ÜKT tunnid

Marks 15.03.2019 14:40 (6 kuud tagasi)

Kohtu otsausega on määratud ÜKT tunnid. Soovin vahel seda graafiku muuta, et mõnel kuul teeksin rohkem ja teisel kuul vähem jne , aga see pole õnnestunud. Justiitsministri määrus "Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord" § 12 lg 3 - sätestab . et üldkasuliku töö tegemise esimene ajakava kinnitatakse sobiva töökoha olemasolu korral kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimesest kohtumisest 14 tööpäeva jooksul. Edaspidi muudetakse ja kinnitatakse ajakava vastavalt vajadusele järgnevate perioodide kohta enne järgmise perioodi algust.Määrusest loeb välja, et graafikut on võimalik muuta, kuid kriminaalhooldaja kinnitab, et see ei kuulu tema pädevusse. Kelle pädevusse see siis kuulub ja kuhu peaks pöörduma ? Tänan

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.