KÜ juhatuse liikme kohustused

Ats 21.10.2020 18:30 (4 kuud tagasi)

Kas on kuskil seaduses märgitud KÜ juh. liikme kohustused. Nt avariiolukorra puhul, kui ruttu peavad reageerima jms.

Maris 21.10.2020 19:18 (4 kuud tagasi)

Mis see avariiolukord on? Toru lõhkes või mis? Kui juhatus passiivne, ehk aitad abi otsida, kui vajalikku infot valdad.

22.10.2020 08:12 (4 kuud tagasi)

Ei ole seadustes aega kirjas. Avariiremondi puhul tuleb teavitada juhatust ja kui see vedu ei võta, siis ise lasta asi korda teha ja KÜ-lt raha nõuda, kui avarii oli seotud maja üldosaga (ühine torustik, katus vmt). Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. § 24. Juhatus (1) Juhatus on korteriühistu juhtorgan, kes esindab ja juhib korteriühistut. Korteriühistu juhatusele kohaldatakse lisaks käesolevas seaduses sätestatule mittetulundusühingute seaduse § 26 lõikes 2 ning §-des 27–29 ja 32 mittetulundusühingu juhatuse kohta sätestatut. § 37. Kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikud toimingud (1) Korteriomanikul on õigus teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike ja korteriühistu nõusolekuta ning ta võib nõuda korteriühistult vajalike kulutuste hüvitamist. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud toimingute tegemise võib otsustada ka korteriühistu juhatus, kui viivitamine tekitaks kaasomandi esemele olulist kahju.

Egert 22.10.2020 15:52 (4 kuud tagasi)

Seadus on küll toredasti ümber kirjutatud, aga küsiks ka esmalt, et mis juhtus??

noo 23.10.2020 09:26 (4 kuud tagasi)

küsiti ju, ainult et teemaalgataja pole suvatsenud selgitada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.