käsundusleping

IVI 28.12.2021 16:35 (4 kuud tagasi)

Soovin teada kas käsunduslepinguga pensionärist töötajal on õigus ka töövõimetuslehele jääda.

vopi 28.12.2021 17:47 (4 kuud tagasi)

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12² tulenevalt on tööandja kohustatud maksma haigushüvitist töölepingu alusel töötamise korral. Muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamise korral ei ole kohustust maksta haigushüvitist. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenev kohustus maksta haigushüvitist ei kohaldu võlaõigusliku lepingu alusel töötamise juhtudele, st nendele võlaõiguslikele lepingutele, mis ei ole töölepingud. Seega - tööandja ei ole kohustatud (aga pole ka keelatud) hüvitama teile haiguspäevi. Küll aga maksab haigekassa haigushüvitist alates 9. haiguspäevast ka käsunduslepingu alusel töötavale isikule kui ta on ravikindlustusega kaetud.

IVI 28.12.2021 19:12 (4 kuud tagasi)

tänan

IVI 28.12.2021 19:13 (4 kuud tagasi)

tänan

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.