Kohtuotsus

Saile 25.03.2019 16:15 (1 aasta tagasi)

Sain makseettepaneku aegunud nõude kohta. Vastasin, et ei ole nõus ja palusin aegunuks tunnistada. Nüüd tuli kohtuotsus, et ei võetud menetlusse kuna hageja ei esitanid nõude aluseks olevaid dokumente. Kas sissenõudja saab veelkorra sama nõudega maksekäsku alustada? Et üks kord ei saatnud dokumente ja pole tänaseni saatnud aga alustab uuesti? Kuigi ilmselt nad ei suuda nõude õigust tõendada. See on aegunud. Aitäh!

Reelika 25.03.2019 17:23 (1 aasta tagasi)

Esiteks arvata on, et kohus ei teinud mitte otsust, vaid määruse ja menetlusse ei võetud arvatavasti seetõttu, et kuna esitasite vastuväite ning arvata on, et 14 päeva jooksul ei vormistanud hageja maksekäsu menetluse avaldust ümber hagiavalduseks ega tasunud täiendavat riigilõivu. See on üsna tavaline praktika, et mingit mittetöötavat (olgu see siis aegunud või pole alusdokumente jne) püütakse läbi suruda maksekäsu kiirmenetluse raames, et ehk teine osapool vastuväidet ei esita. Et kas saab uuesti? Saab küll, TsMS § 483 lg 5 ütleb järgmist: Maksekäsu avalduse rahuldamata jätmise määruse peale ei saa edasi kaevata. Avalduse rahuldamata jätmine ei piira avaldaja õigust esitada nõue hagimenetluses või maksekäsu kiirmenetluses.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.