Nõude aegumine- hagetakse käendajat!

feliks 3.02.2020 21:03 (3 kuud tagasi)

2013 a sõlmitud käendus juriidilise isiku maksmata jäänud nõuete osas. alates sellest hetkest on antud kohtusse vaid mind eraisikuna- kui käenduse allakirjutanut, nõudes lepingus fikseeritud summat. Asi on läinud venima, kuna käenduslepingu tekstid vene ja läti keeles erinevad, üks ütleb et olen käendaja - teine mitte. Küsimus on aga- kui hetkel pole kordagi esitatud hagi põhivõlgniku, ehk juriidilise isiku vastu, kas siis nõue pole ka minu kui käendaja vastu aegunud? Mina käendajana vastutan ju põhivõlgniku ehk juriidilise isiku võlgnevuse eest? Kui 7 aasta jooksul pole senti saadud, hagi esitatud põhivõlgniku vastu, vaid koinitakse käendajat...kas pole siis õigust nõuda mul rakendada aegumise printsiipi? Kui juriidilise isiku nõue on aegunud, on ka minu kui käendaja kohustus kehtetu?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.