Ühisomand ja võlg

Linda 26.01.2022 11:04 (5 kuud tagasi)

Kui pärimise teel said ühisomanikeks abikaasa ja lapsed ja ühel pärijatest on elatisraha võlg, siis kas kohtutäituril on õigus nõuda kõigilt ühisomanikelt koos võla maksmist?

aavik 26.01.2022 14:45 (5 kuud tagasi)

Võlga saab sisse nõuda vaid sellelt inimeselt, kes selle on tekitanud ehk isikult, kellel on elatisraha võlgnevus. Ilmselt on aga probleem natuke valesti püstitatud - tõenäoliselt tahetakse teada, kas ühisomandis olevat vara saab võla katteks realiseerida. Siis on vastuseks, et jah saab küll. Ühisomand pannakse müüki ja sellest võetakse maha võla osa. Peale võla tasumist on teistel omanikel õigus nõuda võlgnikult summa hüvitamist.

Linda 26.01.2022 16:02 (5 kuud tagasi)

Tänan vastuse eest! Sisu poolest sama ja targem vist ühiselt ära maksta.

J. 26.01.2022 20:50 (5 kuud tagasi)

Täitemenetluse seaduse § 138 lõike 2 alusel võib kinnisasja või sellega võrdsustatud õiguse osale sissenõude pöörata ainult siis, kui osa on kaasomaniku mõtteline osa või kui sissenõudja nõue põhineb õigusel, millega mõtteline osa on koormatud. Sellest järeldub, et ühisomandile ei saa sissenõuet pöörata, mis on ka loogiline, sest ühisomand kuulub kõikidele ühisomanikele kindlaksmääramata osas võrdselt ja mittevõlgnike vara ei saa sundkorras müüa. Võlgnikule kuuluva osa müümiseks peab kõigepealt ühisomandi lõpetama, nii et igale omanikule tekiks mõttelises suuruses kaasomand. Sissenõudjal on õigus nõuda ühisvara jagamist ja sissenõude pööramist võlgniku aasta jooksul alates ajast, mil nõude rahuldamine võlgniku lahusvarast ebaõnnestus.

J. 27.01.2022 06:54 (5 kuud tagasi)

Paar sõna jäi tekstist välja. Sissenõudjal on õigus nõuda ühisvara jagamist ja sissenõude pööramist võlgniku osale ühisvarast.

sema 27.01.2022 08:38 (5 kuud tagasi)

no mis asja sa sõbrake punnitad - näed ju et 2 tundi enne sinu lisa on keegi juba küsijale selle info edastanud. Jah, saame kõik aru, et sa oskad ka lugeda. :)

J. 27.01.2022 09:20 (5 kuud tagasi)

Sina vist ei oska lugeda, sest muidu sa näeksid, et vastaja "zami" vaid kordab minu eilset vastust küsijale. Aga ma tänan teda, sest just seetõttu ma märkasingi oma tekstis seda väikest apsakat.

sema 27.01.2022 12:50 (5 kuud tagasi)

jah J. sa oled nii tark ja geniaalne, teised ainult kordavad sinu tarkusi, siia polegi ilmselt kedagi teist vaja kommenteerima, ainult sinust piisab. Sa ilmselt oled ise kõik seadused ka valmis kirjutanud, sest ega keegi teine neid nii hästi ei suuda teha.

J. 27.01.2022 14:49 (5 kuud tagasi)

Jah, eks igaüks valib ise, millel lasta siin hiilata, kas oma tarkusel või rumalusel.

zami 27.01.2022 05:01 (5 kuud tagasi)

Kui võlgnikul on vara ühisomandis, sellele saab pöörata küll nõude, kuid kõigepealt täitemenetluse seadustiku (TSM) paragrahv 14 lõige 2 kohaselt võib sissenõudja nõuda ühisvara jagamist ja sissenõude pööramist võlgniku osale ühisomandist. Vara jagamise hagi aegumistähtaeg on üks aasta alates ajast, kui täitemenetlus nõude rahuldamiseks võlgniku lahusvara osas ebaõnnestus. Lahusvara kaududu ebõnnestumine = võlgnikul pole muud vara, mida kasutada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.