Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

kuidas kirjutada Avaldus kohtusse nõude aegumisel

Reelika 22.03.2020 22:03 (16 paeva tagasi) vasta...

Sellist asja ei saa olla..esiteks aegub alati tähtaja möödumisel, selleks ei pea kohus aegumist kohaldama. Teiseks igasugune tuvastushagi nõuab vastavalt TsMS §368 lg 1-le õigusliku huvi olemasolu. Niisama kohtuid ei koormata..

KÜ võlg

Ep 22.03.2020 13:40 (16 paeva tagasi) vasta...

Arusaadav. Makstaksegi rohkem, summa on ka suurem. Aga võlg ise mis anti inkassosse KÜ arvetel ei vähene, vaid vâheneb selle summa võrra mis üle maksti. Kuigi inkasso võlg hakkab juba makstud saama. Järelikult, siis ei ole kandnud inkasso rahasi KÜ-le.

uaqe 22.03.2020 12:43 (16 paeva tagasi) vasta...

üldiselt KÜ pöördub inkassosse alles siis kui on tekkinud võlgnevus 3 kuu arvetes ja on näha, et võlgnikul puudub soov iseseisvalt võlgnevust tasuda või pole varasemad hoiatused vilja kandnud. Kui inkasso on esindama võetud, siis loomulikult maksad rohkem - inkasso teenustasu tuleb ka kinni maksta. Süüdistada pole siin kedagi, ilmselt ei tule kellegile üllatusena et võlgevusi soovitakse kuidagi kätte saada ja KÜ juhatuse ei pea sellegab tegelema.

noo 22.03.2020 11:10 (16 paeva tagasi) vasta...

ühistult peaksid uurima, mis teema selle inkassoga on. Kas inkasso üldse kannab ühistule midagi võla katteks üle või paneb kõik oma teenustasuks taskusse.

Ep 21.03.2020 18:52 (17 paeva tagasi) vasta...

Makstakse igakuu rohkem kui arvel summa märgitud ja võlg väheneb ka sama summa võrra mis üle maksti. Miks siis üldse inkassole maksta kui makstakse igakuu peale, et summa väiksemaks läheks. Tundub nagu maksaks topelt.

dudy 21.03.2020 16:52 (17 paeva tagasi) vasta...

Kõik sõltub sellest, kas inkasso esindab KÜ-d või ostis inkasso võla endale. Ilmselt on tegemist esimese juhtumiga ja inkasso kannab kätte saadud raha KÜ-le üle, seni kajastub arvel ka see võlgnevus.

Force Majeure ja tähtajalise üürileping

noo 21.03.2020 09:07 (17 paeva tagasi) vasta...

ei kuulu selle alla ainult maavärinad jms. Selle alla kuulub ikka igasugune olukord, mis tekib inimesest sõltumatult, mille tekkimist isik ei saa ette näha ega vältida ja mille tõttu tal pole enam võimalik temast olenematutel põhjustel oma kohustusi täita.

jälle need täiturid

J. 19.03.2020 14:25 (19 paeva tagasi) vasta...

Kohtutäituri tasu koosneb menetluse alustamise tasust, menetluse põhitasust ja täitetoimingu lisatasust. Menetluse alustamise tasu ja põhitasu suurus kaasnevad täitemenetluse alustamisega ja ei sõltu sellest, kas ja kui palju täitur täiteasjaga faktiliselt tegeleb. Ainult lisatasu võib nõuda reaalsete toimingute eest, kui need on tavaliselt keerukamad või kulukamad. Põhitasu osas saaks vaielda vaid summa üle, kui see on määratud suurem kui seadusega lubatud, kuid sedagi vaid 10 päeva jooksul päevast, mil otsus loetakse kätte saaduks.

korteriühistu loomine.

J. 19.03.2020 14:04 (19 paeva tagasi) vasta...

Kui ei ole võimalik ühistut luua, siis ei saa see olla ju ka kohustuslik. Korteriühistu loomiseks peavad olema korteriomandid. Ühistu luuakse automaatselt korteriomandite registriosade avamisega.

