Õhksoojuspump rõdule

Marko 4.07.2023 19:31 (9 kuud tagasi)

Tere. Meil on kortermajas rõdud eriomandi osad. Kas ma tohin sellisel juhul oma rõdule (mitte selle välisküljele vaid rõdu peale) sellisel juhul õhksoojuspumba paigaldada nii, et ma ei pea küsima kelleltki nõusolekut? Tallinnas on paljudel majadel pumbad rõdu peal.

Vstaja 9.07.2023 12:14 (9 kuud tagasi)

ei tohi. Rõdule panekul on ikka vaja kõigi korteriomanike nõusolekut. See on ju kütesüsteemi ümberehitamine.

rella 20.07.2023 23:01 (8 kuud tagasi)

Tuleb välja, et tohib küll. Mu tuttava juures kus aeg-ajalt olen topiti ilma omanike nõusolekuta konditsineer õue aga mitte seinale.

J. 21.07.2023 05:10 (8 kuud tagasi)

See, et midagi kuskil tehakse, ei tee tegu lubatavaks. Paljud õhksoojuspumbad on paigaldatud ebaseaduslikult. Kuna tegemist on maja tehnosüsteemi muutmisega, on vaja alustada projektist ja ehitusteatise hankimisest. Eks siis kohalik omavalitsus ütleb, kas ka eriomandis olevale rõdule paigaldatava õhksoojuspumba puhul on vaja teiste korteriomanike nõusolekut või mitte.

uibu 27.07.2023 05:43 (8 kuud tagasi)

Defineeri termin "tehnosüsteemi muutus"?. Kui see õhksoojuspump on eriomandi osa (st minule kuuluva füüsilise ruumi osa) - ei ole selleks vaja kellegi nõusolekut. Sama hästi sa võiksid rääkida sellest, et magamistuppa ventilaatori paigaldamiseks tuleb küsida kõigi majaelanike luba :).

J. 27.07.2023 06:45 (8 kuud tagasi)

Õhksoojuspump on püsivalt paigaldatav kütteseade ehk ehitise tehnosüsteemi osa. Portatiivseid seadmeid nagu ventilaatorid, elektriradiaatorid jms ei loeta tehnosüsteemideks. Tehnosüsteemi definitsiooni leiad ehitusseaduse paragrahvist 2. Tehnosüsteemi muutmisel on vajalik kohaliku omavalitsuse luba (EH § 16 lg 1 p 2). Sama paragrahvi lõike 1’1 kohaselt esitab korteriomanik loa taotluse korteriomanike häälteenamuse alusel. Kohalikud omavalitsused käituvad siin erinevalt. Mõni nõuab kõigi korteriomanike nõusolekut, mõnele piisab ka ainult ühistu (juhatuse) nõusolekust. Seega saab teemaalgataja küsimusele vastata vaid KOV.

J. 27.07.2023 10:23 (8 kuud tagasi)

Vabandust, võtsin automaatselt ette vana seaduse. Praegu kehtivas seaduses on tehnosüsteemi mõiste paragrahvis 5, ehitisteatise esitamise nõue seaduse lisas 1 ja KOV kontrollib § 36 lg 5 alusel, kas on vaja kaasata kinnisasja omanikke ehk teisi korteriomanikke.

uibu 27.07.2023 16:54 (8 kuud tagasi)

Njah, see definitsioon on siiski Ehitusseadustiku § 4 lg 5 ja ütleb, et "Tehnosüsteem on ehitise toimimiseks, kasutamiseks või ohutuse tagamiseks vajalike seadmete, paigaldiste või kommunikatsioonide kogum koos vajalike konstruktsioonielementidega." Raske oleks mõista, kuidas seade, mis jääb eriomandi piiresse, mõjutaks kogu ehitise toimimist ja kasutamist. Ma väidan, et kui omanik eriomandile paigaldab õhksoojuspumba, siis puudub seal Lisas 1 vastav lahter selle jaoks, sest tegemist pole ei ümberehitamisega, lammutamisega, asendamise ega ka laiendamisega. Seega pole vaja ka teatist esitada. Ja kui pole teatise kohustust, siis ei pea ka KOV muretsema, keda kaasata.

J. 27.07.2023 17:52 (8 kuud tagasi)

https://ehitusteatis.ee/ --- https://www.kliimakaubamaja.ee/ohksoojuspumba-seadustamine-ja-paigaldamine-korterisse/ --- https://kodukliima.ee/soojuspumbaseadustamine/ --- https://domus.ee/2021/04/20/oksoojuspumba-paigaldamisel-tuleb-kovile-esitada-ehitusteatis-koos-ehitusprojektiga/ --- https://www.ekokliima.ee/blog/kas-peaks-teavitama-omavalitsust/ --- jne jne jne

uibu 27.07.2023 18:29 (8 kuud tagasi)

ja milline nendest linkidest on juriidiline info? Need on ettevõtete lehed, kes on huvitatud teenimisest. Ja ilmselgelt mõeldakse nendel juhtudel pumba paigaldamist kaasomandile. Kaasomandi puhul on asi selge, küsimusi pole. Kui sa oleks viitsinud me eelmist teksti lugeda, siis ei saa sealt kuidagi välja lugeda, et tegemist on tehnosüsteemi ümberehitusega. Muuseas, ka elektripllidi paigaldamine läheb nn tehnosüsteemi definitsiooni alla, kas analoogselt peaks siis sama moodi loa võtma? Katsu natuke teemasse süveneda, mitte niisama lahmida.

