Palga arestimise dokumentide edastamine.

Rix 23.02.2019 08:15 (1 aasta tagasi)

Tere Selline küsimus siis. Kui kohtutäitur saadab palga arestimise akti tööandandja üld e - postile, kus see on kättesaadav kõikidele töötajatele, siis kas see ei ole vastuolus andmekaitse seadusega? Kuna antud dokument sisaldab delikaatseid isikuandmeid nagu võlgniku isikukood jne. Parimat.

Reelika 23.02.2019 15:32 (1 aasta tagasi)

Isikukoodis küll midagi delikaatset pole ehk siis tegemist ei ole eriliigiliste isikuandmetega. Arusaamatu, miks peaks ettevõtte üldmeil olema kättesaadav kõikidele töötajatele?

svengali 24.02.2019 16:25 (1 aasta tagasi)

Isikukood ei ole delikaatne küll aga on kohtuga seotud dokumendid enamasti konfidentsiaalsed ja sisaldavad ka vastavat märget. Kindlasti ei ole kohtudokumentatsioon mõeldud lugemiseks kõrvalistele isikutele ning saatja on vastutav selle edastuse valiku suhtes. Tean juhust kus kiri kohtust saadeti inimesele töökoha aadressile kuigi kõik inimese isiklikud kontaktandmed olid kohtule teada ja dokumentides ära toodud. Kiri saadeti ilma ühegi märketa kellele saadetis mõeldud ja selleks et aru saada millega tegemist pidid üsna mitmed inimesed kirja sisuga tutvuma ja lugema dokumente mis ei olnud kõrvalistele isikutele mõeldud. Tookord said mõned ametnikud distsiplinaarkorras karistada.

Reelika 24.02.2019 22:16 (1 aasta tagasi)

Antud juhul ei ole see kiri teemaalgatajale mõeldud, vaid ongi tööandjale, et see palgast kinni peaks vastavad summad. Ja igati korrektne on saata see juriidilise isiku ametlikule meiliaadressile (kuhu siis mujale?), iseasi on ainult see, et tööandja neid meile ise kõikidel lugeda laseb, pigem siin lasub vastutus ikkagi tööandjal, kes sel viisil konfidentsiaalsusenõuet rikub.

sekretär 15.03.2019 07:49 (1 aasta tagasi)

Kohtutäitur peabki arestimise akti saatma tööandjale, kui võlgnik ise omal algatusel ei ole asunud oma võlgasid maksma. Tööandjale on selliste võlglastega tegelemine lisatöö ja -kulu. Mis puutub kirja teel kohtumääruste saatmisele tööandja aadressile, siis suure ümbriku peal on vaid tööandja aadress, sees aga on eraldi kinnine ümbrik, mis tuleb allkirja vastu kinnisena töötaja kätte anda.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.