kuidas kirjutada Avaldus kohtusse nõude aegumisel

muru 22.03.2020 18:36 (6 kuud tagasi)

minul on aegunud nõue. tahaks kirjutada kohtusse taotlus, nõue on aegunud ja paluda kohtul kohaldada aegumist ja lõpetada menetlus. kirjutage keegi mulle näidis palun! Tänan.

Reelika 22.03.2020 22:03 (6 kuud tagasi)

Sellist asja ei saa olla..esiteks aegub alati tähtaja möödumisel, selleks ei pea kohus aegumist kohaldama. Teiseks igasugune tuvastushagi nõuab vastavalt TsMS §368 lg 1-le õigusliku huvi olemasolu. Niisama kohtuid ei koormata..

muru 23.03.2020 11:32 (6 kuud tagasi)

Kuidas ei saa? siis kui inimesed pöörduvad kohtusse siis kui nende oma võlg on aegunud 10 a. !!! ja selle kohta on vastaval seaduse paragraf.

niplik 23.03.2020 12:15 (6 kuud tagasi)

Kui Teie võlg on kohtust läbi käinud siis enne 2021. aasta märtsi ei ole aegunud. 10-aastane aegumine algas 2011. aastal otsast peale. Kui tegemist on trahviga siis aegumise kohta tuleb kirjutada avaldus kohtutäiturile ja pole vaja kohtusse pöörduda.

muru 23.03.2020 12:32 (6 kuud tagasi)

see polegi trahv, see on laenu rahad pankast, mis on juba 10 aastat mööda läinud, kohtutäituri poolt on olnud.

Reelika 23.03.2020 17:09 (6 kuud tagasi)

Nii nagu niplik kirjutas - aegub alles 2021. aastal, nii et kuskil aasta pärast võid kohtule sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi esitada.

muru 23.03.2020 12:34 (6 kuud tagasi)

kas keegi ei oska mingi vormi mulle öelda, kuidas kohtusse pöörduda? näiteks mis sisu peab olema ja mis paragrafi kaudu peab olema?! tänan

Reelika 23.03.2020 17:12 (6 kuud tagasi)

TsMS § 363

muru 23.03.2020 17:27 (6 kuud tagasi)

Ma üldse aru ei saa ((( küsisin ju avalduse näide aga teema kuidagi läks sassi... kui võlg in näiteks olnud alates 2012 a. siis aegub 2022 a. siis alles võin ju esitada hagi. mitte teisiti et, 10 a. pärast. ja küsimus teemas on selline et avalduse näide tahaks teada.

J. 23.03.2020 20:18 (6 kuud tagasi)

Milleks sul praegu avalduse näidist vaja, kui võlg aegub alles ahe aasta pärast? Selle ajaga võib palju juhtuda. Aga sellist "näidist" kirjutavad juristid kena kopika eest, sina loodad aga siit tasuta saada?

muru 23.03.2020 20:25 (6 kuud tagasi)

Ma sain aru keegi siin aru ise ei saa ja kogemusi üldse pole teil kõigil ! Algupeal olen kirjutanud et avalduse näide tahaks, teiseks ; kirjutasin võlgade kohta et aegub umbes ! Ja kui inimestel oleks selles kogemus ei hakanud soovitada mulle juristide poole pöörduda kuid saadaks mulle näide selle avalduse. Muud ma ei palu . Ja kui vaja oleks et pöörduda juristile ma ei tuleks siia nõu küsida !

J. 24.03.2020 04:39 (6 kuud tagasi)

Sa ei küsi ju nõu, seda on sulle juba antud ja ka seaduse §, kus on täpselt kirjas, mida hagiavaldus sisaldama peab. Sina tahad hoopis, et keegi sulle selle avalduse valmis kirjutaks. Selline teenus aga juba maksab.

Reelika 24.03.2020 04:41 (6 kuud tagasi)

Su see näidise jutt on umbes sama hea kui...kunagi oli gümnaasiumi lõpus lõpukirjand...et a la tahan kirjandi näidist. Mis see näidis nii annaks kui teemad on erinevad? Nii ka sul...juhtnöörid, mis ühes hagiavalduses olema peavad juba tõin - TsMS § 363. Edu! Ei ole ei lõpukirjand ega ka hagiavaldus mingi lihtne blanketi täitmine..

cusu 23.03.2020 19:49 (6 kuud tagasi)

tead keegi ei näe, mis sinu peas toimub või mida sa tahad kui sa sellest ise ja selgelt ei kirjuta. Soovitan pöörduda mõne juristi poole, kes sind aitab.

muru 23.03.2020 20:28 (6 kuud tagasi)

Mis mõttes keegi ei näe mis mu pead toimus? Selgelt ma olen kirjutanud ! Kaua ma teile siin kõigile seletada pean??? Kas teie olete kõik segi siin? Miks istute siin ja kirjutate paska mulle mis teemasse ei puutub see?! Minge mööda kui aidata ei saa!

sota 24.03.2020 09:06 (6 kuud tagasi)

eksisin, siis pole mitte juristi vaja vaid psühhiaatrit. Palun pöörduga vaimse tervisega seotud foorumisse.

muru 24.03.2020 09:52 (6 kuud tagasi)

Hea, sina, sitta-sota, mine mööda, sa vist ise sealt siia tulnud oled, ära sega teisi inimesi, pane oma sittane suu kinni.

muru 24.03.2020 09:53 (6 kuud tagasi)

Aga kõigile kes saaks vastata, aitäh !

muru 24.03.2020 10:35 (6 kuud tagasi)