Jüri. 19.03.2020 06:21 (20 paeva tagasi) vasta...

Küsimus siis selles,kas ühistu loomine on kohustuslik,mitte,kas on võimalik.(Kui ei loo korteriomandeid)

bipe 18.03.2020 19:46 (20 paeva tagasi) vasta...

KÜ loomiseks on vaja eriomandid seada kõigepealt, siis saate KÜ luua.

Force Majeure ja tähtajalise üürileping

uasu 18.03.2020 19:42 (20 paeva tagasi) vasta...

Tere. Force m. on vääramatu jõud, mille alla tavaliset peetakse silmas selliseid sündmusi mis kõiki inimesi korraga ohustavad - maavärinad, tsunaamid jne. Töötuks jäämine ei ole asi, mis ohustaks kõiki inimesi. Üldiselt tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja saabudes kui omavahel kokku ei lepita muus. Kuna 3 kuud olete ise kokku leppinud, siis tuleb ka lepingut täita. Üldiselt soovitan üürileandjaga rääkida, võimalik et saate kokkuleppele ka väiksemas ajas.

Koroona

nere 17.03.2020 13:36 (21 paeva tagasi) vasta...

jääb sinna riiku, kus ta praegu on. Piirid pannakse kinni.

Koondamine

fima 16.03.2020 16:06 (22 paeva tagasi) vasta...

saab kokku leppida töölt lahkumises, see on kahepoole, aga koondamine on ühepoolne. Sellega kaasnevad ka erinevad tulemid, näiteks töötuabirahad jne.

Relvaseadus ja stardipüstol.

rella 16.03.2020 05:43 (23 paeva tagasi) vasta...

Mis koolis seda rumalust sulle õpetati? Ei pea olema mingit relvaluba ja isegi teo toimepanemise ajal ei kohaldatud relvaseadust stardikale niiet mõtle ka mis jura sa ajad.

Makstud arve ja inkasso

niplik 9.03.2020 08:25 (29 paeva tagasi) vasta...

Vale viitenumber ei ole ettekääne inkassofirmasse pöördumiseks kuna prügivedaja jättis makse endale. Kui makse ei ole tuvastatav või konkreetse arvega seostatav siis see tagastatakse maksjale mitte ei panda vasakule oma tasku. Siinkohal võib maksega viivitatud päevade eest küsida viivist aga mitte väita arvet mittetasutuks.

Töölepingu lõpetamine

? 8.03.2020 08:15 (30 paeva tagasi) vasta...

kus seaduses selline keeld on, et tagasiulatuvalt ei tohi lõpetada?

Makstud arve ja inkasso

J. 7.03.2020 17:56 (1 kuu tagasi) vasta...

VÕS § 91 (3) Rahalise kohustuse täitmisel võlgnetava summa kandmisega võlausaldaja kontole loetakse kohustus täidetuks võlausaldaja konto krediteerimisest võlgnetava rahasumma ulatuses. // See tähendab, et kui raha hoolimata valest viitenumbrist ikkagi prügivedaja kontole laekus, siis loetakse kohustus täidetuks ja prügivedajal puudus alus inkassosse pöördumiseks.

Töölepingu lõpetamine

Küsimus 7.03.2020 16:11 (1 kuu tagasi) vasta...

Seadus keelab tagasiulatuva lõpetamise.Küsimus selles, kas see laieneb ka pooltevahelisele kokkuleppele

noo 7.03.2020 13:59 (1 kuu tagasi) vasta...

