Eravalduses oleva maa muutmine sotsiaalmaaks

HMP 4.05.2022 07:22 (7 kuud tagasi)

Tere. Ettevõte ostis eraisikult maatulundusmaa 3,3ha (endine vesiveski) eesmärgiga rajada sinna elamukrundid. Detailplaneeringu lõpptulemus - pool elamumaa (6 krunti kokku 1,6ha) ja ülejäänud 1,6ha sotsiaalmaa (sotsiaalmaaks muudeti endise vesiveski alles olevate vundamentidega deailplaneeringud olevad positsioonid). Vaidlustamine maavalitsuses ei andnud tulemusi. Otsest vajadust sotsiaalmaale antud piirkonnas ei näe, sest kõrvalkinnistu on aleviku park ja paisjärv terviseradadega. Kas KOV-l on õigus eramaa sihtotstarvet muuta eramaal sotsiaalmaaks? Kui jah, siis kas peaks selle eraomanikule kompenseerima või andma võrdväärse asendusmaa?

Rinu 4.05.2022 08:55 (7 kuud tagasi)

Vastus - jah, KOVil on see õigus. Sotsiaalmaa on maa, millelt ei taotleta tulu ja mis on vajalik ühiskonnale. Te saate esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates, kui te sellega nõus pole. Ühtlasi saate nõuda ka maa kompenseerimist.

HMP 5.05.2022 13:50 (7 kuud tagasi)

Tänan vastuse eest. Kas on praegust lootust protsessida, kui det. plan. kinnitati 20 aastat tagasi. Det. plan. tellija sellega nõus ei olnud ja planeeringut vastu ei võtnud (ei allkirjastanud vastuvõtu akti). Kohtusse pöördumiseks raha puudus.

xano 5.05.2022 16:27 (7 kuud tagasi)

ütleks et lootusetult hilja... mingi akti allkirjastamata jätmine ei tee seda olematuks.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.