Haigushoo või mingi aine mõju ajal tehingud

paber 2.01.2019 10:23 (1 aasta tagasi)

Tehingute pööratavus arvestades ühe poole abitut seisundit? Joove, uimastavad ained, ravimid vms.

A 3.01.2019 07:50 (1 aasta tagasi)

TsÜS § 13 https://www.riigiteataja.ee/akt/130012018006

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.