Kohtuniku pädevus

Juulius 11.08.2019 06:22 (9 kuud tagasi)

Ühe õhtu sünmusest sai kolm kriminaalasja. 1 olin kannatanu , 3.ndas tunnistja ja eelnevate vahelt tehti minu vastu krimasi. Esimese puhul tegin kokkuleppe. Kolmanda puhul lõpetas prokuratuur krimaasja ära ebaseaduslikult. See mis minu vastu tehti oli kokkumäng . Reaalset seda sündmust ei olnud . Seisin oma õiguste eest riigikohtuni ehk jäädes süüdi. Mõlemata asja menetles sama kohtunik. Sellest ka küsimused : kas kokkulepe menetluses näeb kohtunik toimikut aga üldmenetluses mitte ?Kui jah siis kas kohtunik oleks pidanud end üldmenetluaest taandama? Kuna minu tunnistusega oli ta tutvunud. Ehk mind kutsuti uurija juurde teist korda kahtlustatavana ja ei näinud vajalikuks kahte õhtut kaks korda kirjeldada? Kui kohtunik sai kokkuleppes toimiku, mis õhlmas teise ja kolmanda juhtumi asjaolusid , kas siis ei ole huvide konflikt?

noo 25.08.2019 07:08 (9 kuud tagasi)

kui on kolm eraldi kriminaalasja, siis vaatabki kohtunik neid kõiki eraldi. Kui sina teises kohtuasjas ei näinud vajadust ütlusi anda, siis neid selles asjas ei olegi kohtunikul võimalik arvesse võtta. See oli sinu valik, anda ütlusi või mitte.

Juulius 25.08.2019 09:13 (9 kuud tagasi)

Nii- esimeses olin kannatanud ja kolmandas tunnistaja . Ehk neid sündmusi kirjeldasin uurija juures. Teises asjas olin kahtlustatav (ehk kutsuti teist korda selle raames,mis oli välja mõeldis minu vastu) . Ehk kuidas saan kirjeldad sündmust, mis aset ei leidnud? Esimest ja teist asja menetles sama kohtunik- esimene oli kokkulepe kus kohtunik nägi juba esimese ja kolmnanda asja toimikut. Teine oli üldmenetlus - ehk ma ei tunnistanud end süüdi. Kohtunikul oli juba pilt asjadest olema. Kuid siiski täitis prokuröri tellimust ja mõistis mind süüdi. Tegemist ühe õhtuga 30 min sees ja ühes kohas. Aga olgu, saan aru see ju jõgeva provitsi kohus ja prokuratuur

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.