ühisomand

Ille 11.01.2022 11:13 (4 kuud tagasi)

Kuidas algatada kinnisvara ühisomandi jagamist, kui normaalset läbirääkimiste teel jagamist ei ole võimalik teha. On kaks omanikku aga korterit kasutab kolmas isik, ja omanikuna ma sellest tulu ei saa.

aavik 11.01.2022 11:57 (4 kuud tagasi)

Tere. Kui tegemist on abikaasade ühisvara jagamisega, siis loomulikult esimene võimalus on seda teha vastastikusel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis tuleb esitada hagi ühisvara jagamiseks. Kui aga tegemist on pärandvara vastuvõtuga tekkinud ühisvaraga, siis sellele kohaldatakse kaasomandis oleva vara jagamise tingimusi. Millised on ühis ja kaasomandi lõpetamise võimalused, seda saab lugeda juba AÕS § 77 lg 2.

noo 11.01.2022 16:43 (4 kuud tagasi)

kui kokkuleppel jagada ei ole võimalik, siis tuleb pöörduda kohtusse.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.