Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

SÕIDUJÄLJED PÕLLUMAAL

J. 19.03.2022 16:48 (2 kuud tagasi) vasta...

Siin vastajate peale oma pahameele väljavalamine on täiesti asjatu. Seadus ütleb, et igaühel on õigus pääseda oma kinnistule ja et see kellelegi ei meeldi või kellegi õigusi kitsendab, et tee seadusesätet veel valeks ega olematuks. Fakt on see, et kui te ise naabriga kokkuleppele ei jõua, siis määrab kohus juurdepääsu ikkagi.

Pille 19.03.2022 15:57 (2 kuud tagasi) vasta...

Ja mis siis seal õigesti kirjutatud? Kas see, et keegi lambist ehitab minu maa taha, tühja koha peal, endale mingi maja, sinna ligipääsuks hakkab omavoliliselt sõitma üle minu põllu (teeb mingid jäljed sisse) ning seejärel nõuab neid jälgi tunnistama ligipääsu teeks ja minu just kui teenivale kinnistule servituudi seadmist? Algatades teema lootsin asjalike vastuseid, ei igatse delfinaariumi staarkommentaatorite isiklike arvamuste järele

noo 19.03.2022 15:30 (2 kuud tagasi) vasta...

no antud teemas ei ole ta küll midagi valesti öelnud

zagu 19.03.2022 15:20 (2 kuud tagasi) vasta...

see J. on üks poolearuline ja ennast täis juura üliõpilane, tema vastuseid ei peaks üldse arvesse võtma. Varem on ta siin täielikku soga suust välja ajanud.

J. 19.03.2022 08:30 (2 kuud tagasi) vasta...

Nagu te ise oma esimeses postituses mainisite, siis lähevad üle teie põllu sissesõidetud jäljed. Järelikult ei kasutatud seda maad kartulipõlluna vaid ligipääsuteena naaberkinnistule. Mis teid siis nüüd nii marru ajab? Oma õiguste tagaajamisel ei tohiks ära unustada ka teiste õigusi. Katsuge ikka rahumeelselt kokkuleppele jõuda.

noo 19.03.2022 07:27 (2 kuud tagasi) vasta...

Kui Teie näete asja niimoodi, siis polegi muud varianti probleemi lahenduseks, kui et naaber pöördub kohtusse ja eks kohus siis selgitab, kas ikka on kohustus osta helikopter. Too tsiteeritud § just nimelt puutubki asjasse. Igal kinnistul on kunagi olnud ligipääs ja kui omanik on otsustanud kunagise ligipääsu muuta kartulimaaks, siis ei muuda see kehtetuks naabri õigust oma kinnistule ligi pääseda.

Pille 19.03.2022 07:06 (2 kuud tagasi) vasta...

Kummaline suhtumine on just Teie poolt, osta kinnistu, ette teades, et sellel puudub ühendus avaliku teega ja seejärel hakata minult nõudma väljapääsu üle minu kultuurmaa. Väga õigesti panite ka ise tähele – sellisel puhul tulekski osta helikopter, kuna igal ogarusel peaks olema oma hind. Teie eespool postitatud seaduseparagrahv küll ei puutu asjasse.

J. 18.03.2022 22:06 (2 kuud tagasi) vasta...

Kummaline suhtumine, aga mis lahenduse teie siis välja pakuksite? Kas naaber peaks ostma helikopteri või õhupalli, et koju pääseda? Või ei tohikski teie arvates kinnistut osta mujale kui avaliku tee äärde? Seaduseparagrahv sai juba eelpool postitatud.

Pille 18.03.2022 18:14 (2 kuud tagasi) vasta...

Ehk siis, ostame ilma juurdepääsuteeta kinnistu ja siis hakkame naabrit terroriseerima? Lugege, küsimus on põllumaast, mitte teest. Ega te ometi arva, et olen tee üleskündnud ja hommikul naaber avastas, et tee asemel kartul. Kas ilma ligipääsuteeta kinnistu omandamine ei ole midagi sarnast, kui ilma elektrita, et pärast saaks riiki süüdistada, et ei võimalda tasuta liitumist? Seega küsimus jätkuvalt, kas olen kohustatud naabri lubama üle oma põllu ja millise seaduse alusel?

