagasi)

kui see on püsielukoht, oled sinna sisse registreeritud ja de facto ka kasutad seda elamispinda, siis ei ole vaja ametliku üürilepingu olemasolu - sinu kodu on puutumatu. Sel juhul arvestatakse, et tegemist on suulise lepinguga. Teil on ilmselt nii, et algusest peale on omaniku ja kasutaja vahel selge kokkulepe, et omanik lubab korterit tasuta kasutada ja üüri ei nõua (tasuta kasutamise leping). Kui omanik soovib sinust lahti saada, tuleb tal teha mõistliku aja jooksul ettepanek sealt lahkuda, tavaliselt loetakse selleks 3 kuud. Kuid ka sisi ei tohi ta sind omavoliliselt välja tõsta - kui sa lahkunud pole saab ta anda hagi kohtusse, kui kaotad, maksad kohtukulud ja siis tõstab kohtutäitur su kiiresti ükskõik millise kuuse alla.

M 21.11.2018 08:29 (1 aasta tagasi)

Antud info põhjal pole tegu üürileandja ja üürnikuga vahelise konfliktiga nagu pealkirjast võib lugeda

Karin 21.11.2018 11:28 (1 aasta tagasi)

Millega siis tegu on, üks on omanik, teine on valdaja (keda jõuga välja ajatakse) Omanik hävitab teise isiklikke asju, see on kriminaalne.

Karin 21.11.2018 11:28 (1 aasta tagasi)

Millega siis tegu on, üks on omanik, teine on valdaja (keda jõuga välja ajatakse) Omanik hävitab teise isiklikke asju, see on kriminaalne.

numi 21.11.2018 12:48 (1 aasta tagasi)

Pöördu kohtusse, vaielge seal lõputult ja siis saad teada...

Karin 21.11.2018 16:11 (1 aasta tagasi)

Jah, ma juba avasin ukseluku ja läksin koju

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.