Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Protokoll

K 19.02.2019 15:52 (7 tundi tagasi) vasta...

Räägin sellest protokollist, mille sain teeääres. Ülekuulamist kui sellist pole ju veel olnud.

Reelika 19.02.2019 15:48 (7 tundi tagasi) vasta...

Protokoll on ju selleks, et mingid asjaolud fikseerida. Näiteks maksukohustuslase ülekuulamisel, kontrollimisele võetud dokumentide jne kohta koostatakse protokoll, ehk siis selline kirjalik tõend, kust nähtud, mida räägiti, mis dokumendid loovutati kontrolli jne..Kaua selline asi kehtib? Ma pakun, et kehtib igavesti..miks peaks seesugune faktiline asjaolu (a la mida räägiti ülekuulamisel) oma kehtivuse kaotama?

Üksikema

Anna 19.02.2019 12:41 (10 tundi tagasi) vasta...

E, olukorrad võivad olla väge erinevad. Näiteks, üksikud emad kes lapsendavat last ei tea laste isast midagi.

Inkasso õigused

Max 19.02.2019 12:20 (10 tundi tagasi) vasta...

Vastus: Viivise arvestus: Alates Kuni Alussumma Viivise % Päevade arv Viivis 3.09.2018 15.01.2019 180,00 0,20 134 48,24 Kahjuhüvitis vastavalt VÕSile: § 1131. Sissenõudmiskulude hüvitamine majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku poolt [RT I, 11.03.2015, 1 - jõust. 01.10.2015] (1) Kui võlausaldaja võib nõuda viivist, võib ta nõuda võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot.

Lõpetasin töölepingu TLS § 91 lg 2 p 3

Irina 19.02.2019 12:16 (10 tundi tagasi) vasta...

Kui leping on lõpetatud TLS § 91 lg 2 p 3 alusel siis maksab tööandja koos lõparvega 3-kuuline hüvitis mida ta hiljem saab töövaidluse komisjoni abiga vaidlustada ja tagasi saada.

Kingi tagasi saamine

CC 19.02.2019 11:56 (10 tundi tagasi) vasta...

VÕS mõttes on jah suuline leping ka leping, kuid seda tuleb ka tõendada suuta. Samas saab alati väita, et tegemist oli ajutuse kasutamise lepinguga. Kui omavahel kokkuleppele ei jõua, sisi tuleb kohtusse pöörduda ja nõuda oma vara valdusest välja.

A 19.02.2019 10:53 (12 tundi tagasi) vasta...

Ka suuline leping on leping

Jo. 19.02.2019 09:34 (13 tundi tagasi) vasta...

Aga kui pole mingit kinkelepingut?:)

maja müügilt tulumaks

hove 19.02.2019 07:39 (15 tundi tagasi) vasta...

Tõendamist nad nõuavad tõesti. Tõendatav nende silmis on remont siis kui sa näitad ette firma pakkumise korteri remondiks, siis ka tehtud tööde loetelu ja vastuvõtuakti. Nagu ehitusobjektidel tavaliselt asi käib. Kui ise remonti teha, siis pole mina suutnud veel välja mõelda, kuidas see remondi tõestamine käima peaks. Teed endale remondipakkumise ja siis teed ise tööd ära ja annad hinna? Keegi võiks kommenteerida, kuidas oma tehtud panust arvestada kuluna.

Inkasso õigused

A 19.02.2019 05:57 (16 tundi tagasi) vasta...

Aga siis küsi inkassolt viivisearvestust ning kahjunõude tõendamist.

Kingi tagasi saamine

Reelika 18.02.2019 20:34 (1 paev tagasi) vasta...

Ega seda 10 aastat seaduses polegi. Ükskõik mitme aasta pärast need taganemise õigused tekivad, sellest siis aasta jooksul saab taganeda. Ja lepingu sõlmimisel neid asjaolusid ju pole..muidu ei sõlmitaks kinkelepingutki ju..kui juba kingi tulevane saaja tänamatu on.

Anna 18.02.2019 19:34 (1 paev tagasi) vasta...

§ 270. Taganemise piirangud (1) Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Kui kinkeleping on täidetud, ei või kinkija lepingust taganeda pärast kingisaaja surma. No ma ei leia sellist kohta, et a la 10 aasta pärast... Notar, kes teeb lepingu loeb kohe õigused ette, seega kehtib see alates lepingu sõlmisest aasta.

Inkasso õigused

Max 18.02.2019 14:06 (1 paev tagasi) vasta...

Viitasin VÕS punktidele ja sain vastuseks inkassolt: Kahjuks antud juhul ei ole tegu loovutusega, vaid esindusega, seega on viide asjakohatu.

Kingi tagasi saamine

A 18.02.2019 13:24 (1 paev tagasi) vasta...

VÕS § 270 lg 1 Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Kui kinkeleping on täidetud, ei või kinkija lepingust taganeda pärast kingisaaja surma. "Jäme tänamatus" võib põhimõtteliselt ilmneda ka kasvõi 10 aastat kinkelepingu sõlmimisest, oluline on see, et taganemisavalduse võib esitada ühe aasta jooksul sellest hetkest alates, mil see "jäme tänamatus" ilmnes

Nii on 18.02.2019 12:30 (1 paev tagasi) vasta...

Muide see, kui on näidanud välja tänamatust, siis see aeg on max 2a. Peale seda ei saa midagi.

bazi 18.02.2019 11:49 (1 paev tagasi) vasta...

