Vanade laenude pärimine

Kris 21.10.2019 22:07 (7 kuud tagasi)

Inimene suri 09.2009 Pärand vastuvõetud ja võõrandatud 07.2019 Inventuur läbiviidud ja tulemus teada 10.2019 Selgusid nõuded, seisuga 09.2009 Nõue 1, suurusjärk 900 euri Nõue 2, suurusjärk 6000 euri Vara :kinnisvara suuremas väärtuses. Mis oleksid mõistlikud sammud pankadega? Võlausaldajad ei ole veel pöördunud. Kui pikalt on õigus võlgasid sissenõuda ja kas üldse on? Mis on ohud? Lõppkokkuvõttes sooviks teemale joone alla saada ja võimalikult kiiresti.

dori 22.10.2019 17:39 (7 kuud tagasi)

MIks oli nii suur vahe surma ja pärimise vahel? Kas pärand võeti vastu vana seaduse järgi? Pärija ei pea täitma pärandaja kohustusi oma isikliku vara arvelt, kui pärija on pärimismenetluse käigus nõudnud pärandvara inventuuri tegemist ning pärast seda on täitnud kohustused seaduses sätestatud korras, välja on kuulutatud pärandvara pankrot või kui pankrotimenetlus on lõppenud pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Seega pärast inventuuri tegemist on pärija vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest piiratud pärandvara väärtusega. Kas võlad on sissenõutavad, sõltub juba konkreetsetest võlanõuetest.

Kris 22.10.2019 18:07 (7 kuud tagasi)

Pärija leidmisega oli probleeme, pärija võõrandas selle edasi, sest ei olnud ise huvitatud. Pärand on vastuvõetud uue seaduse järgi. Kohustuste osa ja nende katmine varade arvelt on selge. Kuidas teen selgeks mis on tänasel päeval sissenõutavad võlad on kysimus? Ise panka esimese asjana küsima minna, et kas te raha soovite oleks pisut narr. Kuna ükski võlausaldaja ei ole pärimismenetluse algatamise kuupäevaks võlga sissenõutavaks kuulutanud võiks justkui viidata aegumisele?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.