2-3 aastat vanad parkimistrahvid

Kalev 26.06.2019 14:39 (1 aasta tagasi)

Tere Ettevõttel on sõiduauto, millega on sõitnud ja parkinud mitu inimest. Nüüd 3-2 aastat hiljem saadab Europark nõudekirja nimekirja parkimistrahvidega. Autoga toimetanud inimesed on laias maailmas... Kuidas Teie käituksite?

tiso 26.06.2019 17:16 (1 aasta tagasi)

Kui pole võimalik tuvastada isikut kes rikkus - vastutab auto omanik. Europark saadab selle täitmisele ja maksad koos viivistega. Kui loomulikult nõuded pole aegunud.

... 27.06.2019 05:08 (1 aasta tagasi)

See jama aegub 3 aastaga.Ja üleüldse pole maffiataolisele moodustisel mõtet mitte midagi maksta!

Jur 27.06.2019 11:52 (1 aasta tagasi)

$ Leppetrahvi puhul on tegemist eraõigusliku lepingulise õigussuhtega (õigusnormide alusel tekkiv tahteline seos) ja see tähendab, et eraõiguslikku leppetrahvi saab nõuda ainult lepingupoole käest – nii on lepingupooleks eraparklasse sõitnud juht, kes aga ei pruugi olla mootorsõiduki omanik; $ Kuna leppetrahvis saab kokku leppida vaid sõidukijuhiga, peab leppetrahvi nõudev lepingupool (eramaa omanik või parkimiskorraldaja) tegema kindlaks teise lepingupoole ehk parkija (sõidukijuhi, mitte -omaniku). $ Kui mootorsõiduki omanik annab sõiduki kasutada teisele isikule, peab ta sõiduki kasutamise ajal ja teise isiku poolt sõiduki kasutamise lõppemisest arvates kuue kuu jooksul säilitama andmeid isiku kohta, kellele sõiduk kasutada anti – kuue kuu möödumisel kohtu nõudmisel nimetatud andmeid esitama ei pea;

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.