kas saab võla kätte või pole lootustki?

tammy 1.01.2022 17:56 (4 kuud tagasi)

olen väike rmp büroo. üks klient on kogu aeg lubanud ja lubanud, et maksab arved ära. ei ole seda siiani teinud. olen talle saatnud erinevaid kokkuleppeid ja kuupäevi, aga ta isegi ei tee välja nendest. st. isegi ei reageeri nendele. ja samas ma teen talle ikka muudkui edasi raamatupidamist, sest loodan, et ikka tasumise aeg ka kätte jõuab. aga tundub et ikka ei paista tulema. kuidas saaksin oma raha kätte. st. meil ei ole omavahel sõlmitud raamatupidamise lepingut. aga maksuametis ma deklareid esitan usinasti. lausa kaks korda kuus. :) ta on mulle vahel harva midagi maksnud ka, aga ütleme et umbes aasta jagu on siiski võlas veel. kas on üldse võimalik midagi teha või peale suulise veenmise ei olegi muud võimalust? olen kindel et kui ma talle lihtsalt ütlen, et tänasest päevast ma mingit teenust enam ei osuta, siis ta kaob. koos võlaga. üldse silmapiirilt ära. Tean, et minu juhtum tundub enamusele mõistetamatu, aga palun tõesti abi. mida siis nüüd teha annab veel?

aavik 2.01.2022 09:32 (4 kuud tagasi)

Aga millist abi sa siit ootad? Õigusriigis lahendavad inimesed selliseid probleeme kohtus. Paned kokku kõik dokumendid, mis kinnistavad tema võlgnevust ja teie lepingulisis suhteid, esitad kõik muud vajalikud materjalid ja esitad hagi. Pole tal kusagile kaduda. Selliseid füüsilise ähvarduse jms asju siin foorumis ei soovitata.

tammy 2.01.2022 15:27 (4 kuud tagasi)

ega ma ei arvanudki, et peaks füüsiliselt ähvardama. minusugune õbluke sinisilmne blondiin vaevalt mingit võitu saavutab mitmetonnise metsamehe üle. aga et asja kohtusse anda, selleks peab advokaat olema jah? kas see mingine maksekäsu kiirmenetlus ei tule jutukski? miks?

aavik 3.01.2022 07:03 (4 kuud tagasi)

Ja kus toimub maksekäsu kiirmenetluse arutamine? Ikka kohtus. Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluse avalduse selle saamisest alates 10 tööpäeva jooksul. Infoks: kohus jätab määrusega maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamata, kui selline menetlus ei ole seadusega lubatud, avaldus ei vasta nõuetele, makseettepanekut ei ole õnnestunud võlgnikule mõistliku aja jooksul kätte toimetada ja seda ei saa avalikult kätte toimetada (füüsilisest isikust võlgnikule on keelatud makseettepaneku avalik kättetoimetamine) ning avaldaja on sõnaselgelt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada, avaldaja ei teavita kohut kättetoimetamise tulemustest määratud tähtaja jooksul, ilmnevad muud menetluse peatumise alused. Makseettepaneku ja vastuväite blanketi toimetab kohus kätte võlgnikule ja teatab makseettepaneku edastamisest ka avaldajale. Kui võlgnik tunnustab nõuet, kuid oma majandusliku olukorra tõttu ei ole võimeline nõutud summat korraga tasuma, on võlgnikul õigus pöörduda avaldaja poole ettepanekuga maksegraafiku sõlmimiseks. Kui avaldaja ja võlgnik on kohtule esitanud kirjaliku avalduse võla tasumiseks osade kaupa ning lisanud avaldusele maksegraafiku makseettepanekus märgitud võla tasumiseks, võib kohus kinnitada maksekäsu tegemisega koos maksegraafiku. Maksegraafik peab sisaldama võla tasumise tähtpäevi, osamaksete suurusi ja osamaksete tasumise korda, kuid ei tohi sisaldada muid tingimusi võla tasumiseks. Osamakse suurus märgitakse rahasummana. Koos maksekäsu tegemisega kinnitatud maksegraafik kehtib täitedokumendina. Maksegraafikule ja selle kinnitamisele kohtu poolt ei kohaldata kompromissi kohta sätestatut. Kui võlgnik esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Kui võlgnik nõutud summat ei tasu või tähtaegselt vastuväidet ei esita, teeb kohus määrusena maksekäsu võla sissenõudmise kohta. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule. Võlgnikul on maksekäsu peale võimalik esitada 15 päeva jooksul alates maksekäsu kättetoimetamisest määruskaebus kohtule. Maksekäsu välismaal kättetoimetamise korral on võimalik määruskaebus esitada 30 päeva jooksul alates maksekäsu kättetoimetamisest. Arvestades sinu poolt esitatud infot, siis vaevalt see tegelane seda tunnistab ja asi jätkub nagunii üldmenetluses.

J. 3.01.2022 08:57 (4 kuud tagasi)

Pool sellest kopeeritud tekstist on küsijale täiesti kasutu info.

tammy 3.01.2022 11:02 (4 kuud tagasi)

ei ole kasutu. aitäh. hea on teda reegleid ja piire, siis vaatan edasi, kuidas toimetada annab.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.