Ühistu juhatuse arvamus

Küsiv 20.06.2020 20:35 (1 aasta tagasi)

Kas KÜ juhatuse liikmest raamatupidaja omab õigust keelduda näitamast pangaväljavõtet ühistu liikmele?

y 21.06.2020 11:06 (1 aasta tagasi)

Tee korralik päring nii Juhatusele kui ka Revisjonikomisjonile . Las vastavad mis alusel ei tutvustata. Muidugi võib tekkida küsimus, mis alusel ühistu liige seda taotleb, sest päris igat arvet jah ei pea näitama. Aruandekohustus on ikka koosolekul , mitte igale liikmele eraldi.

J. 21.06.2020 16:50 (1 aasta tagasi)

Igal korteriomanikul on õigus tutvuda korteriühistu dokumentidega, sealhulgas ka pangakonto väljavõttega. Juhatus võib dokumentide esitamisest keelduda, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju teise korteriomaniku või kolmanda isiku õigustatud huvidele (KrtS § 45). See tähendab, et korteriomanik peab oma soovi dokumentidega tutvuda põhjendama. Kui korteriomanik ei taha öelda, milleks tal dokumenti näha on vaja või on selleks näiteks paljas uudishimu, kes maksab naabri arveid, siis ei pea juhatus dokumente näha andma.

Küsiv 22.06.2020 04:57 (1 aasta tagasi)

Ühistu on tema liikmete poolt loodud ühiseks majandamiseks ja juhatus valitud juhtimiseks. Tulenevalt peab iga liikmele olema avalikustatud ja viimase soovil edastatud dokumendid finants jne tegevuse kohta. Igasugune salatsemine viitab millegi sh omakasust tingitud tegevuse varjamisele. Või ka seadusevastaste tegevuste varjamisele. Ausus ei vaja varjamist.

22.06.2020 05:39 (1 aasta tagasi)

Nii ja naa. Juhatuse ja seega ka raamatupidaja tööd kontrollib KÜ kontrolliorgan, kas revisjonikomisjon või valitud audiitor, kes avaldab kirjalikult oma arvamuse tehtud töö kohta. Iga liige ei pea pääsema kõikide algdokumentide juurde, ei ole kohustust kõiki algdokumente näidata igale kü liikmele. On kiuslikke ja pahatahtlikke liikmeid, kes ise asjast midagi ei jaga, kuid igal pool oma "ainuõiget" arvamust avaldavad, keeravad "vahtu" üles. Segaduste ärahoidmiseks on mõistlik kasutada KORTO-programmi, kus internetipõhiselt on elanikele nähtaval kõik rahaliigutused.

J. 22.06.2020 06:05 (1 aasta tagasi)

Ühinen selle seisukohaga. Tavaliselt nõuavadki iga dokumenti näha ja endale koopiaid just sellised isehakanud ja asjatundmatud "kontrollorganid".

Küsiv 22.06.2020 06:08 (1 aasta tagasi)

On KrtS § 45 küll vajalik, aga ühtlasi ka mõttetu, kuna selle nullib ära juhatuse õigus otsustada (Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju teise korteriomaniku või kolmanda isiku õigustatud huvidele.) See on aga lõpmatu õigustusega põhjendus. Vastandlik on ka õigus keelduda nö pahatahtliku huvi vältimiseks, aga samas anda võimalus KORTO kaudu seda saada. Kas ühine majandamise kulude ja tulude info on ainult juhatuse ainuõigus , mis võib seda igasugustel motiividel teostada, aga liikmetele info seadusega keelatud. Näiteks ka rahapesu, liikmete raha väärkasutamine jnejne. Jah, on võimalus advokaadi abil kohtu poole pöörduda, aga see ei ole hea egatoo rahu mõlemale poolele. Suhted on siis veelgi enam sassis, mida antud seadus on lõikega soosib..

Küsiv 22.06.2020 06:23 (1 aasta tagasi)

Majandusaruanne ei näita tehingute sisu vaid ainult numbreid ja kui ongi revident, siis pole välistatud ka „oma“ poolt selle kinnitamine. Sisu liikmed näha ei tohi. Kas elektri, vesi/kanal,küte, hooldus jne kulud on riigisaladus. Või kas kõik on nende eest tasunud ja kui ei, siis kuidas kaeti kulud. Juba seik, et varjatakse, annab kindlust millegi halva varjamises.

