Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Energiahüvitise saamine-pereliikmed elavad eraldi

aavik 20.01.2022 15:00 (1 paev tagasi) vasta...

Rahandusministeerium ütleb selle kohta nii: Keda loetakse toetuse taotlemisel perekonnaliikmete hulka? Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks isikud, kes elavad taotluse esitamise hetkel samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Ühiseks perekonnaks loetakse suhtes olevad isikud ka siis, kui perekonnal on mitu elukohta ja nad on erinevatesse kohtadesse rahvastikuregistri kohaselt sisse kirjutatud.

J. 20.01.2022 12:52 (1 paev tagasi) vasta...

Selle küsimusega peaks pöörduma otse kohaliku omavalitsuse poole, kes oskab kõige täpsema ja õigema vastuse anda.

energiakulude hüvitamine

meri 20.01.2022 12:01 (1 paev tagasi) vasta...

Huvitav kui abielus pere elab eraldi nii et üks lastest isaga ja teine emaga ning mõlema vanema ametlik elukoht on registreeritud eraldi ehk siis seal kus nad tegelikult ka elavad kuidas siis toimub energiahüvitise väljamaksmine kui ühel abikaasal on netotulu 1000 eur ja teisel 650 ehk siis kvalifitseerub igat moodi arvestades (nii perena kui ka eraldi) hüvitise saajaks. Kas võib tekkida probleeme sellega, et pere peaks justkui ühel aadressil elama?

Üürileandja polegi omanik

J. 18.01.2022 17:50 (3 paeva tagasi) vasta...

Tõenäoliselt on sul õigus ja muretsemiseks põhjust ei ole, kuid enne lepingu pikendamist poleks paha asjad selgeks teha.

aavik 18.01.2022 15:28 (3 paeva tagasi) vasta...

Sellisele olukorrale ma ka viitasin ühes eelnevas postituses. Samas pole ka siis üürnikul vaja muretseda, sest teiste pärijate puhul kehtib regressiõigus üürile andja suhtes, üürnikega pole neil mingit pistmist. Ka need omanikud saavad üürilepingu lõpetada ainult seaduses ette nähtud viisidel mitte omavoli kasutades.

J. 18.01.2022 13:23 (3 paeva tagasi) vasta...

Üürileandja ei pea olema üüritava asja omanik, kuid tal peab olema siiski seaduslik õigus asja üürile anda. Kui üürileandjaks on surnud omaniku ainus pärija, kes pole lihtsalt oma pärandit ära vormistanud, siis ei ole vaja eriti muretseda. Probleemid võivad aga tekkida siis, kui üürileandja on täiesti kõrvaline isik ja ilmuvad välja tegelikud pärijad või kui üürileandja kõrval on teisigi pärijaid, kes ka tahavad üüritulu saada.

aavik 18.01.2022 12:25 (3 paeva tagasi) vasta...

Ma siiski soovitan mitte muretseda. VÕS üürilepingu osas ei öelda kuskil, et lepingu sõlmija peab olema selle korteri omanik. Teie olete heas usus selle sõlminud, see on kehtiv. Millal on õigustühine: VÕS § 273. Eluruumi üürilepinguga seotud kokkuleppe tühisus. Tühine on kokkulepe, mis seab eluruumi üürilepingu sõlmimise või jätkamise sõltuvusse üürniku kohustusest üürileandja või kolmanda isiku suhtes, kui see kohustus ei ole otseselt seotud üüritud eluruumi kasutamisega.

Klaarika 18.01.2022 11:51 (3 paeva tagasi) vasta...

Kas üürileping võib olla õigustühine, kuna sellel üürileandjal polnud tegelikult õigust sõlmida? Leping sõlmiti kaheks aastaks (0,5 a veel) ja tekib küsimus, kui see aeg läbi saab, kas lihtsalt lepingut pikendada või on mõni parem lahendus.

rogy 18.01.2022 11:36 (3 paeva tagasi) vasta...

kuuse alt võib nnast üürnik loomulikult alati leiada, ainult praegu ma ei saa aru kes nad sinna ajaks? Loomulikult on võimalus, et ujub välja mingi testament, kus pärijaks on hoopis keegi teine, aga suurem tõenäosus on, et üürimisega tegeleb ikkagi seadse järgi pärija. siis on see ainult tema otsustada.

mhhh 18.01.2022 07:00 (3 paeva tagasi) vasta...

no tegelikult võib siin probleeme tekkida küll, sest lepingu on sõlminud inimene, kellel selleks õigust pole. Vabalt võib vend ennast ühel päeval kuuse alt leida.

aavik 18.01.2022 06:47 (3 paeva tagasi) vasta...

Tere. Tekib küsimus, et kes on üürileandja? On ta pärija? See, et manalamees on registris omanikuna kirjas, võib tähendada seda, et üürileandja on pärija, kes pole pärandist loobunud, kuid ta pole lihtsalt pärimistunnistust notaris vormistanud. Vt ühte varasemat teemat pärimise kohta. Seadustes puudub teave selle kohta, millise aja jooksul pärija peab pärimistunnistuse vormistama, seega ei saa ka kinnistusregistris viia sisse muudatusi. Olukorra kohta ütleksin nii, et pole vaja muretseda - kui 1,5 a kõik toimis, siis tõenäoliselt toimib ka edasi. Teie venna üürimist ei mõjuta selline olukord kuidagi.

