Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Kohtutäituri nõue

Pb 14.02.2019 07:42 (5 paeva tagasi) vasta...

Maksuameti nõue ja selle sundtäitmine on ilmselgelt aegunud. Sundtäitmine aegub 5 aastaga. Oletame et see nõue saadeti 2000 a täiturile, seega alates 01.01.2001 hakkas kulgema 5-aastane aegumistähtaeg ja nõude sundtäitmine aegus 01.01.2006. Seega oluline on kohtutäiturile edastamise aeg, rehkendada sealt 5 a ja kogulugu. Kui aegunud, tasub sul kontakteeruda nii maksuametiga kui täituriga.

Kinkeleping

cidi 13.02.2019 18:20 (6 paeva tagasi) vasta...

Kulla inimesed, kui te kingite midagi ära, siis pole see enam teie omand ja teil puudub igasugunegi õigus selle kinnistuga midagi ette võtta! Ainult sinu mehel on õigus selle majaga midagi ette võtta, kas kinkida või müüa.

Arbitraazikohtu otsus- uuele ringile maakohtusse?

Kristjan 13.02.2019 15:46 (6 paeva tagasi) vasta...

Tänan kasutaja A´d. Väga asjalikud vastused taaskord. Olen siiralt tänulik! Kuna kogu protsess käib läti kohtus(võit läti arbitraazis ja uus case läti pardaugava kohtus) siis loodan, et neil sama tõlgendus seadustest, pöidlad pihku ;) ja tänud veelkord!

Inkasso õigused

A 13.02.2019 13:00 (6 paeva tagasi) vasta...

Juhul kui nõuet ei olnud inkassole loovutatud, siis ei pea Sa neile midagi maksma ning viiviseid või võimaliku kahju hüvitamist saaks nõuda üksnes võlausaldaja ise. Juhul kui nõue oli inkassole loovutatud, kuid nõue oli tasutud enne, kui Sa loovutamisest teada said või pidid teadma saama, loetakse nõue tasutuks õigele isikule (VÕS § 169). Samas taolisel juhul (kui inkasso tõendab, et nõue oli talle loovutatud, VÕS § 170, 172), võib inkasso nõuda kahju hüvitamist ja viiviseid, kuna loovutamisega on tema astunud senise võlausaldaja asemele.

Arbitraazikohtu otsus- uuele ringile maakohtusse?

A 13.02.2019 12:51 (6 paeva tagasi) vasta...

Kui asi oli juba korra vahekohtus sisuliselt lahendatud ning kumbki pool ei tuginenud sellele, et asja lahendamine ei oleks olnud vahekohtu pädevuses, siis nüüd enam sama asjaga uuele ringile tavakohtus minna ei saa.

Kristjan 13.02.2019 08:25 (6 paeva tagasi) vasta...

tänan vastamast! Vastaspool lihtsalt üritab pugeda selle taha, et lepingus mille üle vaidlus käib(läti keelne leping) on ühes ekseplaris (Läti keelses) sees klausel, et vaidlused lahendatakse Arbitraazikohtus ja teises lepingus(inglise keelses) et lihtsalt kohtus. Nüüd üritabki korra juba kaotanud pool pugeda selle taha, et ikka uuele ringile minna tavakahtus, sest ei saa kindlalt väita et pooled oleks kokku leppinud vaid arbitraazi kohtus asja lahenduse otsimisega.

Kristjan 13.02.2019 08:25 (6 paeva tagasi) vasta...

tänan vastamast! Vastaspool lihtsalt üritab pugeda selle taha, et lepingus mille üle vaidlus käib(läti keelne leping) on ühes ekseplaris (Läti keelses) sees klausel, et vaidlused lahendatakse Arbitraazikohtus ja teises lepingus(inglise keelses) et lihtsalt kohtus. Nüüd üritabki korra juba kaotanud pool pugeda selle taha, et ikka uuele ringile minna tavakahtus, sest ei saa kindlalt väita et pooled oleks kokku leppinud vaid arbitraazi kohtus asja lahenduse otsimisega.

A 13.02.2019 06:10 (6 paeva tagasi) vasta...

Kristjani esitatud asjaolude kirjeldusest lähtuvalt ei saa olla tegemist vahekohtu otsuse tunnustamise menetlusega, kuna vahekohtu otsus tehti Kristjani kasuks. Maakohus ei pruugi hagiavalduse menetlusse võtmise otsustamisel teada, et samas asjas on tehtud juba vahekohtu otsus, seetõttu tuleb hagiavalduse vastuses lihtsalt sellele viidata ning lisada vastusele vahekohtu otsus. Juhul kui maakohus on hagi juba menetlusse võtnud, siis vahekohtu otsuse esitamisel maakohtule lõpetab kohus menetluse TsMS § 428 lg 1 p 2 alusel.

Reelika 13.02.2019 05:16 (6 paeva tagasi) vasta...

Äkki on lihtsalt tegemist vahekohtu otsuse tunnustamisega kohtu poolt? Sest TsMS § 753 lg 1 - Vahekohtu otsust tunnustatakse Eestis ja täitemenetlus vahekohtu otsuse põhjal toimub üksnes juhul, kui kohus on otsust tunnustanud ja tunnistanud otsuse täidetavaks. //Seadus ütleb ju üheselt: § 371. Hagi menetlusse võtmisest keeldumise alused.. (1) Kohus ei võta hagiavaldust menetlusse, kui: 7) samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel vahekohtumenetluses tehtud kehtiv lahend või kui toimub vahekohtumenetlus sellises asjas. Seega uuele ringile ei tohiks minna..

Inkasso segased nõuded

Reelika 12.02.2019 13:55 (7 paeva tagasi) vasta...

