Kohtutäituri kokkuleppe mitte kinnipidamisest

Taivo 28.12.2021 18:11 (1 aasta tagasi)

Tere, mul on selline küsimus, kui mul on kohtutäituriga kokkuleppe kin-dla summa peale iga kuu, aga täitur võtab minult 1-2 korda rohkem, kuigi minu palk on 500-530 €. Kunagi eivõeta palgast maha summat, nagu oli kokkuleppes kirjas. Sel kuul maksti mulle kahe nädala eest puhkuseraha, raha maksti 28-ndal üle 392 ja kohtutäitur võttis minult 309 £, Kas tal on õigus mind ilma jätta puhkuserahast. Teised kohtutäiturid arvestavad maha viisakalt Tänan teid.

J. 29.12.2021 07:39 (1 aasta tagasi)

Kohtutäitur ei võta ise midagi kuskilt ära. Tema saadab arestimisaktid tööandjale ja pangale, kes vastavalt aktile kinnipidamisi teostavad. Samuti ei saa kohtutäitur sõlmida iseseisvalt ilma võlausaldaja nõusolekuta mingeid kokkuleppeid, vaid peab võlga sisse nõudma nii palju, kui seaduse järgi lubatud. Suhelge kohtutäituriga. Mis puutub puhkuserahasse, siis kui see on makstud järgmise kuu eest ette, siis peaks sellelt kinnipidamisi tehes arvestama ka järgmise kuu mittearestitavat osa. Kuna aga pangal puuduvad andmed, mis kuu eest väljamakse on tehtud, siis tema arvestab ainult jooksva kuu mittearestitava osaga. Seepärast peab ka ses suhtes pöörduma kohtutäituri poole ja paluma liigselt kinnipeetud summa tagasi maksta. Enamasti nad seda ka teevad. Edaspidi võiks aga puhkuseraha lasta välja maksta koos sama kuu palgaga, oleks vähem sekeldamist.

noo 30.12.2021 14:47 (1 aasta tagasi)

kui kohtutäitur on teinud kokkuleppe, siis järelikult oli tal selleks õigus ja sellest kokkuleppest peab ta siis ka kinni pidama või vähemalt korralikult põhjendama, miks ta kokkulepet ei täida.

J. 30.12.2021 17:29 (1 aasta tagasi)

Kokkulepet ehk maksegraafikut peab ikka võlgnik täitma ja kui ta seda korrektselt teeb, siis reeglina on töötasu ja pangakonto arestist vabastatud.

noo 30.12.2021 19:27 (1 aasta tagasi)

kokkulepe on ikka kohustuslik mõlemale poolele, mitte ainult võlgnikule. Ka kohtutäitur peab sellest kinni pidama, kui ta selle on sõlminud

J. 30.12.2021 21:20 (1 aasta tagasi)

Üldjuhul neid kahte asja, kokkulepe ja sissetuleku arest, koos ei eksisteeri. Kokkuleppe alusel peab võlgnik ise iga kuu kindlaks kuupäevaks kokkulepitud summa tasuma. Töötasu arestitakse siis, kui kokkulepet ei ole või seda on rikutud. Igal juhul peab küsija täituriga ühendust võtma ja asja selgeks tegema, kumb siis on.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.