täitemenetlus

peeter 23.10.2020 13:14 (7 kuud tagasi)

mitu korda tohib kohtutäitur alustada täitemenetlust ühe ja sama kohtust läbi käinud võlanõude kohta.

J. 24.10.2020 17:19 (7 kuud tagasi)

Täitemenetluse uuesti alustamiseks tuleb see eelnevalt lõpetada. Seda saab teha sissenõudja avalduse alusel. Kui nõue jääb tegelikult täitmata ja sissenõudja ei ole nõudest kirjalikult loobunud, siis võib igal ajal täiturile uuesti avalduse esitada täitemenetluse algatamiseks. Selline olukord võib tekkida näiteks juhul, kui võlgnikuga sõlmitakse kokkulepe nõude vabatahtlikuks täitmiseks, kuid võlgnik ei pea kokkuleppest kinni. Tavaliselt aga võlausaldajad nii lahked ei ole.

peeter 25.10.2020 13:05 (7 kuud tagasi)

kirjutasin pikemalt vt.vastuväide, võllg kohtust läbi käinud, täitemenetlus lõpetatud, sest makstud nii nagu nõue oli, täitemenetlusseaduses ju kirjas, et mitu korda ühe ja sama kohtuotsuse kohta ei tohi täitemenetlust alustada. nii tuleb viimaks paari aasta pärast jälle teade, et alustame aga uuesti, sest raha jäi ikkagi väheks.täitur võttis palgast ja isegi kandis enammakstud raha arvele tagasi ja kõik lõpetatud, ei oska seisukohta võtta. hea kui keegi nõu annaks, ei tahaks tervet tonni jälle maksta, 900 oli, 1900juba makstud....

J. 25.10.2020 19:04 (7 kuud tagasi)

Kas said täiturilt menetluse lõpetamise teate? Võib-olla oli asi selles, et kohtu poolt oli välja mõistetud ka viivis kuni võlgnevuse tasumiseni. See arvutatakse välja alles siis, kui kohtuotsuses märgitud summa on täielikult tasutud.

Peeter 25.10.2020 19:40 (7 kuud tagasi)

Jaa sain täitemenetluse lõpetamise määruse.õ

J. 25.10.2020 21:16 (7 kuud tagasi)

Ja mis seal määruses kirjas on, mis puhul täitemenetlus lõpetatakse?

peeter 26.10.2020 08:50 (7 kuud tagasi)

täitemenetlus lõpetati võla tasumise tõttu paragrahf 48 lg 1 p 3 alusel.

peeter 26.10.2020 09:02 (7 kuud tagasi)

täsemalt siis, täitetoimik...otsus...täitemenetluse lõpetamise otsus võlgnevuse kogu nõude suurus...täitemenetluse aluseks olnud nõue on täidetud, 48 lg1 p3.

J. 26.10.2020 09:10 (7 kuud tagasi)

Kui menetlus lõpetati seoses sellega, et nõue on rahuldatud, siis ei või sama kohtuotsuse alusel seda uuesti alustada. Kui inkasso soovib veel midagi nõuda, siis peab ta pöörduma uuesti kohtusse. Samas võib tegemist olla ka täituri apsakaga, et ta lõpetas menetluse liiga vara, küsimata võlausaldajalt, kas too soovib sisse nõuda ka kohtuotsusega määratud viivised. See on ainult oletus ja täpsema nõu andmiseks oleks vaja näha kohtuotsust ja täitedokumente. Soovitan pöörduda nendega mõne juristi poole. Ka võlanõustajad peaksid oskama aidata.

peeter 26.10.2020 14:27 (7 kuud tagasi)

tänud vastuste eest, plaanin juristi poole pöörduda.

peeter 27.10.2020 11:42 (7 kuud tagasi)

vaatasin veelkord dok üle ja kui kohtu poolt kinnitatud nõue tasutud, esitas täitur nõude lisandunud viiviste kohta, mis ka makstud sai, lõpetati ja nüüd ikkagi inkasso nõuab just sedasama summat täiendavaid viiviseid ja ongi juba täitemenetlus alustatud teist korda sama kohtuotsuse alusel ja nende täiendavate viiviste osas, mis makstud kui täiendavad viivised peale võla tasumist ja veel kirjas on, nendele viivistele lisatakse omakorda veel viivised, niikaua kui lisandunud viiviste *võlg*makstud. ei saa aru.

runo 27.10.2020 21:35 (7 kuud tagasi)

Sel juhul rikub täitur praegu seadust. Laske kindlasti juristil dokumendid üle vaadata ja vastus koostada. Kahjuks on enamus täitureid valmis ära kasutama inimeste teadmatust ja oma võimupositsiooni raha omastamiseks. Inkasso seda enam.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.