kohtu tähtaeg vastuse andmiseks

andres 25.06.2023 21:16 (11 kuud tagasi)

kas ja kus on seadustatud tähtajad, mille jooksul kohus peab reageerima esitatud hagile?

PPP 26.06.2023 10:41 (11 kuud tagasi)

TsMS § 372 lg 1 kohaselt lahendab kohus hagiavalduse menetlusse võtmise või sellest keeldumise või tähtaja määramise puuduste kõrvaldamiseks määrusega mõistliku aja jooksul. Mõistlik aeg ei ole seaduses defineeritud, kuid õiguskirjanduses on peetud mõistlikuks ühe- kuni kahekuulist menetlusse võtmise otsustamise aega.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.