Maksekäsu kiirmenetlus

Rax 28.07.2019 15:27 (6 kuud tagasi)

Tere Kui alustan maksekäsu kiirmenetlust, aga võlgnik ignoreerib ja ei ava dokumente ega reageeri kuidagi muud moodi, kas siis jääb protsess seisma või on võimalus ka, et tehakse tagaselja otsus?

niplik 29.07.2019 10:09 (6 kuud tagasi)

Kui võlgnik ei võta dokumente vastu siis avaldatakse teade (üleskutse) Ametlikes Teadaannetes ja mingi aja jooksul loetakse siis kättetoimetatuks. Kui võlgnik ka sellele ei reageeri siis võidakse teha tagaseljaotsus. Aga tähtaegu konkreetseid ma ei tea, seda peab mõni targem kommenteerima.

Olle 30.07.2019 20:24 (5 kuud tagasi)

Makseettepanekut ei või avalikult kätte toimetada füüsilisest isikust võlgnikule (TsMS § 484 lg 3 viimane lause). Hagita menetluses ei saa tagaseljaotsust teha.

MR. X. 11.08.2019 14:47 (5 kuud tagasi)

Julgeks pakkuda, et sellisel juhul muutub maksekäsu kiirmenetlus TsMS § 486 lg 1 p 2 toodud eeldustel hagimenetluseks: § 486. Kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks (1) Makseettepaneku koostanud kohus jätkab asja menetlemist hagimenetluses või annab asja hagimenetluses menetlemiseks üle maksekäsu kiirmenetluse avalduses nimetatud kohtule või poolte ühises taotluses nimetatud kohtule, kui: 2) makseettepanekut ei ole õnnestunud võlgnikule mõistliku aja jooksul kätte toimetada ja seda ei saa avalikult kätte toimetada ning avaldaja ei ole sõnaselgelt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada. Tagaseljaotsust MK kiirmenetluses ei tehta. Maksekäsk on tegelikult hoopistükkis kohtumäärus.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.