Inkassodega ei peagi suhtlema, kui asi on sundtäitmisel, kontakteeru ainult kohtutäituriga.

Nõutu 12.02.2019 12:06 (7 paeva tagasi) vasta...

Tänud, kuna ma olen 10 aastat soomes elanud, siis mul ei ole Eesti id kaarti. Kahjuks e-riik mul ei tööta.

A 12.02.2019 12:03 (7 paeva tagasi) vasta...

Kõikide enda kohta tehtud kohtuotsustega saad tutvuda e-toimikus https://www.e-toimik.ee/ Jõustunud kohtuotsustest tulenevate nõuete sissenõudmisega tegeleb tõepoolest kohtutäitur, mis aga ei keela sissenõudjal, s.o isikul, kelle kasuks on võlg välja mõistetud või kellele loovutatud, sh inkassol nõuda endal võla tasumist või pöörduda selle sissenõudmiseks täitemenetluse alustamiseks välisriiki. Inkasso on samasugune võlausaldaja nagu iga teine, st mingit eraldi järelevalvet nende suhtes keegi ei tee, kuna neil ei ole ka mingeid eriõigusi, mida nad saaksid ilma kohtutäiturita rakendada.

Kohtutäituri nõue

y 12.02.2019 09:13 (7 paeva tagasi) vasta...

No jah aga kui maksis täiturile kõik ära, mida see täitur siis pensionist veel täidab ja mida MTA-lt küsib...selge ületäitminne ehk omavoli

A 12.02.2019 06:00 (7 paeva tagasi) vasta...

Siin järelikult on tegemist MTA nõudega, s.t kohtutäitur ei saa täitemenetlust lõpetada ega aresti tühistada ilma MTA kui sissenõudja nõusolekuta.

Maksehäirega mure

Reelika 11.02.2019 17:12 (8 paeva tagasi) vasta...

VÕS § 186-s on ära loetletud, mil võlasuhe lõppeb, p 4 on seal, et võlasuhe lõppeb võlasuhte lõpetamise kokkuleppega. Ehk siis kui lõpetada võlasuhe, siis sellega saab lõppenuks ka see rikkumine. Pannakse asjale nii öelda punkt ja minnakse igaüks oma teed.

Üksikema

Marii 11.02.2019 17:10 (8 paeva tagasi) vasta...

Aitäh tagasiside eest!

Maksehäirega mure

Reti 11.02.2019 16:48 (8 paeva tagasi) vasta...

Tänan! Saan aru, et jagate minu seisukohta, et maksehäire lõpetamist saab käsitleda kohustuse rikkumise lõppemisena isikuandmete kaitse seaduse tähenduses ja viieaastast tähtaega saab lugema hakata maksehäire lõpetamise kuupäevast (või sellele järgnevast päevast). Siin polegi olulist vahet kummast. Mõlemal juhul on aeg möödunud.

Reelika 11.02.2019 16:10 (8 paeva tagasi) vasta...

Lõpetatud maksehäiret ei hoita üleval rohkem kui 5 aastat, kuidas iganes see lõpetamine saavutati, kompromissi või kogu kohustuse tasumise teel.

Üksikema

A 11.02.2019 11:25 (8 paeva tagasi) vasta...

Emaga on asi lihtne, isaga tunduvalt keerulisem ning olukorrad, kus ema ei teagi, kes ta laste isa on, pole sugugi harvad. PKS § 83. Ema Lapse ema on naine, kes on lapse sünnitanud. § 84. Isa (1) Lapse isa on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees: 1) kes on lapse sünni ajal lapse emaga abielus; 2) kes on isaduse omaks võtnud või 3) kelle isaduse on tuvastanud kohus. (2) Kohus ei tuvasta lapse isana doonorit, kelle seemnerakke on kasutatud kunstlikuks viljastamiseks. [RT I, 29.06.2014, 3 - jõust. 09.07.2014]

kinkeleping

Anna 10.02.2019 08:23 (9 paeva tagasi) vasta...

Mina isiklikult soovitaks krundi pooleks teha ja omale eraldi elektrikilp, siis tekiks kaks eraldi kinnistut ja saad oma moodi need hooned jagatud nagu vaja. Hiljem poleks probleeme.

Üksikema

E 9.02.2019 17:21 (10 paeva tagasi) vasta...

See et registrikandes puudub isa on ülimalt kummaline. Kas ema võib ka registrikandes puududa või on see ainult isade jaoks? Igal laps ju pärineb teadupärast emast ja isast, üksi last saada ei ole võimalik. Pühast Vaimust ju lapsi ei saada, et polekski panna sinna registrikandesse kedagi isana ja tuleks tühjaks jätta. Lapsi aga sigitavad ju konkreetsed inimesed, neil on nimed jne..See isakoht ei peaks olema mitte kunagi tühi!

Marii 9.02.2019 11:39 (10 paeva tagasi) vasta...

Aitäh vastuse eest!

CC 9.02.2019 11:37 (10 paeva tagasi) vasta...

Aga sa sedasi selgitadki nagu meile siin - registrikandes puudub isa, see on ametlik dokument ja peaks olema selge, et elatist pole kelleltki nõuda. See kuidas lapsed saadud on - kunstliku viljastamise või suvalise mehega - pole enam nende asi.

Marii 9.02.2019 09:12 (10 paeva tagasi) vasta...

