Kiirlaenu aegumine?

Jürgen 9.08.2019 20:36 (9 kuud tagasi)

Tere, vaatasin Maksehäireregistrist, et mul on kehtiv maksehäire. Kiirlaen, kui olin 18. Algus 04.07.2011 Summa 700 eur Kas see nõue on aegunud ja saan kuhugi avalduse lõpetamiseks teha, või on ainus võimalus ära maksta? Aitäh abi eest

Reelika 10.08.2019 09:17 (9 kuud tagasi)

Nõue on aegunud, aga seal MHR-s hoitakse neid seal 13 aastat..oleneb muidugi ka millal sinna lisati, kas siis kui maksehäire tekkis ja võlgu jäid või alles nüüd..

J 10.08.2019 10:53 (9 kuud tagasi)

Aitäh, seega ma enam ei pea siis midagi tegema? Staatus pole ju lõpetatud? Võlgu jäin ikka ammu, see 2011. aastal.

Reelika 11.08.2019 07:12 (9 kuud tagasi)

Aegumine ja maksehäiretesse lisamine - need on kaks ise asja. Võlgu jäämise aeg mängib rolli vaid aegumist arvestades, ehk siis sissenõutavaks muutumisest hakkab asi aeguma..Ja 2011 aasta võlgnevus tänasel 2019.aastal peaks olema aegunud. Nüüd aga räägime maksehäiresse lisamisest..millal sinna lisati? Sest kui lisati kohe võla tekkides 2011. aastal, siis on õigus hoida MHR-s mingi 13-aastat. Kui aga see võlanõue sisestati sinna aastal ütleme 2019, siis see ei ole korrektne ja seaduslik. Mingeid aegunud nõudeid lisada ei tohi, lisada võib vaid kehtivaid nõudeid..

Mr. X. 11.08.2019 14:22 (9 kuud tagasi)

Tõenäoliselt on aegunud, kui poolte vahel pole just sõlmitud TsÜS § 145 lg 2 tulenevat kokkulepet aegumistähtaja pikendamiseks (võib mh sisalduda ka tüüptingimustes, mida on ka võimalik teatud juhtudel vaidlustada) või kui kohustust ei ole rikutud tahtlikult. Riigikohus on korduvalt asunud seisukohale, et ainuüksi see, et kohustust ei ole täidetud (sh ka teadlikult st isik teab, et on võlgu, aga ikka ei maks, saab kirjakesi jne) ei ole piisav põhjus, et rakendada 10 aastast aegumistähtaega vaid sellega peab lisaks mittetäitmisele kaasnema tahtlik heade kommete vastane käitumine. Kuivõrd eelloetletud olukorrad on pigem erandid ja mitte üldreegel, siis suure tõenäosusega on kohustus aegunud, kuid igaks juhuks tasub üle kontrollida. Mis puutub maksehäiresse, siis Riigikohus on leidnud, et maksehäiret võib maksimaalselt avaldada kümme aastat (aegumistähtaeg kohustuse tahtliku rikkumise puhul) millele lisandub 3 aastat (aeg, mille vältel võib avaldada tasutud maksehäiret) st mitte kauem, kui 13 aastat. Kuivõrd jaanuaris 2019 seoses uue IKS jõustumisega sai selle tähtaja teisest poolest so 3 aastast 5 aastat, siis samast põhimõttest lähtudes saaksime praegu rääkida ilmselt kuni 15 aastast (põhimõtet pole keegi muutnud, kuid on pikendatud selle ühest osast tulenevat tähtaega). Samas on kohtud mitmetes lahendites leidnud, et kui võlausaldaja pole pöördunud 3 aastase aegumistähtaja jooksul nõudega kohtusse ning ei suuda ära tõendada kohustuse tahtlikku rikkumist (ilmselt ka kokkulepet 10 aastase aegumistähtaja kohta), siis on mõistlik lähtuda maksehäire avaldamisel põhimõttest 3 +3 ehk siis praegu ilmselt 3+5 (so tehingust tuleneva nõude üldine aegumistähtaeg pluss IKS-ist tulenev aeg, mille vältel saab avaldada lõpetatud maksehäireid). Selle kohta nt Tallinna Ringkonnakohtu lahend kohtuasjas nr 2-16-17964. Samas on ka lahend, kus leiti, et aitab 3 aastast küll, et ära kustutada. Samas siin tegu ühe suht pisikese võlgnevusega (ts asi nr 2-15-7038)

J 11.08.2019 17:24 (9 kuud tagasi)

Aitäh, aga kuidas ma kontrollin? Helistan kohtutäiturite kotta ja küsin enda kohta?

Reelika 11.08.2019 20:11 (9 kuud tagasi)

Loe oma laenulepingut, kas on kokkulepe aegumistähtaja pikendamises. On seal juttu aegumisest? Või oled teinud mingeid makseid vahepeal? Või mingeid tasumise kokkuleppeid? Mingeid maksegraafikuid oled sõlminud?

J 11.08.2019 21:00 (9 kuud tagasi)

Võtsin kiirlaenu kui olin 18, läksin välismaale tööle. Viskasin lepingu ära ning pole ühelegi kirjale reageerinud. Kuidas ma niidiotsa hetkel leian?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.