Kokku saab kõike leppida, mis ei ole seadusega otseselt keelatud

Palgaarvestuslehtede esitamisest keeldumine

noh 6.03.2020 13:31 (1 kuu tagasi) vasta...

veelkord, raamatupidaja täidab tööandja korraldusi. Tema ees seadustega lehvitada on täiesti mõttetu. Ilmselt tunneb ta seadusi pareminigi, kui sina. Ja seadus ütleb üheselt, et igasuguseid andmeid saab nõuda tööandjalt. Raamatupidaja on kas teenuseosutaja või samasugune palgaline, nagu sinagi. Tema ei saa ega tohigi omavoliliselt mingeid andmeid jagada. Raamatupidaja ei keeruta ega venita, sest sinu probleemidega tegelemine ei ole tema asi. Tema täidab oma tööandja korraldusi. Kui oled osanud tööandjaga tülli minna, siis süüdista ennast või tööandjat. Raamatupidaja ei ole teie vaidluse osapool.

Murelik 6.03.2020 10:16 (1 kuu tagasi) vasta...

Tänan. Ega ma teda ju ometi ei ähvardanudki. Viitasin seadusele vaid. Samas on teada, et paar nädalat varem andis ta mu kolleegile samad andmed ilma lisaküsimuste ja probleemideta kätte. Seega on tal need andmed olemas. Aga sellest sündis TVK teema ja nüüd on nii tööandja kui raamatupidaja ilmselt ringkaitses, sest mõlemad keerutavad ja venitavad.

Summeritud tööaeg

noh 6.03.2020 10:13 (1 kuu tagasi) vasta...

Need pausid kuuluvad tööaja sisse ja neid tuleb anda ainult sel juhul, kui töö iseloom seda nõuab ja töötervishoiuarst on öelnud, et need on vastava töö tegijaile vajalikud.

Palgaarvestuslehtede esitamisest keeldumine

noh 6.03.2020 10:10 (1 kuu tagasi) vasta...

Raamatupidaja ähvardamine on tõesti rumal tegevus, kui see raamatupidaja just sinu tööandja ei ole. Sinu viidatud seadusepunkt räägib üheselt, kes on kohustatud sulle andmeid esitama ja selleks on tööandja. Raamatupidaja ei tohigi omavoliliselt mingeid andmeid laiali saata. Kui ülemus annab talle vastava korralduse, küll ta siis esitab ka vajalikud andmed. Suure tõenäosusega on antud juhul raamatupidaja ainult teenuseosutaja, kellel ei pruugi jooksvaid andmeid üldse ollagi. Ja samamoodi ei hakka raamatupidaja sinu andmeid kusagilt taga otsima, see ei kuulu kindlasti tema töötasu sisse. Seega esitad nõudmise tööandjale ja kui sealt vastust ei saa, siis pöördud TVK-se. Raamatupidaja ähvardamine on kõige rumalam ja tulutum tegevus.

Summeritud tööaeg

Reelika 5.03.2020 20:18 (1 kuu tagasi) vasta...

TLS § 46. Töö tegemise aja piirang (1) Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestusperioodi. § 51. Igapäevane puhkeaeg (1) Kokkulepe, mille kohaselt töötajale jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 11 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Reelika 5.03.2020 20:12 (1 kuu tagasi) vasta...

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 9 lg 2 - Töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks peab tööandja kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks ja võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul TÖÖAJA HULKA arvatavaid vaheaegu.

kinnistu omandamine ja pärandumine

noo 3.03.2020 12:36 (1 kuu tagasi) vasta...

otsige omale pädev jurist (soovitavalt selline, kes oskab teie keelt) ja pöörduge kohtusse, midagi muud pole siin teha.

Relvaseadus ja stardipüstol.

kk 3.03.2020 10:33 (1 kuu tagasi) vasta...

Sul peab olema relvaluba antud relva jaoks. Vahet pole, et tegemist mänguasjaga.

Seaduse kohaldamine/kohtus menetlemine

xxx 2.03.2020 14:55 (1 kuu tagasi) vasta...

Tänud , seda arvasingi, et teo toimepanemise ajal kehtinud seaduse järgi.

uaji 2.03.2020 14:29 (1 kuu tagasi) vasta...

Loomulikult tol hetkel kehtinud seaduse järgi.