Graafikuga töö ja töötunnid

Tööline 15.01.2022 22:11 (1 aasta tagasi)

Töö vahetustega ja graafiku alusel. Täiskohaga töökoormus aga kui teinekord jäävad niiütelda alatunnid reaalsuses kas tööandjal on õigusliku alust nõuda lisavahetuste tegemist mis ei ole graafikus kinnitatud? (Graafik koostatakse ja kinnitatakse kuu kaupa)

J. 16.01.2022 13:20 (1 aasta tagasi)

Jah, tööandjal on õigus nõuda normtundide täistöötamist summeerimisperioodi lõpuks, kuid ka alatunnid peavad olema kantud töögraafikusse. Graafik tuleb töötajale teatavaks tehtud mõistliku aja jooksul enne perioodi (kuu) algust. Graafiku teatavaks tegemise tingimustest peab olema töötajat teavitatud töölepingu sõlmimisel. Töötajale juba teatavaks tehtud töögraafikut võib muuta vaid poolte kokkuleppel. Graafikusse märkimata alatundide täistöötamisest võib töötaja keelduda ja tööandja peab maksma nende tundide eest keskmist töötasu.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.