KÜ juhatus 22.06.2020 06:31 (1 aasta tagasi)

Need küsijad on sellised, kes tulevad sulle ukse taha suvalisel ajahetkel ja hakkavad nõudma "pabereid". Kindlasti pole juhatusel kohustust suvalisel ajahetkel ükskõik millist dokumenti ühelegi ühistu liikmele näidata. See oleks juba puhtalt koormav kui 100 korteriga majas keegi pidevalt tuleb ja nõuab. Selle KrtS 45 alusel saab tegelikult kõikidest päringutest loobuda aga mõistlik oleks selline dokumentide esitamine kokku leppida üldse üldkoosolekul ja põhikirjas.

Küsiv 22.06.2020 06:46 (1 aasta tagasi)

On paljudel ühistutel töötasu saav juhatus, millede üheks tasutavaks tööks on ka liikmetele neile soovitava info jagamine. Kui tasu ei saadagi, siis kohustus on ikkagi. Kui ei soovita või ei suudeta ametikohustusi täita, siis on võimalus enda taandada. Tahtmatus ja suutmatus olukordi lahendada , soovides diktaatorlikult käituda, võib viia kohtuni ja sealsed kaotuse kulud tuleb ühistul hüvitada. Lahenduse leidmise asemel tekitati hoopiski kulusid.

cezo 22.06.2020 06:50 (1 aasta tagasi)

aga mis küsimus teemaalgatajal üldse on? Milleks sellist pläma siin praegu ajada?

22.06.2020 07:14 (1 aasta tagasi)

KÜ üldkoosolek on kü kõrgeim organ. Üldkoosolek valib juhatuse ja revisjonikomisjoni või audiitori. Juhatus teeb tööd vastavalt üldkoosolekul otsustatule, revisjon kontrollib vähemalt kord aastas. "Küsiv", miks ei ole Sa lasknud ennast juhatuse liikmeks valida? Enamasti tehakse juhatuse liikme tööd vaid selleks, et elatakse oma majas ning tahetakse et maja oleks korras. Juhatuse töö ja asjaajamine on TÖÖ, mille eest tuleb palka maksta. Tavainimesel pole õrna aimugi mida juhatuselt nõuavad igasugused ametid, rääkimata ühistu liikmete probleemidest ja mis kulutavad juhatuse liikme aega ning närve. Igaüks juhatuse liikmeks lihtsalt ei kõlba, kuid kes juhatusse või revisjoni valitakse, selle otsustab üldkoosolek. Enamus protsessijaist on siiski tühja tuule tallajaiks osutunud. Ise midagi teha ei oska ega taha, kuid nõudma on kanged. Õigus juhatuse tööd kontrollida on selle sama üldkoosoleku poolt valitud kontrollorganil. Nii et esmaseselt tuleb pöörduda kontrollorgani poole. Küsiv, mis põhjustel te tasuta tööd tegev juhatus kohtusse peaks minema ja kü /st. kõik elanikud) neid kohtukulusid katma?

J. 22.06.2020 13:11 (1 aasta tagasi)

Üldjuhul on nii, et kontrollija peab olema targem kontrollitavast. Aga enamasti nõuavad ühistu dokumente näha just sellised isikud, kel endal pole mingeid finantsalaseid teadmisi, aga kangesti tahaks kontrollida, ega juhatus pole ühistu rahadega mingit puskut teinud. Kuna nad aga asjadest õigesti aru ei saa, siis tekitavad nad oma rumalusega vaid paksu segadust, näita neile neid dokumente palju tahad. Ei ole mõeldav, et iga suvaline korteriomanik hakkab, millal aga soov tekib, kontrollima, kas ühistu elektriarve on ikka makstud või veekulu õigesti jaotatud. Selleks on ühistul revisjonikomisjon. Ja kui üldkoosoleku poolt valitud revisjonikomisjoni ka ei usaldata, siis on võimalus tellida sõltumatu audiitorkontroll väljapoolt. Samas peab juhatus hoolitsema selle eest, et nende tegevus oleks võimalikult läbipaistev. Hinnapakkumised lisada koosoleku kutsele, koosolekute protokollid ja juhatuse otsused teha kõigile kättesaadavaks jne. Korto.ee on dokumentide oma liikmetele avalikustamiseks hea koht, kuid kogu raamatupidamine ei peaks küll igale omanikule nähtav olema.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.