Riik täitku turul tasakaalustaja rolli

Kas ehitusmaterjalide tootjatele kuluks ära mõni seadusmuudatus, mis teie olukorda kriisis lihtsustaks või mida olete ammu oodanud? Äripäev paberleht, avaldatud 12 aastat tagasi

Võrgu müük ei too konkurentsi

Sissejuhatuseks mõned faktid. 1991. aastal kasutati Eestis 1500 mln m3 maagaasi.1993. aastal 400, 2007. aastal 1000, sel aastal 670 mln m3. Võrdluseks – sama koguse gaasi tarbib üks Leedus asuv keemiatehas või elektrijaam Soomes. Gaasiturg Eestis on väike, sest riik on väike ja tarbijaid vähe ning gaas konkureerib kõigi teiste kütustega. Selle osakaal primaarenergia bilansis on vaid ligi 10%, mis jääb alla Euroopa keskmise. Praegu tuleb kogu gaas Venemaalt Gazpromilt ja Iteralt. Eestis tegutseb 30 gaasiettevõtjat, kes osutavad nii võrguteenust kui ka müüvad gaasi. Alates 2006. aasast on AS Eesti Gaas müügi- ja võrgutegevus lahutatud eri ettevõtetesse. Gaasiturg on vastavalt seadusele vaba – kõik tarbijad saavad valida müüja, igaüks võib gaasi importida ja hakata gaasiettevõtjaks. Äripäev paberleht, avaldatud 12 aastat tagasi

Viime käibemaksu alla ja hakkame laenule mõtlema!

Äripäev tervitab ettevõtjate seas taasalanud debatti maksusüsteemi muutmiseks ja on ühte meelt suurettevõtja Jüri Käoga – endiselt vaikelus püsiva siseturu elavdamiseks on vaja käibemaksumäära alandada. Äripäev paberleht, avaldatud 12 aastat tagasi

Noored advokaadid tõstavad pead

Kuna suurte advokaadibüroode omanikud ei kipu noori andekaid kolleege tulupoti ligi laskma ehk partneri staatusesse tõstma, ei jää noortel vandeadvokaatidel muud üle kui oma firma asutada. Eestis koolitavad juriste kolm riiklikku ülikooli ning mitu erakõrgkooli. Seetõttu on advokaatide arv tosina aasta jooksul kahekordistunud. Uue põlvkonna advokaadid on hakanud tunnetama oma tiibade kandvust ja järjest jõulisemalt realiseerivad oma soovi toimetada edaspidi omapäi. Sestap ongi viimastel aastatel asutatud rekordiliselt palju uusi advokaadibüroosid – nii tänavu kui ka mullu ligi kümme uut bürood. Lisaks on neil aastatel olnud mitu ühinemist ja pooldumist. Peaaegu kõik uued bürood on asutatud Tallinnas, vaid üks Narvas ja üks Rakveres. Äripäev paberleht, avaldatud 12 aastat tagasi

Lõhmus soovitab kergitada maamaksu

¦veitsis elav LHV Panga suuromanik Rain Lõhmus soovitab alandada tööjõumakse ning vastukaaluks kergitada maamaksu. Ta toetab ka keskkonnamaksude tõstmist, näiteks autode senisest kõrgemat maksustamist. Äripäev paberleht, avaldatud 12 aastat tagasi

Võitlus korrptsiooniga tammub paigal

Justiitsminister Kristen Michali arvates ei püsi me korruptsiooni tajumise indeksis sugugi halva koha peal, korruptsioonivastase seaduse eelnõul on potentsiaali Eesti olukorda paremaks muuta. Äripäev paberleht, avaldatud 12 aastat tagasi

Pöörame ajalugu tagasi ja täiturid ametnikeks

Eile aumärke jaganud maksu- ja tolliamet tegi üsna julge tekstiga pressiteate oma auhindamisest, kus tõi Äripäevale teenetemärgi andmise olulise põhjusena ära lehe rolli “kohtutäiturite tegevuse kohta maksuarvestuse süsteemse petmise ja võlgade tasumise kahepalgelisuse paljastamisel.” Äripäeva arvates on aeg küps kohtutäiturite süsteemi muutmiseks ning täitemenetluse taastoomiseks mõne ministeeriumi, näiteks justiitsministeeriumi, vastutusalasse, muutes kohtutäiturid ametnikeks. Äripäev paberleht, avaldatud 12 aastat tagasi

Karm hinnang kohtutäiturite tegevusele

Maksuameti hinnangul on kohtutäiturid tegelenud süsteemselt maksupettusega ning olnud kahepalgelised võlgade tasumisel. Sellise karmis toonis hinnangu avalik-õigusliku institutsiooni tegevusele andis maksuamet oma eilsel aastapäeva konverentsil. Ajendiks selle aasta 30. septembril Äripäevas ilmunud uuriv artikkel, mis tõi avalikkuse ette kohtutäiturite maksupettuse kahtluse. Aastaid on kohtutäiturid ja nende büroode töötajad käinud koolituse sildi all soojamaareisidel puhkamas. Kuna täiturid tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena, siis näitasid nad reisikulusid ettevõtlusega seotud kuluna ja vähendasid nii oma maksukoormust. Samuti on Äripäev sel aastal kirjutanud kohtutäiturite maksuvõlgadest. Äripäev paberleht, avaldatud 12 aastat tagasi


Järgmised 8-16 (kokku 826)