J. 18.03.2022 17:50 (2 kuud tagasi) vasta...

Sellised asjad lahendatakse mõistliku tasu nõudmisega. Naaber peab ju ka ikkagi kuidagi oma kinnistule pääsema.

Äripinna üür (ladu)

Üürnik 18.03.2022 17:30 (2 kuud tagasi) vasta...

Aitäh vastuse eest.

J. 18.03.2022 17:02 (2 kuud tagasi) vasta...

Üürileandja ei saa tagatisrahast „hammustada“ suvalisi tükke vaid võib sellega rahuldada ainult enda nõudeid üürniku vastu. See tähendab, et kõigepealt tuleb esitada nõue, anda selle tasumiseks mõistlik tähtaeg ja alles siis tasaarvestada tagatisrahaga. Kui lepinguga ei ole trahve ega viiviseid ette nähtud, siis on üürileandjal õigus nõuda ainult viivist võlaõigusseadusega kehtestatud suuruses, mis hetkel on 8% aastas ehk 0,022% päevas. Kui te viiviste kohta mingit nõuet saanud ei ole ja olete üürivõla tasunud, siis sellega ongi tagatisraha taastatud. VÕS § 316 alusel võib üürileandja lepingu erakorraliselt üles öelda, kui üürnik on üüri või kõrvalkulude olulise osa (1 kuu summa ulatuses) tasumisega viivitanud kahel järjestikusel kuul üle on võlgu üle kahe kuu üüri või kõrvalkulude eest. Kui tänaseks võlg tasutud, siis on lepingu erakorralise ülesütlemise alus ära langenud.

SÕIDUJÄLJED PÕLLUMAAL

Pille 18.03.2022 16:56 (2 kuud tagasi) vasta...

Tänan vastuse eest. Aga sellel võluparagrahvil on ka veel üks lause – „Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve“. Ehk siis, kuna kõne all on 100% maatulundusmaa, siis kasvatan seal kartulit. Kas peaksin lõpetama kartulikasvatamise? Või kuivõrd siiski tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huvidega? Vot, just sellele küsimusele tahaks vastust.

J. 18.03.2022 16:18 (2 kuud tagasi) vasta...

Asjaõigusseaduse § 156 lõige 1 kehtestab. et "omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve." Ei ole märgitud, et juurdepääs peab olema tingimata mingi kindla kattega tee. Seega võib see olla ka sissetallatud või -sõidetud rada.

Kinnisasi

J. 16.03.2022 12:34 (2 kuud tagasi) vasta...

Avaliku enampakkumise kuulutus avaldatakse vähemalt 10 päeva enne enampakkumist Ametlikes Teadaannetes ja avalikus arvutivõrgus ning teavitatakse samaaegselt ka võlgnikku ja võlausaldajat. Teiste isikute eraldi teavitamiskohustust ei ole. Enampakkumise akti koostab täitur peale enampakkumist selle tulemuse kohta. Aktile kirjutavad alla täitur ja manukad, kes ise enampakkumisest osa võtta, st pakkumisi teha, ei tohi. Uue omaniku allkiri võib aktil olla seega vaid akti vastuvõtmise kohta. Kindlasti ei saa allkirja kuupäev olla varasem akti kuupäevast. Võib-olla oli see siiski 14.03, lihtsalt lohakalt kirjutatud? Enampakkumise saab täitemenetluse seaduse § 223 lõikes 1 toodud juhtudel kohtus vaidlustada 30 päeva jooksul alates enampakkumise kättetoimetamisest. Seda saab teha ainult kas võlgnik või võlausaldaja, mitte kõrvaline isik.

Koolitus

J. 16.03.2022 11:47 (2 kuud tagasi) vasta...

Kui koolitus ei ole tööga seotud, siis tuleks selle eest eraisikuna ise maksta. Tulumaksuseaduse § 26 lõikes 2 nimetatud õppeasutuse poolt läbi viidava koolituse kulud võib füüsiline isik enda maksustatavast tulust maha arvata. Kui koolituse eest tasuda läbi ettevõtte (arve tehakse ettevõttele), siis koolituskulusid tulust maha arvata ei saa. Ettevõttele tuleks aga kindlasti koolituskulud tagasi maksta, sest tööga mitteseotud koolituskulude katmine töötaja eest on erisoodustus, millelt tuleb 800-eurose koolituse puhul tasuda 530 eurot erisoodustusmaksusid.

