Üürileandja polegi omanik

Klaarika 17.01.2022 22:18 (4 kuud tagasi)

Mu vend koos perega on üürinud juba poolteist aastat ühte korterit ja nüüd said nad teada, et üürileandja polegi omanik. Omanik ise on juba manalamees ja st korter on omanikuta. Vennapere on sõlmitud lepingu järgi korralikult üüri maksnud ja eluruumi veidi parendanud. Kuidas olukorda lahendada, et nad saaksid rahulikult seal edasi elada?

aavik 18.01.2022 06:47 (4 kuud tagasi)

Tere. Tekib küsimus, et kes on üürileandja? On ta pärija? See, et manalamees on registris omanikuna kirjas, võib tähendada seda, et üürileandja on pärija, kes pole pärandist loobunud, kuid ta pole lihtsalt pärimistunnistust notaris vormistanud. Vt ühte varasemat teemat pärimise kohta. Seadustes puudub teave selle kohta, millise aja jooksul pärija peab pärimistunnistuse vormistama, seega ei saa ka kinnistusregistris viia sisse muudatusi. Olukorra kohta ütleksin nii, et pole vaja muretseda - kui 1,5 a kõik toimis, siis tõenäoliselt toimib ka edasi. Teie venna üürimist ei mõjuta selline olukord kuidagi.

mhhh 18.01.2022 07:00 (4 kuud tagasi)

no tegelikult võib siin probleeme tekkida küll, sest lepingu on sõlminud inimene, kellel selleks õigust pole. Vabalt võib vend ennast ühel päeval kuuse alt leida.

rogy 18.01.2022 11:36 (4 kuud tagasi)

kuuse alt võib nnast üürnik loomulikult alati leiada, ainult praegu ma ei saa aru kes nad sinna ajaks? Loomulikult on võimalus, et ujub välja mingi testament, kus pärijaks on hoopis keegi teine, aga suurem tõenäosus on, et üürimisega tegeleb ikkagi seadse järgi pärija. siis on see ainult tema otsustada.

Klaarika 18.01.2022 11:51 (4 kuud tagasi)

Kas üürileping võib olla õigustühine, kuna sellel üürileandjal polnud tegelikult õigust sõlmida? Leping sõlmiti kaheks aastaks (0,5 a veel) ja tekib küsimus, kui see aeg läbi saab, kas lihtsalt lepingut pikendada või on mõni parem lahendus.

aavik 18.01.2022 12:25 (4 kuud tagasi)

Ma siiski soovitan mitte muretseda. VÕS üürilepingu osas ei öelda kuskil, et lepingu sõlmija peab olema selle korteri omanik. Teie olete heas usus selle sõlminud, see on kehtiv. Millal on õigustühine: VÕS § 273. Eluruumi üürilepinguga seotud kokkuleppe tühisus. Tühine on kokkulepe, mis seab eluruumi üürilepingu sõlmimise või jätkamise sõltuvusse üürniku kohustusest üürileandja või kolmanda isiku suhtes, kui see kohustus ei ole otseselt seotud üüritud eluruumi kasutamisega.

J. 18.01.2022 13:23 (4 kuud tagasi)

Üürileandja ei pea olema üüritava asja omanik, kuid tal peab olema siiski seaduslik õigus asja üürile anda. Kui üürileandjaks on surnud omaniku ainus pärija, kes pole lihtsalt oma pärandit ära vormistanud, siis ei ole vaja eriti muretseda. Probleemid võivad aga tekkida siis, kui üürileandja on täiesti kõrvaline isik ja ilmuvad välja tegelikud pärijad või kui üürileandja kõrval on teisigi pärijaid, kes ka tahavad üüritulu saada.

aavik 18.01.2022 15:28 (4 kuud tagasi)

Sellisele olukorrale ma ka viitasin ühes eelnevas postituses. Samas pole ka siis üürnikul vaja muretseda, sest teiste pärijate puhul kehtib regressiõigus üürile andja suhtes, üürnikega pole neil mingit pistmist. Ka need omanikud saavad üürilepingu lõpetada ainult seaduses ette nähtud viisidel mitte omavoli kasutades.

J. 18.01.2022 17:50 (4 kuud tagasi)

Tõenäoliselt on sul õigus ja muretsemiseks põhjust ei ole, kuid enne lepingu pikendamist poleks paha asjad selgeks teha.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.