Alaealise vägistamise aegumine

Katre 18.07.2020 14:22 (3 kuud tagasi)

Tere, 2002. aastal vägistas mind 14-aastast last täiskasvanud mees. Kas tänaseks 2020. aastaks on see kuritegu aegunud ja enam pole võimalik midagi teha?

firi 20.07.2020 04:45 (3 kuud tagasi)

Karistusseadustiku (KarS) § 81. Süüteo aegumine (1) Kedagi ei tohi kuriteos süüdi mõista ega karistada, kui kuriteo lõpuleviimisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud: 1) kümme aastat esimese astme kuriteo korral; 2) viis aastat teise astme kuriteo korral. VASTUS: AEGUNUD

Räim 23.07.2020 07:40 (3 kuud tagasi)

Kas vanem saab ja võib kohtus oma last esindada, kaista

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.