Linna vara rendile andmine

Raivo 7.05.2019 13:47 (1 aasta tagasi)

Linn andis talle kuuluva maja rendile kohalikule ettevõtjale. Kas see rendileping on avalik ja avalikkus võib tutvuda selle lepingu tingimustega?

Tom 13.06.2019 09:02 (1 aasta tagasi)

Põhimõtteliselt peaksid tingimused olema kõigile tutvumiseks kättesaadavad, sest linna vara on ju avalikkusele kuuluv vara ja selle käsutamine ei tohi olla mõne linnaametniku salajane tehing. Kui see nii oleks ja linnaametnik võiks lepingu sõlmida tingimusel, et lepingu sisu ei tohi avaldata kolmandatele osapooltele (avalikkusele), looks see soodsa tingimuse korruptsiooni tekkimiseks - linnaametnikul võib lihtsamalt tekkida kiusatus anda linna vara rendile oma sugulasele või sõbrale palju soodsamatel tingimustel kui need turuhinda arvestades võiksid olla.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.