Pärijad

Anna 27.03.2019 12:36 (1 aasta tagasi)

Meie pere lapsed on lastekodus üles kasvanud, meid on 7 last. 9 aastat tagasi suri isa ning saime teada, et pärandas meile korteri. Otsustasime kõik, et ütleme pärandusest ära ühe puuetega venna kasuks. Kui olime notari juures siis mitte mingit juttu, et isal on võlad mille peame üle võtma ei olnud. Jutt tehingul oli ainult korterist. Nüüdseks on vend elanud juba 9 aastat korteris ning polnud mingeid probleeme. Eile tuli meile kõikidele vendadele ja õdedele kiri Julianus inkassolt, et meie kõik kui pärijad peame maksma neile 800 eur 27.aprilliks. Et väidetavalt isa oli võlgu mingi Active Finance OÜ'le ning nüüd anti see edasi Julianusele. Tekib küsimus, mis siis edasi teha? Kuidas nüüd 9 aasta pärast tuli selline asi välja? Miks kui meie ütlesime pärandusest ära peame võlad kinni maksma? Miks notari juures polnud võlgadest juttugi? Kas on üldse lootust, et meie siiski ei pea midagi kinni maksma, ja tegemist kellegi apsakaga? Otsustasin, ennem siit abi otsida, et teada kuidas hakata edasi tegutsema.

A 27.03.2019 13:51 (1 aasta tagasi)

Inkassole tuleb öelda, et nõue on ammu aegunud ja unustagu ära. TsÜS § 142 lg 1 Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. TsÜS § 146 lg 1 Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.

just 28.03.2019 12:56 (1 aasta tagasi)

Julianus on asunud erinevate kiirlaenufirmade vanu krooniaegseid kiirlaene sisse nõudma. Laenusumma on samasuur kui intressid. Julianuse nii vana nõude peale ütletegi neile, et te ei tunnista seda võlga ja et asi on ammu aegunud. Kui antakse see võlg kohtusse, siis võtke jurist appi, kes vormistaks vastuväite.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.