täitemenetluse küsimus

Juku 29.12.2019 18:06 (6 kuud tagasi)

Tere, ehk targamad selgitaksid, mida teha, kui kohtutäi nõuab rohkem, kui täitedokumendiga on välja mõistetud? Ei pea siin silmast menetluskulusid ja täitasusid vaid seda, et kohus on välja mõistnud ka lisanduvad viivised selliselt, et põhinõude ja kõrvalnõuete kogusumma ei tohi ületada 6400 eur. Nüüd aga on esitatud lisanduvad viivised ja kõik kokku tuleb ca 7500 ja mitte 6400 nagu kohtumääruses ette nähtud. Siin tuleks ilmselt see asi vaidlustada, aga mida konkreetselt ja kas see saaks olla kohtutäi tegevuse vaidlustamine või tuleks esitada hagi sundsissenõudmise lubamatuks tunnistamiseks

Jurist V 29.12.2019 20:51 (6 kuud tagasi)

Tere, olete kindel, et kohtumäärusega (eeldan, et maksekäsuga) ei mõistetud Teilt välja põhivõlg + viivised kuni võlgnevuse tasumiseni?

A 30.12.2019 05:22 (6 kuud tagasi)

Kohtuotsus ei lõpeta viiviste edasist arvestust. Viiviseid arvestatakse põhivõla jäägilt edasi kuni võla lõpliku tasumiseni. Mida suurem jääk, seda suuremaks kujuneb lõpptulemusena ka viiviste summa. Maksad koheselt kogu võla ära, siis viiviseid juurde ei tule.

Juku 3.01.2020 12:47 (6 kuud tagasi)

Tere ja head uut aastat!. Tegu on maksekäsuga ja seal on kirjas sõna sõnalt, et võlgnik on kohustatud tasuma viiviseid kuni põhinõude täieliku rahuldamiseni ulatuses, et kõrvalnõuded kokku ei ületaks avalduses esitatud põhinõuet ning sissenõutavad summad kokku ei ületa 6400 eur. Mul kahjuks pole juriidilist haridust ja võib-olla olen midagi olulist tähelepanuta jätnud, kuid mina saan sellisest sõnastusest küll nii aru, et siin on täiendavale viivisele pandud peale kaks piirangut. Esiteks ei tohi kõrvalnõudeid (koos lisanduva viivisega) olla rohkem, kui põhinõue ja teiseks ei tohiks kõik nõuded kokku ületada 6400 eur (ei pea siin silma riigilõivu, menetlustasu ja kohtutäi tasusid).

Juku 28.01.2020 08:42 (5 kuud tagasi)

Tänud paraku mitte millegi eest! Lahendasin selle probleemi ühe oma tuttava juristi abiga. Pidin juurde maksma mingi 100 eur pluss täituritasu sellelt, millega olin pärast vestlust juristiga ka arvestanud. Ikkagi mitte mingi ca 1500 mida algul koos täitasudega küsiti. Ülejäänud osas võlausaldaja ja täitur loobusid nõudest vabatahtlikult pärast minu jurist kirja saamist. Ju siis ei pidanud võimalikku kohtumenetlust perspektiivikaks. A-le kohtuotsus võib-olla tõesti ei lõpeta viiviste arvestust. Kohtulahend on oluline selles mõttes, et see on täitedokument, mida täi täidab. Täi täidab punktipealt kohtulahendi resolutsiooni st nõuab sisse kõik need summad ja selliste piirangutega nagu lahendi resolutsioonist tuleb. Kui lahendis kirjas, et üle 6400 küsida ei tohi, siis ei tohigi ja asi mutt. Siin ei saa võlausaldaja ja täi harrastada omaloomingut.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.