Saav tagasi kui kingi saaja on sinu suhtes üles näidanud jämedat tänamatust. Milles see täpselt seisneb - otsustab ainult kohus. Lihtsalt niisama, et mulle enam ei meeldi ja tahan kingi tagasi - midagi tagasi ei saa. Autol on uus omanik ja igasugune "omal initsiatiivil" kingi tagasi võtmine on vargus ja kriminaalkorras karistatav.

ebareaalne 18.02.2019 11:48 (1 paev tagasi) vasta...

kinkisid auto ja küsid mitu aastat hiljem tagasi??? mingi nali v?

Nii on 18.02.2019 11:27 (1 paev tagasi) vasta...

Kinke ei võeta tagasi! Aga see selleks, kui auto on tema nimel ei saagi enam tagasi, kui ta on kasutaja siis lihtsalt too auto ära ja kõik. Hiljem ütled, kui jamaks läheb, et andsid kasutada.

laimu esitamine

A 18.02.2019 05:51 (1 paev tagasi) vasta...

Sul tuleks kõigepealt selles samas kohtumenetluses esitada kohtule tõendid selle kohta, et vastaspoole esitatu ei vasta tõele.

Kinkeleping

Reelika 17.02.2019 19:27 (2 paeva tagasi) vasta...

See on kinnistusregistris..ja müüa võib alati, aga siis müüdki kinnisvara koos sellele seatud servituudiga (ehk koos onuga).

Töölepingu muutmine

Reelika 16.02.2019 04:33 (3 paeva tagasi) vasta...

Ühepoolselt lepingut keegi muuta ei saa, teiseks lepingus peab olema brutopalk, mitte neto...Lepingut nägemata on raske midagi kommenteerida, kas on kehtiv või mitte.

VÕS lepingu ülesütlemisest

A 15.02.2019 10:33 (4 paeva tagasi) vasta...

Kohtusse võib pöörduda nõude aegumistähtaja jooksul, mis on siis kolm aastat vastava kohustuse sissenõutavaks muutumisest.

Juhan 15.02.2019 09:51 (4 paeva tagasi) vasta...

Kuna töö oli mahukam, siis oli lepitud kokku, et tööosa A, misjärel tasumine, tööosa B, misjärel tasumine jne. Kuniks ühe osa eest enam tööandja ei tasunud, ei viidanud ka puudusele ja võttis töö vastu ja andis vihje et ei kavatsegi maksta. Seejärel tegin ülesütlemisavalduse, sest ei riski teha suur tööd teadmisega et tasu suure tõenäosusega ei laeku. Siis peale ametliku ülesütlemise tegemist sain oma raha kätte tehtud tööosa eest. Kuid minu jaoks oli leping lõppenud minu ülesütlemisega. Osa algselt kokkulepitud töòdest jäi objektil tegemata ja selle jaoks pidi tööandja leidma uue tegija. No ja siis läks lahti - teine pool hakkas nõudma täitmist, leppetrahve jne Mina raiunud aga vastu, et leping lõppes ülesütlemisega ja et ta ei saa neid nõudeid enam esitada. Ütlesin et kaevaku kohtusse, kuid sinna ta pole veel läinud. Samas, võib veel minna, kuid ma ei tea kuikaua.

Kinkeleping

cidi 15.02.2019 07:25 (4 paeva tagasi) vasta...

mis mõttes ei saa müüa või kinkida kui "onu surnud on"? Loomulikult saab sõltumata sellest, kas ema või onu on elus või surnud. Lihtsalt müüakse või kingitakse koos selle koormatisega ja iga ostja otsustab, kas ta tahab otsa sellist koormatud maja.

VÕS lepingu ülesütlemisest

A 15.02.2019 06:03 (4 paeva tagasi) vasta...

Ülesütlemist iseenesest kohtus vaidlustama ei pea, juhul aga kui Sa leiat, et ülesütlemiseks puudus alus, siis on Sul õigus nõuda kohtu kaudu lepingu täitmist ning siis kohus hindabki, kas leping on kehtiv või on ülesütlemisega lõppenud. Aga jah, kui tehtud töö eest oled tasu kätte saanud, siis on kohtusse pöördumine suht mõttetu.

Reelika 14.02.2019 20:00 (5 paeva tagasi) vasta...

Mis pretensioon seal veel siis on, kui leping üles öeldud ja töövõtja tehtud töö eest ka tasu saanud. Mille üle vaidlus käib?

Reelika 14.02.2019 19:49 (5 paeva tagasi) vasta...

Mis seadusesätet sa loota leiad? See on ju loomulik, on kaks osapoolt, kel on eriarvamused ja neid lahendabki Eestis kohus. No üks võimalus on ka kohtuväliselt kuidagi ära leppida või mingi kohtuväline kompromiss saavutada. Aga iseasi kas see on sellise osapoole puhul võimalik? Vastasel korral lahendatakse vaidlus kohtus.

Juhan 14.02.2019 19:35 (5 paeva tagasi) vasta...

Kuna minu jaoks oluline teema, palun teadjatel viidata ka täpsele seadusesättele. Ise Võs-ist ei leidnud, aga pole ka kõige osavam. Tegu siis töövõtulepinguga ja töövõtja tahab üles öelda, kuna tööandja ei tasunud ja viivitas pikka aega tasuga ja ütles et ei tasugi. Lõpuks muidugi tasus ära peale ülesütlemisavaldust selle osa eest mis osas töö ära tegin.

Reelika 14.02.2019 13:48 (5 paeva tagasi) vasta...

Ikka kohtus.

Kinkeleping

kalle 14.02.2019 12:34 (5 paeva tagasi) vasta...

7aastat tagasi tehtud kinkelepingut ei saa enam ema ega onu muuta. See vara on teie mehe oma, ainult tema saab kinkida või müüja vms- muidugi siis kui onu surnud on- sest lepingus kuni surmani klausel.

Järgmised 30-60 (kokku 200)