Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

eraisiku pankrott, tagatisvara omaniku õigused

jaanus 14.10.2020 11:28 (17 paeva tagasi) vasta...

kinnisvara hooldaja andis sisse pankrotiavalduse, kuna võlgnik ei tasunud arveid. läks pankrotimenetlus käiku. seega alustati menetlust. võlgniku ainus vara oligi korter. korter oli ostetud laenuga. sinna juurde veel remondilaen võlgnikule. mõlemad laenud olid tagatud hüpoteegiga, nn ostetud korter ja lisatagatiseks minu korter. Kuna läks pankrot käiku, läks pankroti vara müügiks. kuna seal peal 1 järgu õigus pangal siis müügisumma kattis ära eluasemelaenu. üles jäi swedpangale veel nn remondilaen väärtuses 9000 euri. 2019 a ok oli kohtuotsus kus siis pankrotimenetluse lõpetamine ja kohustustest vabastamise menetlus. seal siis on 1 järgu nõue swedile 1450 euri, 2 järgu nõue kinnisvara, elekter ja muud väiksed asjad 4500 euri ja swedpank 9000 eurot, 3 järgu nõue on siis minu 1100 eurot mis ma olin aasta jooksul enne juba swedile tasunud, et vältida oma korteri sundmüüki, pankrotimenetluse ajal. reaalselt see swedpanga 2 järgu nõue on see mille tagatiseks siis on minu korter. et vältida korteri müüki, maksan iga kuu 60 euri laenumakset, mida peaks siis nn pankrotis olev tegelane maksma. mis mina tegema peaks et seda temalt välja nõuda. kunagine elukaaslane, kellega ei seo enam mind miski. vara kuulub mulle aga oli pandud lisatagatiseks.

Piuks 13.10.2020 12:55 (18 paeva tagasi) vasta...

Esitad oma nõude pankrotimenetluses. Tõenäosus seda raha saada vist null, oletan. Aga samas, ütled et vara alles ja pank muutus laenulepingut ja et sina maksad laenu. A mida lepingus muudeti? Oled sa kinnistu kaasomanik?

üürnik nõuab tõendit

Kirikal 13.10.2020 12:52 (18 paeva tagasi) vasta...

Kui lepingus kõik info olemas, siis milleks veel nö eraldi tõendit. Leping ise ongi tòend üürisuhte kohta.

J. 13.10.2020 05:44 (18 paeva tagasi) vasta...

Sotsametile on toetuse saamiseks vaja esitada üürilepingu koopia ja arve jooksval kuul maksmisele kuuluva üüri ja kommunaalkulude kohta. Kuna eraisik arvet väljastada ei saa, siis arve asemel sobib ka nõue, mille alusel üürnik üürileandjale nimetatud summasid maksab. Sellist tõendit, nagu üürnik küsib, sotsamet ei nõua.

ületunnid

Kaire 5.10.2020 17:18 (26 paeva tagasi) vasta...

Tòòaja arvestus kàib kuu kuuga.tulin heast sùdamest vastu ,kuna paluti ja àra òelda ei suutnud.kui ùtlen et tahan vabu pàevi ùletunni eest siis ju need pàevad on antud kuul palgata.

Kaire 5.10.2020 17:16 (26 paeva tagasi) vasta...

Tòòaja arvestus kàib kuu kuuga.tulin heast sùdamest vastu ,kuna paluti ja àra òelda ei suutnud.kui ùtlen et tahan vabu pàevi ùletunni eest siis ju need pàevad on antud kuul palgata.

Reelika 5.10.2020 16:26 (26 paeva tagasi) vasta...

Mis mõttes rahata oled, töökoha (1,0 koha) eest ju makstakse? Ei saa käia tööl ja samal ajal olla puhkusel, kas puhkus katkestati seetõttu? Ja kui on graafikuga töö, siis on summeeritud tööaeg ja ületunnid selguvad alles perioodi lõpus.

kaire 5.10.2020 16:08 (26 paeva tagasi) vasta...

Jah asi on keeruline.Töö on tunnitasuline ja kui saaksin vaba aja oleksin üldse ilma rahata..Kui juht küsis ,kas saaksin asendust teha,olin ise nõus , käisin ka puhkuse ajast 2 päeva asendust tegemas.See tähendab et olin nõus.

J. 5.10.2020 13:57 (26 paeva tagasi) vasta...

Siin käituvad mõlemad pooled valesti. Tööandja peab tagama töötajale igapäevase ja iganädalase ettenähtud puhkeaja ning ei tohi lubada töötajat (vabal ajal) tööle, kui sellega rikutakse töö- ja puhkeajarežiimi. Töötaja omakorda ei saa eeldada, et kui ta oma initsiatiivil ja vabal tahtel tuleb vabal päeval tööle, siis peab tööandja talle selle eest pooleteisekordset tasu maksma. Ületunnitöö tegemiseks peab olema poolte kokkulepe, mis tuleb sõlmida iga üksiku korra kohta eraldi. Esimeses järjekorras tuleb ületunnitöö hüvitada vaba aja andmisega samas ulatuses. Rahaline hüvitus eeldab jällegi poolte kokkulepet.

kaire 5.10.2020 11:54 (26 paeva tagasi) vasta...

