Kohtutäitur ja uus seadus

JT 10.01.2018 19:00 (9 paeva tagasi)

Tere! Alates 09.01.18 hakkas kehtima uus seadus, mille kohaselt võib kohtutäitur arestida -20% sissetulekutest (k.a. miinimumpalgast), kätte peab jääma vähemalt toimetulekupiir, milleks on 2018 aastal 140€. Seega kui toimetulekupiir on 140€,siis kuidas edasi? Samas on sotsiaalministeeriumi lehel kirjas, et esimesele isikule 140€, alaealistele pereliikmetele 168€. Kas kohtutäitur ei pea arvestama nii, et mina 140€ ja kaks ülalpeetavat 2*168€? Palun asjalikke vastuseid! Aitäh!

A 11.01.2018 08:44 (8 paeva tagasi) vasta...

TMS § 132 lg 1.2 teise lause kohaselt sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Kuna iga alaealise perekonnaliikme toimetulekupiir on 2018. a 168 eurot, siis kahe alaealise ülalpeetava puhul peaks arestimisele mittekuuluv summa kujunema 140 + 2x168 = 476. Seega 500-eurosest miinimumpalgast võib arestida 24 eurot. Samas ei ole muudetud TMS § 132 lg-t 2, mille kohaselt kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. Kui arvestada selle sättega, siis peaks mittearestitav summa olema 140 + 2x500/3 = 473,33 eurot ning selle arvestuse järgi võiks 500 eurosest sissetulekust arestida 26,67 eurot.

B 13.01.2018 15:19 (6 paeva tagasi) vasta...

kui ma saan lasteraha 4 lapse pealt pluss emapalka.. kuidas siis arvestus käib, et peab jääma puutumata kohtutäituri poolt lasteraha pluss iga lapse pealt 168€ emapalgast?

Lilija käärats 14.01.2018 09:52 (5 paeva tagasi) vasta...

Kas uue seduse järgi lähevad ka Riiklikud peretoetused arvesse?

Aleksei 15.01.2018 12:28 (4 paeva tagasi) vasta...

Kui 1he ülalpeetava on toimetulekupiir 308 eurot. Kas aresti alla jääb 20% toimetuleku piiri ületavat summast, ehk 38,4 või ikkagi 20% alammäärast ehk 100EUR?

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 __  _  _  _   ______  _____  
| || | || | || | || /_  _// | ___|| 
| '--' || | || | ||  | ||  | ||__  
| .--. || | \\_/ ||  _| ||  | ||__  
|_|| |_|| \____//  /__//   |_____|| 
`-` `-`  `---`  `--`   `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.