Inkasso õigused

Max 13.02.2019 09:53 (1 aasta tagasi)

Tere Millisest hetkest on võlgnik kohustatud inkassole maksma tema poolt nõutud kahjuhüvitist ning viiviseid? Kas samast päevast, kui inkassolt saabus esimene kiri e-postiga? Praegu paistab, et olen võla (arve) tasunud otse teenusepakkujale samal päeval, kui inkassolt nõue saabus. Inkasso nõuet märkasin alles ca 1k hiljem, kuna selle inkasso meilid olid mul blokeeritud 2016-st aastast. Tol ajal nad saatsid järjepidevalt mulle teateid nõuete kohta, mis ei olnud minuga seotud. Peale 4-5 palvet lõpetada nende teadete saatmine mulle informeerisin inkassot, et olen sunnitud blokeerima nende meiliaadressid. Ühesõnaga siis leidsin inkasso nõude rämpsposti hulgast ja selgus, et samal päeval, kui neilt esimene kiri tuli, olin tasunud nõude aluseks oleva arve otse arve väljastajale.

A 13.02.2019 13:00 (1 aasta tagasi)

Juhul kui nõuet ei olnud inkassole loovutatud, siis ei pea Sa neile midagi maksma ning viiviseid või võimaliku kahju hüvitamist saaks nõuda üksnes võlausaldaja ise. Juhul kui nõue oli inkassole loovutatud, kuid nõue oli tasutud enne, kui Sa loovutamisest teada said või pidid teadma saama, loetakse nõue tasutuks õigele isikule (VÕS § 169). Samas taolisel juhul (kui inkasso tõendab, et nõue oli talle loovutatud, VÕS § 170, 172), võib inkasso nõuda kahju hüvitamist ja viiviseid, kuna loovutamisega on tema astunud senise võlausaldaja asemele.

Max 18.02.2019 14:06 (1 aasta tagasi)

Viitasin VÕS punktidele ja sain vastuseks inkassolt: Kahjuks antud juhul ei ole tegu loovutusega, vaid esindusega, seega on viide asjakohatu.

A 19.02.2019 05:57 (1 aasta tagasi)

Aga siis küsi inkassolt viivisearvestust ning kahjunõude tõendamist.

Max 19.02.2019 12:20 (1 aasta tagasi)

Vastus: Viivise arvestus: Alates Kuni Alussumma Viivise % Päevade arv Viivis 3.09.2018 15.01.2019 180,00 0,20 134 48,24 Kahjuhüvitis vastavalt VÕSile: § 1131. Sissenõudmiskulude hüvitamine majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku poolt [RT I, 11.03.2015, 1 - jõust. 01.10.2015] (1) Kui võlausaldaja võib nõuda viivist, võib ta nõuda võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot.

A 20.02.2019 07:13 (1 aasta tagasi)

No aga siis, eeldusel, et oled majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik, peaks ju kõik õige olema. Kui aga oled tarbija, siis kehtivad sissenõudmiskulude hüvitamisele vähe teised määrad sõltuvalt nõude summast (VÕS § 113.2)

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.