Töölepingu muutmine

mariaka 15.02.2019 06:39 (1 aasta tagasi)

Aprillikuus muutis tööandja mu töölepingut muutes tööülesannete sisu ja seega vähendades ka palka. Palk pidi olema igakuiselt erinev, sest koosnes nii põhipalgast kui müügiboonusest. Vahemik pidi olema suurusjärgus 1050-1200€ netos. Kuna mulle tundus sellel hetkel kahtlane, et see minu kalkulatsioonidest välja nii ei tulnud, siis lisasin lepingusse ka punkti, et igakuine tasu ei tohi jääda alla 1000 € netos. Arvutused tuginesid palgaarvestaja arvutustele. Kõik järgnevad kuud oli minu töötasu netos aga 1200-1240€. Seda nii kaua kuni vahetus meie palgaarvestaja. Nii, kui uus inimene palka arvutas, siis oli minu palganumbriks see 1000€ miinimumi, mis ma tookord ise kehtestasin. Nüüd siis ise ka läbi arvutades selgub, et müügiboonust polegi mul võimalik teenida, sest nii suurt müüki, kui tookord lepingusse kirja sai pandud, pole meil firmas kunagi olnudki ja kõik need kuud on mulle palka arvestatud valesti. Ehk siis eelmise palgaarvestaja süsteemis oli minu osas tehtud viga. Kas sellistel valedel alustel sõlmitud leping on kehtiv? Kuna meil vahetus tegevjuht, siis lisati päris paljudele inimestele, sh ka minule päris palju tööülesandeid alates aasta algusest ja nüüd ongi meil hetkel tööandjaga vaidlus sellel teemal, et milline peaks edaspidi olema minu palk. Tema üritab läbi suruda, et minu palk oleks maksimaalselt 1100€ netos, mina aga leian, et võttes aluseks eelmise kalkulatsiooni andmed ja lisades juurde ka lisandunud tööülesanded, peaks summa olema minimaalselt 1200€ ja see on eriti minimaalne olukord.

Reelika 16.02.2019 04:33 (1 aasta tagasi)

Ühepoolselt lepingut keegi muuta ei saa, teiseks lepingus peab olema brutopalk, mitte neto...Lepingut nägemata on raske midagi kommenteerida, kas on kehtiv või mitte.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.