Tere! Kahjuks pool teemat on kadunud. Nimelt olen nende naiste seas, kes on otsustanud laps endale sünnitada ja ise hakkama saada. Laps sündis ja riiklikult saigi isakoht tühjaks jäetud. Olen kogu selle aja ka üksikema toetust saanud. Seega riiklikult seaduse alusel olen üksikema. Totlesin toidutoetust ka eelmisel aastal siis kohe tuli rahuldav vastus ja probleeme ei olnud. Sama taotluse täitsin ka sel kuul ja eeldasin, et vald kinnitab ja jätkab toetuse maksmist. Sain aga vastuse, et nemad tahavad teada infot isa kohta ja taotlus on selle ajani edasi lükatud. Kas vahepeal on mingi seadusemuudatus või millega ma nüüd äkki pean tõendama, et olen üksikema ja mul pole lasteosakond. Siiani on riigile see sobinud. Nüüd äkki pean hakkama tõendama. Millega?

Nii on 9.02.2019 08:52 (10 paeva tagasi) vasta...

Sünnitunnistusel

Nii on 9.02.2019 08:51 (10 paeva tagasi) vasta...

Üksikema või vallasema? Kui laps on mehe nimel ja sünnitusel mehe nimi isana kirjas, siis peaksid elatisraha nõudma...

äriruumi rendileping

ruddy ruddy 9.02.2019 04:41 (10 paeva tagasi) vasta...

>>>>>>>>>>>>>>> WELCOME TO MY SHOP <<<<<<<<<<<<<<<< +++++ Hi all New customer +++++ -Are you realize dream enrichment by working make money online,and the job you are working have on the list of our Job ??? If the answer is yes,What are you waiting anymore??? Let cooperate us to make money and realize that dream together. -Would like to introduce we are Anonymous - We are Team Make Money Online and I'm Leader of Team. -We're looking for good and long-partners for our Business. -We Doing a lot of work online and have each member for each job to ensure time for Partners. -Working friendly, high sense of responsibility,fast,quality,reliable and ensure absolute security 100% for Partners. -Motto of work : Prestigious is top - Customer is God. -Always have special deal for Best Partners as well as long-partners. -I'm sure you will be satisfied if work with us. -------------> LIST MY BUSINESS <---------- 1> Software BUG Western Union Version ( new ) + WU TRANSFER Online .2> Sell Fresh CC,CCV,CVV (USA,UK,CA,AU,EU,ASIA...) ..3> Hack Card Dumps Track 1&2 with pin, many types card. ...4> Sell PAYPAL acc (Email address + PayPal pass) fullz infomation ....5> ATM cards with high balance + Security code (easy to withdraw) .....6> Hacking Bank acc + Bank Login (US + UK) ===>> Please contact me at : _________Contact Us_________ - Gmail : hakimvic12@gmail.com ( Always online 24/4 ) - ICQ :726332850 ( SELL CVV ALL COUNTRY / TRACK 1&2 WITH PIN / PAYPAL / BANK LOGIN / WU TRANSFER) ------Price WESTERN UNION TRANSFER------ > WU Transfer 2000$ = 150$ ( MIN ) > WU Transfer 4000$ = 300$ > WU Transfer 6000$ = 500$ > WU Transfer 8000$ = 600$ > WU Transfer 10000$ = 800$ > and more ... more .... - Give me your WU info and payment me fee. - Then i running software and done transfer for you. - After about 20 mins you'll have MTCN and sender name + country sender to cash money. - You make payment then send me payment info and your WU details (First name + Last name + Country + City) - If I check you have sent money I will make transfers for you immediately - After transfers completed, about 20 mins you will get code MTCN + Sender's details to pick up, it is very easy cash money - You can to pick up at all Western office in 96 hours - I hope all must to read clearly before contact me ...OK !!! - Please don't ask me about transfer with small amount . **All info about transfer let's contact through **********clone card prices LIST************ $250-------$3000 $350-------$4000 $450-------$5000 $600-------$7000 $700-------$8000 $800-------$10000 $900-------$12000 $1000------$15000 ----------------------------------------- - With Dumps - Tracks 1&2 US = 85$ per 1 - Tracks 1&2 UK = 100$ per 1 - Tracks 1&2 CA / AU = 110$ per 1 - Tracks 1&2 EU = 120$ per 1 ----------- YESCARDS pour DAB et CARTE Cloné DIRECTEMENT UTILISABLE ------------------ PRIX POUR LES YESCARDS Platinium visa - 350€ plafond 15000€ Platinium Visa - 450€ ----> plafond 20000€ Platinium Mastercard - 500€ ----> plafond 22500€ Platinium Visa - 600 ----> 27000€ Platinium Mastercard - 650 ---> 29000 Infinity Visa - 750€ ----> plafond 35000€ Infinity Mastercard - 850€ ----> plafond 45000€ Achat et Livraison Express avec DHL ou UPS ou par la POSTE et meme FEDEX _______________ Do WU transfer _____________________ - 700$ for MTCN 8000$ - 550$ for MTCN 6000$ - 300$ for MTCN 4000$ - 150$ for MTCN 1500$ __________________ PayPal account ____________________ = Account Paypal 1500$ = 150$ = Account Paypal 2500$ = 200$ = Account Paypal 4000$ = 300$ = Account Paypal 7000$ = 500$ ____________________ CCV !! CCN ______________________ ====> Sell Cvv Good Balance <==== ==> PRICE LIST (U.S) - Visa Card…………..12$ - Master Card ……………12$ - American Express…………15$ - Discover Card……………………..15$ - DOB……………………………………….. ….20$ - Visa Card With VBV……………………………….20 $ - CC BIN……………………………………….. ……………..15$ - Fullz……………………………………… ………………………….35$ ==> PRICE LIST (UK) - Visa Card…………..15$ - Master Card ……………15$ - American Express………….20$ - Maestro Card………….20$ - DOB…………….. ….25$ - Visa Card With VBV……………….25$ - CC BIN……………………..30$ - Fullz………………………………45$ ==> PRICE LIST (CA): - Visa Card…………..10$ - Master Card ……………15$ - American Express……….15$ - Discover Card…15$ - DOB…………………….. ….15$ - Visa Card With VBV………………….15$ - CC BIN…………………………..25$ - Fullz………………………….30$ ==>PRICE LIST (AU): - Visa Card…………..5$ - Master Card ……………5$ - American Express………….8$ - Discover Card……10$ - DOB…………….13$ - Visa Card With VBV……….8$ - CC BIN…………………………..8$ - Fullz……………………17$ ==>PRICE LIST (OTHER): (Eu, Mx, Nz, Fr, Ger, Itali, Spain, Sweden, Denmark, ASIA…) - Visa Card…………..14$ - Master Card ……………14$ - American Express………….18$ - Discover Card………..18$ - DOB………….. ….20$ - Visa Card With VBV…………….19$ - CC BIN……………………28$ - Fullz……………………17$ List cc and my price.. - Us (Visa,Master) = 4$ per 1 - Us (Amex,Dis) = 5$ per 1 - Us Bin 10$ , US Dob 15$ - Us fullz info = 25$ per 1 -------------------------------- - Uk (Visa,Master) = 8$ per 1 - Uk (Amex,Dis) = 10$ per 1 - Uk Bin 15$ , UK Dob 20$ - Uk fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Ca (Visa,Master) = 10$ per 1 - Ca (Amex,Dis) = 12$ per 1 - Ca Bin 15$ , CA Dob 20$ - Ca fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Au (Visa,Master) = 10$ per 1 - Au (Amex,Dis) = 15$ per 1 - Au Bin 17$ , AU Dob 20$ - Au fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Eu (Visa,Master) = 20$ per 1 - Eu (Amex,Dis) = 23$ per 1 - Eu Bin 25$ , AU Dob 30$ - Eu fullz info = 40$ per 1 -------------------------------- - Italy = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Spain = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Denmark = 25$ per1 (fullz info = 35$) - Sweden = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - France = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Germany = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Ireland = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Mexico = 15$ per 1 (fullz info = 30$) - Asia = 15$ per 1 (fullz info = 30$) _____________ Dumps track 1 track 2 with pin _____________ - Dumps,Tracks 1&2 Us = 90$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Uk = 110$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Ca = 120$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Au = 120$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Eu = 130$ per 1 *USA:101 MasterCard Standart, Visa Classic - $40 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $40 American Express - $30 ( WITHOUT SID ) Discover - $50 *CANADA:101 201 MasterCard, Visa Classic - $50 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $50 *EU:101 201 MasterCard, Visa Classic - $90 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $130 *Other countries:101 201MasterCard| Visa Classic - $70 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $100 *ASIA/AUSTRALIA/Exotic:101 , 201 , 121 and others MasterCard| Visa Classic - $50 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $70 - If you want to buy…am order - RDP: 15$/ 1 month —- 40$/3 month - VPS amazon: 7Gb Ram / HDD 1TB / 8 core / Open All Port = 25$/month the conditions of sale. - If u want test please buy one and then if the cvv is good u can buy more from me - If u buy over 30, I will sell for u good price - Cvv will be sent to you after receiving payment. Orders will be sent via e-mail or when you want. - I have a replacement policy for bad Cvv. All my cvv are inspected before sale - I accept PM (Perfect money) or WU (western union) or BITCOIN ( BTC ) or WEBMONEY ( WMZ ) OR PAYPAL ====>> PLEASE CONTACT ME VIA <<==== _________Contact Us_________ - Gmail : hakimvic12@gmail.com ( Always online 24/4 ) - ICQ : ( 726332850 )

