Nõude aegumine

Aleksandra 26.06.2019 18:15 (1 aasta tagasi)

Tere Minu tädi kolis mõned aastad tagasi Eestist ära. Täna tuli tema nimele Maakohtust maksekäsk. Tal jäi Teliale tasumata arve jaanuaris 2014. Mais 2018 loovutas ta selle Julianus inkassole. Ja nüüd siis veel aasta hiljem tuli kohtust maksekäsk. Kas ta saab seda nõuet vaidlustada, kuna see oleks ju pidanud olema aegunud veel enne kui ta inkasosse jõudis? Kui saab vaildustada, kas seda peaks suis kohtule tegema? Tänades.

vodi 27.06.2019 04:37 (1 aasta tagasi)

Kui kohus on oma otsuse teinud, siis saad vaidlustada ainult kohtu otsust, ehk kaevata edasi ringkonnakohtusse. Maakohus ilmselt tegi tagaseljaotsuse, ja ma ka hästi ei usu et ta aegusmist ei märganud.

... 27.06.2019 05:10 (1 aasta tagasi)

Maksekäsk ei ole kohtuotsus!Sellisele asjale tuleb vastata, et ei ole sellega nõus!

Aleksandra 27.06.2019 07:54 (1 aasta tagasi)

Tänan vastuse eest! Vaatasin praegu, et seal kirjas, et see on kohtumäärus - makseettepanek. Kas selle vaidlustamiseks peaksin siis täitma veel manuses oleva kiirmenetluse maksekäsu vastuväite blanketi? Kas sellises olukorras on üldse tõenäoline, et see rahuldatakse? Kas praegusel juhul saab rakendada seda nõude aegumist?

rico 27.06.2019 15:25 (1 aasta tagasi)

Jah, just nii kirjutategi vastuväites et ei tunnista nõuet ja kiirmenetluse korral ei pea isegi põhjendama aga võite kirjutada et aegumise tõttu. Ükskõik millisel põhjusel vastuväide esitatakse kiirmenetlus lõpetatakse ja kui sissenõudja soovib siis antakse edasi hagimenetlusse. Tihti ei anta kui nähakse et võlgnik teab sellist sõna nagu aegumine.

xxxx 1.07.2019 08:52 (1 aasta tagasi)

Põhimõtteliselt peaks selle vastuväite esitama ikka isik, kelle nimele makseettepanek on saadetud ehk siis võlgnik. Nagu aru sain, siis probleemitõstataja tädi. Muu isik saaks seda teha volikirja olemasolu korral.

yxs 9.07.2019 11:37 (1 aasta tagasi)

Just, selle vastuväite peab esitama isik, kellele makseettepanek on tehtud. Ühele tuttavale ilmus samuti krooniajast maksekäsk Maakohtust. Blanket tuleb täita, et ei ole nõus, allkiri alla ja saata kohtule kas kirjaga või digiallkirjastatuna. Kiri läks Tallinnast Haapsalu kohtusse Eesti Postiga 4 päeva. Oma mittenõusolekut ei pea üldse põhjendama, pole nõus ja edasi on kas taotleja võtab asja tagasi, tehakse maksegraafik või läheb asi päris kohtusse hagi ja paberimajandusega, kuid meie kirjutasime selgitusse põhjenduse, et kui asi läheb edasi kohtu kaudu hagimenetlusse, siis seal palume kohaldada nõudele aegumist. Julianuse Inkasso lasigi asjal minna edasi päris kohtusse, kuid kohus asja ei algatanud. Küsida võib kõike, kuid ise peab olema hoolas, et õigeaegselt Haapsalusse vastuväide esitada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.