aegunud maksuvõlad

peeter 3.01.2019 09:25 (1 aasta tagasi)

mida see 2019.a. uus seadus tähendab, et aegunud maksuvõlad kustutakse, kes kustutab ja mismoodi ning millised maksuvõlad. näiteks huvitab, kas see kehtib ka sms laenudele, mis läinud täituri kätte näiteks üle 5a tagasi ja kuidas pangalaenude puhul aegumine.

Reelika 3.01.2019 11:17 (1 aasta tagasi)

Ei kehti sms-laenude- ega pangalaenudele, kehtib vaid MAKSUDELE. Maksud teatavasti on tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks jne...

Reelika 3.01.2019 11:19 (1 aasta tagasi)

Täituri käes olevad laenud (panga- või sms-laen) aeguvad 10 aastaga.

peeter 5.01.2019 15:58 (1 aasta tagasi)

ja kuidas selle aegumisega, kas piisab täiturile tehtud avaldusest või tuleb seda läbi kohtu teha, iseenesest vist ei kustu.

Reelika 5.01.2019 17:06 (1 aasta tagasi)

Tuleb esitada kohtule sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi.

Reelika 5.01.2019 18:34 (1 aasta tagasi)

Lisan veel et aegub alati iseenesest, aga täitemenetlus iseenesest ei lõppe.

peeter 6.01.2019 12:35 (1 aasta tagasi)

saan aru, et lõpetataks täitemenetlus, tuleb kohtule hagi ja täiturile avaldus teha lõpetamiseks, kas on mingid paragrahvid ka selle jaoks. aitäh vastuste eest.

Reelika 6.01.2019 12:50 (1 aasta tagasi)

Hagi esitamisest - TMS § 221, täitemenetluse lõpetamisest - TMS § 48 lg 4 - Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse kohtulahendi esitamisel, millega täitmisele võetud täitedokument või kohustus see viivitamata täita on tühistatud või sundtäitmine on tunnistatud lubamatuks või on määratud sundtäitmise lõpetamine..

Mirjam 4.02.2019 13:57 (1 aasta tagasi)

Nii palju veel täpsustuseks, et säte, mille kohaselt kohtulahendiga või muu täitedokumendiga tunnustatud nõue aegub 10 aastaga kohtulahendi jõustumisest või muu täitedokumendi väljastamisest jõustus aprillis 2011. Ja sellisel juhul, kui jõustunud kohtulahend või täitedokument pärineb aprillist 2011 või hilisemast ajast, siis aegub tõepoolest 10 aastaga. Kui aga kohtulahend või täitedokument jõustus või väljastati enne 2011 aprilli (nt 2005 aasta 16 augustil), siis aegub selline kohtulahendi või muu täitedokumendiga tunnustatud nõue 2021 aasta kevadel. Probleem selles, et enne aprilli 2011 oli sellisel puhul aegumistähtaeg 30 aastat ja et need "30 aasta mehed" ei jääks võrreldes teistega halvemasse olukorda, siis otsustati, et nende jaoks hakkab alates 2011 kevadest, kui seadus muutus, nullist kulgema uus 10 aastane aegumistähtaeg. Seega enne 2011 jõustunud kohtulahendiga või väljastatud muu täitedokumendiga tunnustatud nõue aegub 2021 kevadel eeldusel, et vanast seadusest tulenev 30 aastane aegumistähtaeg ei saabu enne seda. Kui saabub enne, siis aegub 30 aasta möödumisega. Ja veel: TsÜS § 159 lg 1 kohaselt aegumine katkeb ja algab uuesti seoses täitedokumendi täitmisele andmisega. See võib seda 10 aastat pikendada nii, et 10 aastat mitte alates jõustumisest või väljastamisest vaid täitmisele andmisest. Kui mõlemad st lahendi jõustumine või täitedokumendi väljastamine on toimunud enne 2011 aprilli, siis aegub 2021 kevadel ning kui see kõik on toimunud alates aprillist 2011, siis 10 aastat täitmisele andmisest, sest nagu öeldud, siis täitmisele andmine katkestab kohtulahendi jõustumisel või muu täitedokumendi väljastamisel kulgema hakanud aegumise ning aegumine hakkab sellest päevast uuesti nullist kulgema.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.