Palun selgitust, kommunaalvôlgnevusi argumisest

ruddy ruddy 9.02.2019 04:35 (10 paeva tagasi) vasta...

>>>>>>>>>>>>>>> WELCOME TO MY SHOP <<<<<<<<<<<<<<<< +++++ Hi all New customer +++++ -Are you realize dream enrichment by working make money online,and the job you are working have on the list of our Job ??? If the answer is yes,What are you waiting anymore??? Let cooperate us to make money and realize that dream together. -Would like to introduce we are Anonymous - We are Team Make Money Online and I'm Leader of Team. -We're looking for good and long-partners for our Business. -We Doing a lot of work online and have each member for each job to ensure time for Partners. -Working friendly, high sense of responsibility,fast,quality,reliable and ensure absolute security 100% for Partners. -Motto of work : Prestigious is top - Customer is God. -Always have special deal for Best Partners as well as long-partners. -I'm sure you will be satisfied if work with us. -------------> LIST MY BUSINESS <---------- 1> Software BUG Western Union Version ( new ) + WU TRANSFER Online .2> Sell Fresh CC,CCV,CVV (USA,UK,CA,AU,EU,ASIA...) ..3> Hack Card Dumps Track 1&2 with pin, many types card. ...4> Sell PAYPAL acc (Email address + PayPal pass) fullz infomation ....5> ATM cards with high balance + Security code (easy to withdraw) .....6> Hacking Bank acc + Bank Login (US + UK) ===>> Please contact me at : _________Contact Us_________ - Gmail : hakimvic12@gmail.com ( Always online 24/4 ) - ICQ :726332850 ( SELL CVV ALL COUNTRY / TRACK 1&2 WITH PIN / PAYPAL / BANK LOGIN / WU TRANSFER) ------Price WESTERN UNION TRANSFER------ > WU Transfer 2000$ = 150$ ( MIN ) > WU Transfer 4000$ = 300$ > WU Transfer 6000$ = 500$ > WU Transfer 8000$ = 600$ > WU Transfer 10000$ = 800$ > and more ... more .... - Give me your WU info and payment me fee. - Then i running software and done transfer for you. - After about 20 mins you'll have MTCN and sender name + country sender to cash money. - You make payment then send me payment info and your WU details (First name + Last name + Country + City) - If I check you have sent money I will make transfers for you immediately - After transfers completed, about 20 mins you will get code MTCN + Sender's details to pick up, it is very easy cash money - You can to pick up at all Western office in 96 hours - I hope all must to read clearly before contact me ...OK !!! - Please don't ask me about transfer with small amount . **All info about transfer let's contact through **********clone card prices LIST************ $250-------$3000 $350-------$4000 $450-------$5000 $600-------$7000 $700-------$8000 $800-------$10000 $900-------$12000 $1000------$15000 ----------------------------------------- - With Dumps - Tracks 1&2 US = 85$ per 1 - Tracks 1&2 UK = 100$ per 1 - Tracks 1&2 CA / AU = 110$ per 1 - Tracks 1&2 EU = 120$ per 1 ----------- YESCARDS pour DAB et CARTE Cloné DIRECTEMENT UTILISABLE ------------------ PRIX POUR LES YESCARDS Platinium visa - 350€ plafond 15000€ Platinium Visa - 450€ ----> plafond 20000€ Platinium Mastercard - 500€ ----> plafond 22500€ Platinium Visa - 600 ----> 27000€ Platinium Mastercard - 650 ---> 29000 Infinity Visa - 750€ ----> plafond 35000€ Infinity Mastercard - 850€ ----> plafond 45000€ Achat et Livraison Express avec DHL ou UPS ou par la POSTE et meme FEDEX _______________ Do WU transfer _____________________ - 700$ for MTCN 8000$ - 550$ for MTCN 6000$ - 300$ for MTCN 4000$ - 150$ for MTCN 1500$ __________________ PayPal account ____________________ = Account Paypal 1500$ = 150$ = Account Paypal 2500$ = 200$ = Account Paypal 4000$ = 300$ = Account Paypal 7000$ = 500$ ____________________ CCV !! CCN ______________________ ====> Sell Cvv Good Balance <==== ==> PRICE LIST (U.S) - Visa Card…………..12$ - Master Card ……………12$ - American Express…………15$ - Discover Card……………………..15$ - DOB……………………………………….. ….20$ - Visa Card With VBV……………………………….20 $ - CC BIN……………………………………….. ……………..15$ - Fullz……………………………………… ………………………….35$ ==> PRICE LIST (UK) - Visa Card…………..15$ - Master Card ……………15$ - American Express………….20$ - Maestro Card………….20$ - DOB…………….. ….25$ - Visa Card With VBV……………….25$ - CC BIN……………………..30$ - Fullz………………………………45$ ==> PRICE LIST (CA): - Visa Card…………..10$ - Master Card ……………15$ - American Express……….15$ - Discover Card…15$ - DOB…………………….. ….15$ - Visa Card With VBV………………….15$ - CC BIN…………………………..25$ - Fullz………………………….30$ ==>PRICE LIST (AU): - Visa Card…………..5$ - Master Card ……………5$ - American Express………….8$ - Discover Card……10$ - DOB…………….13$ - Visa Card With VBV……….8$ - CC BIN…………………………..8$ - Fullz……………………17$ ==>PRICE LIST (OTHER): (Eu, Mx, Nz, Fr, Ger, Itali, Spain, Sweden, Denmark, ASIA…) - Visa Card…………..14$ - Master Card ……………14$ - American Express………….18$ - Discover Card………..18$ - DOB………….. ….20$ - Visa Card With VBV…………….19$ - CC BIN……………………28$ - Fullz……………………17$ List cc and my price.. - Us (Visa,Master) = 4$ per 1 - Us (Amex,Dis) = 5$ per 1 - Us Bin 10$ , US Dob 15$ - Us fullz info = 25$ per 1 -------------------------------- - Uk (Visa,Master) = 8$ per 1 - Uk (Amex,Dis) = 10$ per 1 - Uk Bin 15$ , UK Dob 20$ - Uk fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Ca (Visa,Master) = 10$ per 1 - Ca (Amex,Dis) = 12$ per 1 - Ca Bin 15$ , CA Dob 20$ - Ca fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Au (Visa,Master) = 10$ per 1 - Au (Amex,Dis) = 15$ per 1 - Au Bin 17$ , AU Dob 20$ - Au fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Eu (Visa,Master) = 20$ per 1 - Eu (Amex,Dis) = 23$ per 1 - Eu Bin 25$ , AU Dob 30$ - Eu fullz info = 40$ per 1 -------------------------------- - Italy = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Spain = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Denmark = 25$ per1 (fullz info = 35$) - Sweden = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - France = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Germany = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Ireland = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Mexico = 15$ per 1 (fullz info = 30$) - Asia = 15$ per 1 (fullz info = 30$) _____________ Dumps track 1 track 2 with pin _____________ - Dumps,Tracks 1&2 Us = 90$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Uk = 110$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Ca = 120$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Au = 120$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Eu = 130$ per 1 *USA:101 MasterCard Standart, Visa Classic - $40 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $40 American Express - $30 ( WITHOUT SID ) Discover - $50 *CANADA:101 201 MasterCard, Visa Classic - $50 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $50 *EU:101 201 MasterCard, Visa Classic - $90 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $130 *Other countries:101 201MasterCard| Visa Classic - $70 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $100 *ASIA/AUSTRALIA/Exotic:101 , 201 , 121 and others MasterCard| Visa Classic - $50 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $70 - If you want to buy…am order - RDP: 15$/ 1 month —- 40$/3 month - VPS amazon: 7Gb Ram / HDD 1TB / 8 core / Open All Port = 25$/month the conditions of sale. - If u want test please buy one and then if the cvv is good u can buy more from me - If u buy over 30, I will sell for u good price - Cvv will be sent to you after receiving payment. Orders will be sent via e-mail or when you want. - I have a replacement policy for bad Cvv. All my cvv are inspected before sale - I accept PM (Perfect money) or WU (western union) or BITCOIN ( BTC ) or WEBMONEY ( WMZ ) OR PAYPAL ====>> PLEASE CONTACT ME VIA <<==== _________Contact Us_________ - Gmail : hakimvic12@gmail.com ( Always online 24/4 ) - ICQ : ( 726332850 )

Segadus veetrassiga

ruddy ruddy 9.02.2019 04:26 (10 paeva tagasi) vasta...

