Kes pärib vara?

Kammajaa 1.12.2021 10:57 (6 kuud tagasi)

Kes pärib vara? Isa suri ära.(õdesid vendi ja vanemaid pole isal) On üks poeg. Kas poeg pärib automaatselt kogu lahkunud isa vara? (ainsal pojal on veel omakorda alaealine poeg, aga puudub hooldusõigus, kas temal s.t tema esindajal on ka õigus midagi pärida?)

Kammajaa 1.12.2021 13:21 (6 kuud tagasi)

lisan veel juurde,et lahkunud isa oli lahutatud. Aga varajagamine endise abikaasaga tegemata.

qepu 1.12.2021 15:07 (6 kuud tagasi)

Peale lahutust tekkinud vara puhul pole probleeme - kõik selle pärib poeg. Küll aga on probleemne abielu ajal omandatud vara jaotamine - kõigepealt tuleb selgeks teha, mis on ühisvara, mis mitte. Siis see ühisvara jagada lahkunu ja tema exabikaasa vahel ja alles siis saab isa osa ühisvarast tema poja omandiks.

noo 2.12.2021 08:38 (6 kuud tagasi)

Lisan veel, et pojapojal ei ole pärimisõigust, kui lahkunu poeg (pojapoja isa) on elus. Hooldusõigus ei puutu üldse asjasse ja ammugi ei ole mingit pärimisõigust pojapoja esindajal. Pojapoja esindaja (tema ema ilmselt) pärimisõigus saaks tekkida üldse ainult siis, kui tema nimele oleks tehtud testament. Seaduse järgi tema pärija ei ole.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.