Lepingu üleandmise õigus inkassole?

Küsimused 29.01.2020 10:24 (6 kuud tagasi)

2 ettevõtte vahelises lepingus on eraldi punktina kirjas, et kumbki pool ei tohi oma lepingust tulenevaid kohustusi ega õigusi anda üle kolmandale osapoolele. Kas sellise lepinguga vaidluse korral on ühel poolel siiski õigus anda rahaline nõue inkassofirmale sissenõudmiseks?

J. 29.01.2020 13:23 (6 kuud tagasi)

Ei ole, kui pooled on nii kokku leppinud. Kõik täitmata nõuded nõutakse sisse kohtu kaudu.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.