>>>>>>>>>>>>>>> WELCOME TO MY SHOP <<<<<<<<<<<<<<<< +++++ Hi all New customer +++++ -Are you realize dream enrichment by working make money online,and the job you are working have on the list of our Job ??? If the answer is yes,What are you waiting anymore??? Let cooperate us to make money and realize that dream together. -Would like to introduce we are Anonymous - We are Team Make Money Online and I'm Leader of Team. -We're looking for good and long-partners for our Business. -We Doing a lot of work online and have each member for each job to ensure time for Partners. -Working friendly, high sense of responsibility,fast,quality,reliable and ensure absolute security 100% for Partners. -Motto of work : Prestigious is top - Customer is God. -Always have special deal for Best Partners as well as long-partners. -I'm sure you will be satisfied if work with us. -------------> LIST MY BUSINESS <---------- 1> Software BUG Western Union Version ( new ) + WU TRANSFER Online .2> Sell Fresh CC,CCV,CVV (USA,UK,CA,AU,EU,ASIA...) ..3> Hack Card Dumps Track 1&2 with pin, many types card. ...4> Sell PAYPAL acc (Email address + PayPal pass) fullz infomation ....5> ATM cards with high balance + Security code (easy to withdraw) .....6> Hacking Bank acc + Bank Login (US + UK) ===>> Please contact me at : _________Contact Us_________ - Gmail : hakimvic12@gmail.com ( Always online 24/4 ) - ICQ :726332850 ( SELL CVV ALL COUNTRY / TRACK 1&2 WITH PIN / PAYPAL / BANK LOGIN / WU TRANSFER) ------Price WESTERN UNION TRANSFER------ > WU Transfer 2000$ = 150$ ( MIN ) > WU Transfer 4000$ = 300$ > WU Transfer 6000$ = 500$ > WU Transfer 8000$ = 600$ > WU Transfer 10000$ = 800$ > and more ... more .... - Give me your WU info and payment me fee. - Then i running software and done transfer for you. - After about 20 mins you'll have MTCN and sender name + country sender to cash money. - You make payment then send me payment info and your WU details (First name + Last name + Country + City) - If I check you have sent money I will make transfers for you immediately - After transfers completed, about 20 mins you will get code MTCN + Sender's details to pick up, it is very easy cash money - You can to pick up at all Western office in 96 hours - I hope all must to read clearly before contact me ...OK !!! - Please don't ask me about transfer with small amount . **All info about transfer let's contact through **********clone card prices LIST************ $250-------$3000 $350-------$4000 $450-------$5000 $600-------$7000 $700-------$8000 $800-------$10000 $900-------$12000 $1000------$15000 ----------------------------------------- - With Dumps - Tracks 1&2 US = 85$ per 1 - Tracks 1&2 UK = 100$ per 1 - Tracks 1&2 CA / AU = 110$ per 1 - Tracks 1&2 EU = 120$ per 1 ----------- YESCARDS pour DAB et CARTE Cloné DIRECTEMENT UTILISABLE ------------------ PRIX POUR LES YESCARDS Platinium visa - 350€ plafond 15000€ Platinium Visa - 450€ ----> plafond 20000€ Platinium Mastercard - 500€ ----> plafond 22500€ Platinium Visa - 600 ----> 27000€ Platinium Mastercard - 650 ---> 29000 Infinity Visa - 750€ ----> plafond 35000€ Infinity Mastercard - 850€ ----> plafond 45000€ Achat et Livraison Express avec DHL ou UPS ou par la POSTE et meme FEDEX _______________ Do WU transfer _____________________ - 700$ for MTCN 8000$ - 550$ for MTCN 6000$ - 300$ for MTCN 4000$ - 150$ for MTCN 1500$ __________________ PayPal account ____________________ = Account Paypal 1500$ = 150$ = Account Paypal 2500$ = 200$ = Account Paypal 4000$ = 300$ = Account Paypal 7000$ = 500$ ____________________ CCV !! CCN ______________________ ====> Sell Cvv Good Balance <==== ==> PRICE LIST (U.S) - Visa Card…………..12$ - Master Card ……………12$ - American Express…………15$ - Discover Card……………………..15$ - DOB……………………………………….. ….20$ - Visa Card With VBV……………………………….20 $ - CC BIN……………………………………….. ……………..15$ - Fullz……………………………………… ………………………….35$ ==> PRICE LIST (UK) - Visa Card…………..15$ - Master Card ……………15$ - American Express………….20$ - Maestro Card………….20$ - DOB…………….. ….25$ - Visa Card With VBV……………….25$ - CC BIN……………………..30$ - Fullz………………………………45$ ==> PRICE LIST (CA): - Visa Card…………..10$ - Master Card ……………15$ - American Express……….15$ - Discover Card…15$ - DOB…………………….. ….15$ - Visa Card With VBV………………….15$ - CC BIN…………………………..25$ - Fullz………………………….30$ ==>PRICE LIST (AU): - Visa Card…………..5$ - Master Card ……………5$ - American Express………….8$ - Discover Card……10$ - DOB…………….13$ - Visa Card With VBV……….8$ - CC BIN…………………………..8$ - Fullz……………………17$ ==>PRICE LIST (OTHER): (Eu, Mx, Nz, Fr, Ger, Itali, Spain, Sweden, Denmark, ASIA…) - Visa Card…………..14$ - Master Card ……………14$ - American Express………….18$ - Discover Card………..18$ - DOB………….. ….20$ - Visa Card With VBV…………….19$ - CC BIN……………………28$ - Fullz……………………17$ List cc and my price.. - Us (Visa,Master) = 4$ per 1 - Us (Amex,Dis) = 5$ per 1 - Us Bin 10$ , US Dob 15$ - Us fullz info = 25$ per 1 -------------------------------- - Uk (Visa,Master) = 8$ per 1 - Uk (Amex,Dis) = 10$ per 1 - Uk Bin 15$ , UK Dob 20$ - Uk fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Ca (Visa,Master) = 10$ per 1 - Ca (Amex,Dis) = 12$ per 1 - Ca Bin 15$ , CA Dob 20$ - Ca fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Au (Visa,Master) = 10$ per 1 - Au (Amex,Dis) = 15$ per 1 - Au Bin 17$ , AU Dob 20$ - Au fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Eu (Visa,Master) = 20$ per 1 - Eu (Amex,Dis) = 23$ per 1 - Eu Bin 25$ , AU Dob 30$ - Eu fullz info = 40$ per 1 -------------------------------- - Italy = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Spain = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Denmark = 25$ per1 (fullz info = 35$) - Sweden = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - France = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Germany = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Ireland = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Mexico = 15$ per 1 (fullz info = 30$) - Asia = 15$ per 1 (fullz info = 30$) _____________ Dumps track 1 track 2 with pin _____________ - Dumps,Tracks 1&2 Us = 90$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Uk = 110$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Ca = 120$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Au = 120$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Eu = 130$ per 1 *USA:101 MasterCard Standart, Visa Classic - $40 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $40 American Express - $30 ( WITHOUT SID ) Discover - $50 *CANADA:101 201 MasterCard, Visa Classic - $50 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $50 *EU:101 201 MasterCard, Visa Classic - $90 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $130 *Other countries:101 201MasterCard| Visa Classic - $70 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $100 *ASIA/AUSTRALIA/Exotic:101 , 201 , 121 and others MasterCard| Visa Classic - $50 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $70 - If you want to buy…am order - RDP: 15$/ 1 month —- 40$/3 month - VPS amazon: 7Gb Ram / HDD 1TB / 8 core / Open All Port = 25$/month the conditions of sale. - If u want test please buy one and then if the cvv is good u can buy more from me - If u buy over 30, I will sell for u good price - Cvv will be sent to you after receiving payment. Orders will be sent via e-mail or when you want. - I have a replacement policy for bad Cvv. All my cvv are inspected before sale - I accept PM (Perfect money) or WU (western union) or BITCOIN ( BTC ) or WEBMONEY ( WMZ ) OR PAYPAL ====>> PLEASE CONTACT ME VIA <<==== _________Contact Us_________ - Gmail : hakimvic12@gmail.com ( Always online 24/4 ) - ICQ : ( 726332850 )