J. 28.07.2023 13:55 (8 kuud tagasi)

Väidad, et kaasomandi puhul on sulle asi selge ja küsimusi pole ehk sa ei vaidle vastu, et kaasomandi puhul vastab nende ettevõtete veebilehtedel olev info tõele. Seega nõustud, et kaasomandi puhul on õhksoojuspumba paigaldamiseks ehitusteatis vajalik. Mis siis eriomandi puhul teisiti on? Mina ei loe küll ehitusseadustikust välja, et see kehtiks ainult kaasomanditele. Ka oma korteris ümberehitusi tehes tuleb järgida seaduse nõudeid. Ümberehitamiseks ei nimetata üksiku osa vahetamist samaväärse vastu. Näiteks, kui sa tahad oma olemasoleva elektripliidi asendada teise elektripliidiga, siis selleks pole sul tõesti mingeid lube vaja. Kui sa tahad aga oma gaasipliidi asemele või puupliidile täienduseks paigaldada elektripliidi, siis on sul vaja elektriprojekti ja ehitusteatist ehk KOV luba, olenemata sellest, et kõik need pliidid asuvad ainult sinu eriomandi piirides. Sama kehtib õhksoojuspumba puhul. Kui sa täiendad korteri küttesüsteemi õhksoojuspumba lisamisega, ehk kui enne küttis korterit ainult ahi või keskkütteradikas, nüüd aga ahi või radikas + õhksoojuspump, siis see ongi küttesüsteemi ümberehitamine ehk muutmine ja EHS lisa 1 järgi on selleks vaja nii projekti kui ehitusteatist. Kui sul on raske mõista, kuidas saab eriomandi piiresse jääv seade mõjutada ehitise toimimist ja kasutamist, siis ei ole sul järelikult olnud „õnne“ elada külmal talvel kütmata korterite naaberkorteris. Kuna kütmata korterite probleem on nii laialt levinud, siis sai nõue hoida oma korteris optimaalset temperatuuri ja õhuniiskust isegi seadusesse pandud. Samuti võib ka eriomandi piiridesse paigaldatud õhksoojuspump oluliselt häirida teisi korteriomanikke. Mõjutavateks teguriteks on eelkõige müra ja kondensvesi. Naabritega arvestav korteriomanik küsiks teistelt korteriomanikelt nõusolekut isegi siis, kui KOV seda ei nõua.

uibu 28.07.2023 16:05 (8 kuud tagasi)

isiklik ründamine, emotsioonide ülekeeramine, suvaliste veebilehtede viitamine - kuidas sa vaene mehike (või naine) võistlevas kohtumenetluses küll hakkama saad? Ja kust sa võtad, et postituse püstitaja ei kavatse naabrite arvamust küsida? Mina saan asja juriidilisest sisust aru nii, et küsiti kas eriomandi puhul on vaja samasugust kaasomanike kokkulepet/ühistu luba/kov luba kui kaasomandi osale tehnoseadme paigaldamisel. Ja pole vaja siin mõttetud teksti toota, mine tagasi tehnoseadme definitsiooni juurde ja loe, mida Riigikohus on arvanud. Ja ma sain aru, et küsimuse esitaja juba sai oma vastuse. Aga vist väikest hinge ei rahulda see, tuleb jälle kõvatama hakata...

J. 28.07.2023 18:16 (8 kuud tagasi)

Isiklik ründamine? Vaata peeglisse. „Kui sa oleks viitsinud …“, „katsu natuke teemasse süve-neda, mitte niisama lahmida“, „pole vaja siin mõttetud teksti toota“, „vaene mehike“ – need ei ole minu vaid sinu sõnad. Võib-olla peaksid vältima selliste foorumite külastamist, kus sind emotsionaalselt nii üle keeratakse, et ei suuda viisakaks jääda.

uibu 27.07.2023 18:37 (8 kuud tagasi)

lihtsalt mõtlemiseks. Riigikohus on teinud selgeks (RKTKo 16.05.2018, 2-16-8344/41, p 11), et ehkki üldjuhul on korterelamu ühiseks kasutamiseks vajalikud seadmed tervikliku ühiskommunikatsioonina korteriomanike kaasomandis, saab korteriomaniku reaalosas oleva elektrisüsteemiga olla tegemist juhul, kui elektrijuhtmed on vajalikud üksnes ühe korteriomaniku elektritarbimiseks ning need on eemaldatavad, ilma et kaasomandit või teiste korteriomanike õigusi kahjustataks." Kui õhksoojuspump paikneb reaalosas, vajalikud ainult selle korteri puhul ja kehtib sama reegel mis elektrijuhtmetel - väidan, et - ei pea luba küsima mitte kelleltki.

Marko 28.07.2023 05:18 (8 kuud tagasi)

Aitäh! Sellist viidet mul oligi tarvis, et vajadusel kasutada. Kuigi selles otsuses õhksoojuspumpa ei mainita, siis ilmselt võib elektrisüsteemide alla mõelda ka teisi tehnosüsteeme ja sellisel juhul pole see enam kellegi asi, kui ma teiste õigusi kuidagi ei kahjusta.

noo 28.07.2023 18:52 (8 kuud tagasi)

Ma küll ei oleks nii kindel, et korteris olevad elektrijuhtmed ja kütmiseks vajalikud seadmed (õhksoojuspumbad) saab paigutada ühe nimetaja alla. See on ikka väga räige üldistamine.

Linnakas 5.08.2023 13:44 (8 kuud tagasi)

rõdule sa tohid paigutada seda pumpa-KUI- ei kahjusta selle paigaldamisega seina, mis kuulub kõigile ja et sinna puurida või kruvi lasta, on vaja elanike nõusolekut. SAMUTI - kindlasti leidub keegi hea kõrvaga naaber, keda tekkiv pumba müra hakkab häirima ja sa kiirelt selle kasti sealt pead kokku korjama.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.