Reelika Suur tänu! ))

y 6.04.2020 18:25 (5 kuud tagasi)

kohtu poole pöörduda oma õiguste kaitseks on Põhiseaduslik Õigus. Meil Kai Härmand õpetas, et kui memm kirjutab salvrätile..."et naabri Sass on Talle raha võlgu.." ja paneb allkirja alla- siis kohus peab võtma menetlusse näitama ära puudused ning andma aja neid parandada. Kui inimene ise hakkama ei saa- suunatakse õigusabi saama. Iseenesest Toatlus kohtule ei ola väga keeruline. Mina see ja see, Taotlen seda ja seda. Leping, Täitmisdokumendid ja muu vajalik. Taotlen Kohtult Võlgnevuse aegunuks tunnistamist. Küll Kohus ise kontrollib ja ka vastaspool saab sõnaõiguse. Anmed, riigilõiv ja Taotlus. § teadma ise ei pea - neid peab Kohus teadma ja ära näitama.

muru 7.04.2020 19:07 (5 kuud tagasi)

Vaata kui tark inimene vastas mulle )) Suur tänu )))

Reelika 8.04.2020 03:58 (5 kuud tagasi)

Põõrdumist ei keela keegi loomulikult, aga..on ju ka Riigikohus (2-17-18531/37) öelnud: Olukorras, kus hagejal ei ole tuvastusnõuete esitamiseks tuvastushuvi TsMS § 368 lg 1 mõttes, tuleb tuvastusnõuded jätta TsMS § 371 lg 2 p 2 alusel menetlusse võtmata või menetlusse võetud nõuded TsMS § 423 lg 2 p 2 alusel läbi vaatamata (Riigikohtu 3. mai 2016. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-20-16, p 24). Kuna tuvastushagi, mille esitamiseks hagejal ei ole õiguslikku huvi, ei saa TsMS § 368 lg 1 kohaselt rahuldada, on menetlusökonoomia põhimõttega kooskõlas juhised, mille kohaselt tuleks alama astme kohtul kaaluda hagi menetlusse võtmata või läbi vaatamata jätmise võimalust. (p 19)

y 8.04.2020 07:40 (5 kuud tagasi)

asi lähen liiga "kõrgemaks matemaatikaks" - esiteks need TsMS § ei lähe kohe mitte, on nii suhe kui ka alus, kui ikka aegumise aega saab kohaldada, ehk siis antud teema algatajal tuleb veidi oodata . Veel lihtsam on ju panna täitur ise olukorda kus tekib alus võlgnikul pöörduda kohtusse. Kui 10 aastat saab täis ning selles peab olema ikka kindel. - siis pöörduda täituri poole Taotlusega täitevmenetlus lõpetada, täitur siis vastabki ja selle alusel pöörduda kohtusse ning Kohtul Taotleda menetluse lõpetamist kohaldades aegumist.Iga kaasus on erinev ning tuues sisse erinevaid laehendeid võib alati jõuda tulemusele, et kohtusse nagu ei oleski mõtet pöörduda...elu tegelikult selline ei ole. Ka RK lahendid jääval vahel ajale jalgu, uutest kaasustest tulevad ka uued RK lahendid.Muide antud teema algas ainult vormistamisest nii et las ikka olla

Reelika 8.04.2020 18:46 (5 kuud tagasi)

Enne rääkisid kohtueelsest olukorrast, kus memmeke kirjutab salvrätile, et naabri Sass on talle raha võlgu ja sellele ma ka vastasin ning need TsMS sätted olid sel juhul igati asjakohased. Nüüd aga räägid juba täitemenetlusest ja sel juhul on loomulikult olukord teine ning sinu jutuga olen üldiselt samal arvamusel. Ainus, mis minu arvates veidi kõrva kriibib on see "aegumise kohaldamine". Aegumist ei kohaldata, vaid seda võetakse arvesse kohustatud isiku taotlusel. Selle kohaldamise kasutamine annab signaali justkui muidu ei aegukski kui ei ole kohtus aegumise kohaldamist palunud. Tegelikult ju see nii ei ole, aegub ka ilma kohaldamata, aegub tähtaja möödudes ju tegelikult, keegi ei pea seda aegumist kuskil välja kuulutama. Ja kui on asi täitemenetluses, siis ei minda kohtusse aegumist kohaldama või taotlema, vaid minnakse täitemenetlust lõpetama..põhjusel, et nõue on aegunud.

y 8.04.2020 18:54 (5 kuud tagasi)

kaks eri asja- teemaks oli VORMISTAMINE ja seepärast kirjutasin...et näiteks ka puudulikult vormistatud nõude korral peab Kohus näitama ära võimaused et kodanik saaks oma õigust kohtumenetluseks kasutada. Ka siin ei ole ju tegemist "tuvastamisega" (millele Sina TsMS § juurde panid). Teemaalgatajal on ju täitevmenetlus ja varsti selle aegumine. Seda et kohtumenetluses pole ju nö blankette eri asjadele - see ju on ika tõsi eks. Ma saan aru et Sa oled parem jurist kui mina aga lihtsaid asju pole vaja ka keeruliseks kirjeldada, kui bad seda pole

Reelika 8.04.2020 19:04 (5 kuud tagasi)

Jah kõik õige, lihtsalt väike arusaamatus. Kui sina pidasid silmas vaid vormistamist, siis mina pidasin silmas kohtueelset menetlust (memmeke kirjutab salvrätile jne). Eks siit need arusaamatused tekkisid:)

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.