Ranna või kalda ehituskeeluvööndis hoone

Urmas 15.03.2022 19:05 (2 kuud tagasi) vasta...

Kov-ist väga selgeid vastuseid ei saa. Tsiteerivad seaduseid. Eks see ole nende töö, ja nad peaks pikemalt uurima. Kahjuks tegu veidi ajatundliku teemaga ja ei oska mujalt head nõud ka nii kiirelt küsida. Ise hea meelega pärast ostu seadustaks kõik, aga tõepoolest veidi hirm on et kästakse maha võtta. Et uuringi kas kellelgi kogemusi

teze 15.03.2022 07:01 (2 kuud tagasi) vasta...

Küsija ilmselt kardab, et kui ta KOV poole pöördub, siis märgatakse seaduserikkumisi ja nõutakse keelatud osade lammutamist :)

Hmm... 15.03.2022 06:26 (2 kuud tagasi) vasta...

Kas poleks lihtsam pöörduda selle omavalitsuse poole, kus see maja asub. Saaksid kohe kõik vajaliku info.

Võla aegumine

Reelika 14.03.2022 16:34 (2 kuud tagasi) vasta...

See tahtlus ei puutu üldse asjasse.

J. 14.03.2022 13:11 (2 kuud tagasi) vasta...

Kui vahepeal ei ole aegumine mingil põhjusel peatunud, siis aegub nõue 14.06. Samas ei muuda see nädal aega ka enam midagi, kui teil sel ajal just mingeid laekumisi ei ole, millelt saaks kinnipidamisi teostada. TsÜS § 159 (1) Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi esimest korda täitmiseks esitamisega. Lisan veel, et avalduse läbivaatamise ajal kinnipeetuid summasid ei tohi täitur sissenõudjale edasi kanda ja peab need võlgnikule tagastama, kui avaldus rahuldatakse. (Täitemenetluse seadustik § 50'1)

Naine 14.03.2022 12:23 (2 kuud tagasi) vasta...

Ei ole tahtlikult hoidnud. Lihtsalt mul tekkis küsimus, et mis kuupäevast loetakse siis alustatuks, kas alates sellest, mil mulle kätte toimetati või esimesest. Pärast on nii, et teen avalduse ja maksan 18.- ära ja selgub, et hoopis see hilisem kuupäev on õige. Siis maksan uue avalduse eest jälle.

pera 14.03.2022 11:56 (2 kuud tagasi) vasta...

seda muidugi juhul kui te pole tahtlikult võla tasumisest kõrvale hoidnud.

zusy 13.03.2022 11:31 (2 kuud tagasi) vasta...

10 aastat alates täitemenetluse alustamisest. 15.06.2022

Juhatuse otsuse tõlgendamine

J. 10.03.2022 14:03 (2 kuud tagasi) vasta...

Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat häälenõuet. (MTÜS § 29 lg 2) Seega, kui juhatuses on kolm liiget, ja kumbki ettepanek sai vaid ühe hääle, siis ei ole kumbki ettepanek otsusena vastu võetud.

Hääletamise kehtivus

J. 10.03.2022 13:55 (2 kuud tagasi) vasta...

Vastuvõetud otsuse tagasivõtmist ei ole seadusandluses ette nähtud, kuid alati on võimalik uus otsus teha.

Puhkuse tasu arvestus

noo 10.03.2022 07:51 (2 kuud tagasi) vasta...

nii puhkust, kui puhkusetasu arvestatakse kalendripäevades, millest arvestatakse maha ainult riigipühad. Antud perioodis pühi pole, nii et jah, 7 päeva.

J. 9.03.2022 09:32 (2 kuud tagasi) vasta...

Puhkusetasu on siis 7 päeva eest.

Kuldvits 9.03.2022 07:51 (2 kuud tagasi) vasta...

31 jaan kuni 6.02

J. 9.03.2022 06:58 (2 kuud tagasi) vasta...

Puhkusepäevade arvestamiseks peab teadma puhkuse alguse ja lõpu kuupäeva.