inkasso

uno 20.02.2020 09:48 (3 kuud tagasi)

02.01.2009 on võetud kiirlaen, mis on jäetud tasumata. Kohtusse asjaga ei ole pöördutud enne kui alles selle aasta jaanuaris Maksekäsu kiirmenetlususega, millele sai vastuväide tehtud ning sellega oli asi lõppenud. Maksehäiretes antud võlgnevus ei esine, esineb vaid castovanni enda portaalis taust.ee mis on sinna lisatud 2019. aastal. Nõude kuupäevaks on märgitud 04.05.2015. Kas nii hilja võib veel avaldada ning kas saaks kuidagi sellest märkest lahti? Castovanni ise viitab 15.aastasele aegumisele, kuid miks mindi asjaga alles 11 aastat hiljem kohtusse ning kas see võlgnevus juba ihtsalt mainet ei riku?- oleks õigeaegselt kohtusse läinud, oleks selle ka ära maksnud. Niisama inkassodega aga tegemist ei ole kunagi teinud nende röövellike intresside pärast ning sellepärast olen asjad ka kohtusse lasknud.

Reelika 23.02.2020 01:53 (3 kuud tagasi)

1) Maksehäiretesse ei lisata aegunud nõudeid ja 2) Maksehäirena on õigus üleval hoida vaid aegumisest 5 aastat (ehk 3+5=8 aastat), üle selle see kahjustaks ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve.

uno 23.02.2020 09:18 (3 kuud tagasi)

1) aga lisati, ning vihjati riigikogu lahendile kus on võimalus hoida 15 aastat 2) hetkel on laenu võtmisest 11 aastat mõõdas, eelmine kuu tehti maksekäsu kiirmenetlus, millele esitasin vastuväite.

uno 23.02.2020 09:25 (3 kuud tagasi)

Kuigi tavapäraselt aeguvad tehingust tulenevad nõuded 3-aasta jooksul, on Riigikohus siinkohal aluseks võtnud aegumistähtaja, mis kohaldub kohustuste tahtliku rikkumise puhul (10-aastat), mis võrdsustatakse piltlikult öeldes kohustuse rikkumise lõpuga. Sellele lisandub veel analoogselt IKS § 11 lg 7 p-ga 4 sätestatud 3-aastane tähtaeg. Seega on Riigikohus sedastanud, et 10-aastase aegumistähtaja (TsÜS § 146 lg 4) ning lisaks analoogiast IKS § 11 lg 7 p-ga 4 tuleneva kolmeaastase tähtaja möödumisel on andmete edasine edastamine andmesubjekti õigustatud huve üldjuhul ülemäära kahjustav, sest lepinguliste kohustuste rikkumine ei ole isiku usaldusväärsust sedavõrd kauakestvalt negatiivselt iseloomustav asjaolu (RKTKo 3-3-1-70-11, p 22). Siinkohal on oluline täpsustada, et alates 15.01.2019 kehtib Eestis uus IKS, mille kohaselt ( IKS § 10 lg 2 p-ga 5) tohib maksehäire lahendatud staatuses kuvada kuni 5 aastat ehk kokku võib maksehäiret avalikustada 10+5 aastat. selline vastus inkassost siis. Kuigi kuna nad läksid alles nüüd kohtusse selle asjaga, siis ei saa õelda, et maksmata jätmine oleks olnud tahtlik. on olnud eelnevaid kirjavahetusi, kus olen vastanud, et ei tunnista nõuet, põõrduge kohtusse.

Reelika 23.02.2020 18:49 (3 kuud tagasi)

Sinu nõue on aegunud 3, mitte 10 aastaga. Tegelikult see kohtulahend ütlebki sedasama, mis eelnevalt välja tõin, et aegumisest 5 aastat veel (enne oli aegumine + 3). Kui nemad räägivad sulle mingist 10+5 aastast, siis järelikult nende arvates su nõue aegus 10 aastaga ehk siis olid nende meelest rikkunud kohustusi tahtlikult. Olid teinud miskit sellist, et neile 3 aastast jäi väheks kohtusse andmiseks:) Tegelikult ju osapool, kes rakendab seda 10 aastast aegumise erijuhtu peab ka põhjendama, milles see tahtlikkus siis seisnes ja miks neil ei olnud kuidagi võimalik seda maksekäsu avaldust su vastu esitada. See viidatud kohtulahend on muidu ok, aga mitte nende tõlgendus sellest.

uno 23.02.2020 18:51 (3 kuud tagasi)

Kas piisab kui andmekaitseinspektsioonile vaie teha, et antud märkus eemaldada või peab kohtusse pöörduma?

Reelika 23.02.2020 19:13 (3 kuud tagasi)

Andmekaitseinspektsiooni vast pole mõtet teha, sest nemad ei anna aegumise osas hinnangut. See on kohtu pädevus, et millal nõue ikkagi aegus..mis aegumistähtaega kohaldada jne.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.