Kuidas peaks käituma ja kuidas tööandjale selgeks tegema , et ta käitub mitte seadusest tulenevalt?Siiani pole see õnnestunud.

runo 5.10.2020 10:04 (26 paeva tagasi) vasta...

Ei ole. Graafikuväline töö on ületunnitöö ja tuleb tasustada kas 1,5 kordselt või kompenseerida vaba ajaga.

möbleeritud tuba - ja lepingu ülesütlemine

J. 30.09.2020 15:57 (1 kuu tagasi) vasta...

Ei ole. Möbleeritud toa all mõeldakse seda, kui korterist üüritakse välja ühte tuba, milles on esmavajalik mööbel sees.

Sünnitunnistuse muutmine

Sina 30.09.2020 09:07 (1 kuu tagasi) vasta...

Jah, konkreetselt toetust nimetusega üksivanematoetus ei maksta tõesti olukorras, kus lapse sünnitunnistusele on märgitud isa (st laps on sündinud abielus ja isa nimi seetõttu sünnitunnistusel või lapse isa on käinud ja isaduse omaks võtnud ja seetõttu on tema nimi kantud sünnitunnistusele või kohtu otsuse alusel on isadus tuvastatud ja seetõttu on lapse isa nimi kantud sünnitunnistusele). Kui sünnitunnistusel isa nimi olemas pole ema toetuse saamise soovi tõttu võimalik seda enam kuidagi olematuks teha. Ja nagu juba selgitati, see, et isa ära suri, ei muuda olematuks fakti, et isa x on lapse y isa. Kui võtad ette sotsiaalkindlusameti kodulehe, siis näed, et lisaks konkreetsele üksivanematoetusele (käesoleval ajal 19.18 EUR) on ju terve rida muid toetusi/hüvitisi/pensione. Taotle neid, mis sinu olukorrale vastavad! Olukord - alaealise lapse üks või mõlemad vanemad on surnud - võlusõna näiteks TOITJAKAOTUSPENSION.

Mina 30.09.2020 06:31 (1 kuu tagasi) vasta...

Jah, seda küll, kuid üksikvanema toetust ei saa, kui lapse isa nimi sünnitunnistusel on. Mis pole ju loogiline, kui väidetakse, et lapsel on isa olemas, kuigi tegelikult ju enam pole.

Kohtutäitur

J. 30.09.2020 05:13 (1 kuu tagasi) vasta...

Jah, nii ongi. Kohtutäitur saab sõlmida maksegraafiku ainult võlausaldaja nõusolekul. Järelikult pole teine võlausaldaja sellist nõusolekut andnud. Kohtutäitur peabki arestima sissetulekud ja pangakonto, kui võlgnik ei ole kohtuotsust täies ulatuses täitnud ehk võlga tasunud. Arestimisaktid täidetakse nende laekumise järjekorras. Kuna esimene kohtutäitur ei ole töötasu ja pangakontot arestinud, siis ongi teise kohtutäituri arestimisaktid järjekorras esimesed ja see, et esimesele kohtutäiturile midagi vabatahtlikult maksegraafiku alusel makstakse, ei loe.

Üürilepingu korraline ülesütlemine - avaldus

Ilmar 29.09.2020 18:45 (1 kuu tagasi) vasta...

Tänan väga, Reelika, eriti avalduse näide eest. Nüüd tean, kuidas kirjutan.

Reelika 29.09.2020 15:50 (1 kuu tagasi) vasta...

Nõustun Runo jutuga, korralisel ülesütlemisel ei pea mingit mõjuvat põhjust olema, seal ei tule tegelikult midagi põhjendadagi, See ei ole üürniku asi, miks üürileandja tahab lepingu korraliselt lõpetada. Mina kirjutaks midagi sellist, et "Soovin tulenevalt VÕS § 311 korraliselt üles öelda meie vahel sõlmitud üürilepingu nr 100000000 (üüritav objekt: aadress) 12. detsembril 2020. Mittenõustumisel on Teil võimalus antud ülesütlemise avaldus vastavalt VÕS § 326 ja § 329 lg 1-le vaidlustada 30 päeva jooksul ülesütlemisavalduse saamisest kohtus või üürikomisonis." Kindlasti võta üürnikult kinnitus, et ta on avalduse kätte saanud, meili teel kinnitus või tähitud kirjana vms..et pärast ei saaks öelda, aga ma pole kätte saanud ja ma ei tea midagi.

ilmar 29.09.2020 08:44 (1 kuu tagasi) vasta...

Tänan teid väga mul juba tekkis imelik tunne, et mul ei olegi õigust oma korteris elada.

runo 29.09.2020 08:35 (1 kuu tagasi) vasta...