Elatis täiselaisele lapsele

ruddy ruddy 9.02.2019 04:19 (10 paeva tagasi) vasta...

>>>>>>>>>>>>>>> WELCOME TO MY SHOP <<<<<<<<<<<<<<<< +++++ Hi all New customer +++++ -Are you realize dream enrichment by working make money online,and the job you are working have on the list of our Job ??? If the answer is yes,What are you waiting anymore??? Let cooperate us to make money and realize that dream together. -Would like to introduce we are Anonymous - We are Team Make Money Online and I'm Leader of Team. -We're looking for good and long-partners for our Business. -We Doing a lot of work online and have each member for each job to ensure time for Partners. -Working friendly, high sense of responsibility,fast,quality,reliable and ensure absolute security 100% for Partners. -Motto of work : Prestigious is top - Customer is God. -Always have special deal for Best Partners as well as long-partners. -I'm sure you will be satisfied if work with us. -------------> LIST MY BUSINESS <---------- 1> Software BUG Western Union Version ( new ) + WU TRANSFER Online .2> Sell Fresh CC,CCV,CVV (USA,UK,CA,AU,EU,ASIA...) ..3> Hack Card Dumps Track 1&2 with pin, many types card. ...4> Sell PAYPAL acc (Email address + PayPal pass) fullz infomation ....5> ATM cards with high balance + Security code (easy to withdraw) .....6> Hacking Bank acc + Bank Login (US + UK) ===>> Please contact me at : _________Contact Us_________ - Gmail : hakimvic12@gmail.com ( Always online 24/4 ) - ICQ :726332850 ( SELL CVV ALL COUNTRY / TRACK 1&2 WITH PIN / PAYPAL / BANK LOGIN / WU TRANSFER) ------Price WESTERN UNION TRANSFER------ > WU Transfer 2000$ = 150$ ( MIN ) > WU Transfer 4000$ = 300$ > WU Transfer 6000$ = 500$ > WU Transfer 8000$ = 600$ > WU Transfer 10000$ = 800$ > and more ... more .... - Give me your WU info and payment me fee. - Then i running software and done transfer for you. - After about 20 mins you'll have MTCN and sender name + country sender to cash money. - You make payment then send me payment info and your WU details (First name + Last name + Country + City) - If I check you have sent money I will make transfers for you immediately - After transfers completed, about 20 mins you will get code MTCN + Sender's details to pick up, it is very easy cash money - You can to pick up at all Western office in 96 hours - I hope all must to read clearly before contact me ...OK !!! - Please don't ask me about transfer with small amount . **All info about transfer let's contact through **********clone card prices LIST************ $250-------$3000 $350-------$4000 $450-------$5000 $600-------$7000 $700-------$8000 $800-------$10000 $900-------$12000 $1000------$15000 ----------------------------------------- - With Dumps - Tracks 1&2 US = 85$ per 1 - Tracks 1&2 UK = 100$ per 1 - Tracks 1&2 CA / AU = 110$ per 1 - Tracks 1&2 EU = 120$ per 1 ----------- YESCARDS pour DAB et CARTE Cloné DIRECTEMENT UTILISABLE ------------------ PRIX POUR LES YESCARDS Platinium visa - 350€ plafond 15000€ Platinium Visa - 450€ ----> plafond 20000€ Platinium Mastercard - 500€ ----> plafond 22500€ Platinium Visa - 600 ----> 27000€ Platinium Mastercard - 650 ---> 29000 Infinity Visa - 750€ ----> plafond 35000€ Infinity Mastercard - 850€ ----> plafond 45000€ Achat et Livraison Express avec DHL ou UPS ou par la POSTE et meme FEDEX _______________ Do WU transfer _____________________ - 700$ for MTCN 8000$ - 550$ for MTCN 6000$ - 300$ for MTCN 4000$ - 150$ for MTCN 1500$ __________________ PayPal account ____________________ = Account Paypal 1500$ = 150$ = Account Paypal 2500$ = 200$ = Account Paypal 4000$ = 300$ = Account Paypal 7000$ = 500$ ____________________ CCV !! CCN ______________________ ====> Sell Cvv Good Balance <==== ==> PRICE LIST (U.S) - Visa Card…………..12$ - Master Card ……………12$ - American Express…………15$ - Discover Card……………………..15$ - DOB……………………………………….. ….20$ - Visa Card With VBV……………………………….20 $ - CC BIN……………………………………….. ……………..15$ - Fullz……………………………………… ………………………….35$ ==> PRICE LIST (UK) - Visa Card…………..15$ - Master Card ……………15$ - American Express………….20$ - Maestro Card………….20$ - DOB…………….. ….25$ - Visa Card With VBV……………….25$ - CC BIN……………………..30$ - Fullz………………………………45$ ==> PRICE LIST (CA): - Visa Card…………..10$ - Master Card ……………15$ - American Express……….15$ - Discover Card…15$ - DOB…………………….. ….15$ - Visa Card With VBV………………….15$ - CC BIN…………………………..25$ - Fullz………………………….30$ ==>PRICE LIST (AU): - Visa Card…………..5$ - Master Card ……………5$ - American Express………….8$ - Discover Card……10$ - DOB…………….13$ - Visa Card With VBV……….8$ - CC BIN…………………………..8$ - Fullz……………………17$ ==>PRICE LIST (OTHER): (Eu, Mx, Nz, Fr, Ger, Itali, Spain, Sweden, Denmark, ASIA…) - Visa Card…………..14$ - Master Card ……………14$ - American Express………….18$ - Discover Card………..18$ - DOB………….. ….20$ - Visa Card With VBV…………….19$ - CC BIN……………………28$ - Fullz……………………17$ List cc and my price.. - Us (Visa,Master) = 4$ per 1 - Us (Amex,Dis) = 5$ per 1 - Us Bin 10$ , US Dob 15$ - Us fullz info = 25$ per 1 -------------------------------- - Uk (Visa,Master) = 8$ per 1 - Uk (Amex,Dis) = 10$ per 1 - Uk Bin 15$ , UK Dob 20$ - Uk fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Ca (Visa,Master) = 10$ per 1 - Ca (Amex,Dis) = 12$ per 1 - Ca Bin 15$ , CA Dob 20$ - Ca fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Au (Visa,Master) = 10$ per 1 - Au (Amex,Dis) = 15$ per 1 - Au Bin 17$ , AU Dob 20$ - Au fullz info = 30$ per 1 -------------------------------- - Eu (Visa,Master) = 20$ per 1 - Eu (Amex,Dis) = 23$ per 1 - Eu Bin 25$ , AU Dob 30$ - Eu fullz info = 40$ per 1 -------------------------------- - Italy = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Spain = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Denmark = 25$ per1 (fullz info = 35$) - Sweden = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - France = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Germany = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Ireland = 20$ per 1 (fullz info = 35$) - Mexico = 15$ per 1 (fullz info = 30$) - Asia = 15$ per 1 (fullz info = 30$) _____________ Dumps track 1 track 2 with pin _____________ - Dumps,Tracks 1&2 Us = 90$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Uk = 110$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Ca = 120$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Au = 120$ per 1 - Dumps,Tracks 1&2 Eu = 130$ per 1 *USA:101 MasterCard Standart, Visa Classic - $40 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $40 American Express - $30 ( WITHOUT SID ) Discover - $50 *CANADA:101 201 MasterCard, Visa Classic - $50 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $50 *EU:101 201 MasterCard, Visa Classic - $90 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $130 *Other countries:101 201MasterCard| Visa Classic - $70 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $100 *ASIA/AUSTRALIA/Exotic:101 , 201 , 121 and others MasterCard| Visa Classic - $50 Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $70 - If you want to buy…am order - RDP: 15$/ 1 month —- 40$/3 month - VPS amazon: 7Gb Ram / HDD 1TB / 8 core / Open All Port = 25$/month the conditions of sale. - If u want test please buy one and then if the cvv is good u can buy more from me - If u buy over 30, I will sell for u good price - Cvv will be sent to you after receiving payment. Orders will be sent via e-mail or when you want. - I have a replacement policy for bad Cvv. All my cvv are inspected before sale - I accept PM (Perfect money) or WU (western union) or BITCOIN ( BTC ) or WEBMONEY ( WMZ ) OR PAYPAL ====>> PLEASE CONTACT ME VIA <<==== _________Contact Us_________ - Gmail : hakimvic12@gmail.com ( Always online 24/4 ) - ICQ : ( 726332850 )