Korraliseks lepingu lõpetamiseks ei ole vaja mingit erilist põhjendust veel vähem peab paika see loll jutt siin kohtus vaidlemisest ja kaalutlemisesest. Korraline ülesütlemine on üürileandja õigus.

runo 29.09.2020 08:33 (1 kuu tagasi) vasta...

Ärge ajage inimesele ajuvaba juttu ja kärbseid pähe. Tähtajatu lepingu puhul piisab kui üürileandja teatab minimaalselt 3 kuud ette et soovib kinnisvara vabastamist. See on korraline ülesütlemine ja seda ei pea kuskil kohtus kaalutlema ega arutlema veel vähem on üürnikul siin mingit õigust võõra kinnisvara kasutamiseks või nõudmiseks peale lepingu lõppemist. Erakorralise ülesütlemise korral peab üürileandja tõestama et tal on oma kinnisvara vaja enne lepingu lõppemist.

Ilmar 29.09.2020 08:30 (1 kuu tagasi) vasta...

Tänan teid. Täpsustan, te kirjutate erakorralisest lõpetamisest, kas korraliseks üürilepingu lõpetamiseks peab olema samuti mõjuv põhjus mainitud? Kui ma annan üürnikule kolm kuud uue elamispinna otsimiseks, nagu seaduses ette nähtud on?

uuge 29.09.2020 07:37 (1 kuu tagasi) vasta...

Üürilepingut saab erakorraliselt lõpetada, kui selleks on olemas mõjuv põhjus. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Mõjuvaks põhjuseks loetakse näiteks üürniku olulisi lepingurikkumisi või ka näiteks üürileandja tungivat vajadust korterit ise elamiseks kasutada, kui üürileandja huvid kaaluvad üles üürniku huvid (näiteks üürileandja tervise oluline halvenemine või elamispinna kaotamine). Seega - seda hakatakse kaaluma ja välismaalt tulles võib kohus vabalt leida, et sul ei ole takistatud endale ka üürikorterit leida. See on kaalutlemise koht.

ilmar 29.09.2020 05:42 (1 kuu tagasi) vasta...

Milline põhjendus võiks olla siis aksepteeritav? Olen korterit välja üürinud, kuna viibisin mitu aastat välismaal, nüüd aga olen tagasi ja teist kinnisvara mul ei ole. Kas üldiselt peaksin pigem pöörduma mingi juristi poole, kes mulle srda teafet õieti kirjutaks, kui selline teenus on olemas? Kas pean lisama üürikomisjoni kontakte või lihtsalt mainima seda?

Tööaeg

J. 29.09.2020 05:39 (1 kuu tagasi) vasta...

Ei ole. Tööajaks tuleb lugeda ka need 4 tundi tööpäeva keskel, mil tööandja tööd ei anna, kuid töökohast lahkuda ei võimalda.

Üürilepingu korraline ülesütlemine - avaldus

uuge 29.09.2020 05:34 (1 kuu tagasi) vasta...

ei sobi, puudub viide kohale, kus saaks seda vaidlustada (Üürikomisjon, kohus vms), samuti pole eriti aktsepteeritav põhjendus see, et üürileandjal on seda korterit endal vaja. Seda tuleks hiljem kindlasti tõestama hakata ja kohus tavaliselt otsustab nõrgema poole e üürniku kasuks.

Ilmar 28.09.2020 18:03 (1 kuu tagasi) vasta...

See nimekiri mul on juba olemas. Kas sellisest tekstis piisaks?. Lp. (üürnik). Üürilepingu ese (aadress). Käesolevaga teatame, et seoses Üürileandja vajadusega ise korterit kasutada, peame teatama teile üürilepingu lõpetamisest alates (kuupäev) Võlaõigusseaduse § 312 lg. 1 sätestab eluruumi üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Üürilepingu esemeks oleva korteri tagastamise tähtaja mitte sobivusel, palume esitada oma ettepanekud hiljemalt (kuupäev)

Reelika 27.09.2020 16:15 (1 kuu tagasi) vasta...

VÕS § 325. Elu- ja äriruumi üürilepingu ülesütlemise vorm (1) Üürileandja ja üürnik võivad elu- või äriruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. (2) Üürileandja ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) üüritud asi; 2) lepingu lõppemise päev; 3) ülesütlemise alus; 4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg.

Sünnitunnistuse muutmine

J. 25.09.2020 04:59 (1 kuu tagasi) vasta...

Ega isa seepärast olematuks muutu, et ta surnud on.

Firma

guri 21.09.2020 11:19 (1 kuu tagasi) vasta...

loomulikult võtad sa siis üle ka ju võlad, mis seal ikka oodata - võlg tuleb tagastada.

parkimistasu vaidlustamine

cezo 19.09.2020 15:23 (1 kuu tagasi) vasta...

ja, väga tark vastus. Kuidas peaks Europark seda teadma, et ta tegelikult nende teenust ei kasutanud? Hakatakse iga üksikut parkimist kuidagi kontrollima? :)))))