Ametijuhend

noo 17.01.2022 09:56 (4 paeva tagasi) vasta...

kas sa üldse lugesid, milles tegelikult probleem on? Juhenda siis, kuidas saab letitöötaja tagada aegunud arvete laekumist? Tahtmisest üksi on vähe, tegelikkuses peab olema ka võimalik juhendis ettenähtud ülesandeid täita.

keegi võtab kirjad ära

noh 17.01.2022 09:54 (4 paeva tagasi) vasta...

kui korteris elav isik käitub selgelt pahatahtlikult omaniku suhtes, siis on võimalik ju ta sealt välja tõsta. Eelmise omaniku kokkulepped küll ei ole uuele omanikule kohustuslikud, kui pole just tegemist eluaegse kasutamise õigusega, mis on notaris ka registreeritud. Nii et soovitan leping üles öelda ja leida normaalne üürnik korterisse.

Graafikuga töö ja töötunnid

J. 16.01.2022 13:20 (5 paeva tagasi) vasta...

Jah, tööandjal on õigus nõuda normtundide täistöötamist summeerimisperioodi lõpuks, kuid ka alatunnid peavad olema kantud töögraafikusse. Graafik tuleb töötajale teatavaks tehtud mõistliku aja jooksul enne perioodi (kuu) algust. Graafiku teatavaks tegemise tingimustest peab olema töötajat teavitatud töölepingu sõlmimisel. Töötajale juba teatavaks tehtud töögraafikut võib muuta vaid poolte kokkuleppel. Graafikusse märkimata alatundide täistöötamisest võib töötaja keelduda ja tööandja peab maksma nende tundide eest keskmist töötasu.

energiakulude hüvitamine

aavik 16.01.2022 08:58 (5 paeva tagasi) vasta...

Praeguse seisuga - jah. Aga valitsus on avaldanud head tahet muuta mingeid määrusi, nii et seda ei saaks - aga see võtab ilmselt palju aega.

keegi võtab kirjad ära

aavik 16.01.2022 08:57 (5 paeva tagasi) vasta...

Sellist asja ei saa kuidagi survestada. Küll aga soovitan suunata kirjad oma tegeliku elukoha aadressile, siis jäävad sellised probleemid olemata.

Ametijuhend

uygu 15.01.2022 14:51 (6 paeva tagasi) vasta...

Töötaja võib ka lahkuda, kui ta ei soovi tööd teha. Iga sõna ja tähte lepingus vaidlustada, ei saa aru lepingu sisut mitte vormist - see inimene ei soovi tegelikult seda tööd teha.

noo 15.01.2022 10:22 (6 paeva tagasi) vasta...

tundub, et töötaja peaks tegema tööandjale ettepaneku see ametijuhend korralikult läbi vaadata ja üheselt mõistetavalt sõnastada ning mõelda, millised ülesanded antud juhul selles juhendis üldse reaalselt nagu täidetavad on.

Reelika 15.01.2022 09:00 (6 paeva tagasi) vasta...

Kui selle aegumise all mõtles tööandja hoopis maksetähtaja ületanud arveid, siis täitsa vabalt võib ta midagi muud mõelda ka selle tagamise all. Pakun, et selle all on silmas peetud seda, et teenindaja peaks monitoorima arvete tasumisi ja saatma võlgu olevatele klientidele meeldetuletused, kas siis neile helistama, sõnumi või e-maili saatma vms..

omanikuta korter

noo 11.01.2022 16:53 (10 paeva tagasi) vasta...

ma siiski soovitaks ühistul notarile avalduse esitada, kui see võimalik pärija seda teha ei soovi. Sisuliselt on see ühistu jaoks praegu omanikuta korter, mille eest ei vastuta keegi. Ühistu ei tea, kas ja kust võib äkki veel mõni sugulane välja ilmuda. Notar saab avaldada vajalikud kuulutused. Ühistu jaoks on see suhteliselt riskantne olukord, kui korteril pole omanikku. Mis siis, kui seal kasvõi mingi avarii juhtub? Kodune testament kehtib 6 kuud, kui seda notarile esitatud ei ole, ja seega on see ilmselt suure tõenäosusega nagunii juba kehtetu, isegi kui seda pole hävitatud.

ühisomand

noo 11.01.2022 16:43 (10 paeva tagasi) vasta...

kui kokkuleppel jagada ei ole võimalik, siis tuleb pöörduda kohtusse.

Ametijuhend

J. 11.01.2022 12:45 (10 paeva tagasi) vasta...

Letiteenindaja ei saa kuidagi muud moodi tagada kauba eest tasumist, kui müüa kaupa vaid kohese tasumisega või ettemaksuga. Tööandjale peaks selgitama, et sellises sõnastuses on töötajal võimatu ametijuhendit täita.

Marko 11.01.2022 12:25 (10 paeva tagasi) vasta...

Jälgimine küll, aga tagamine?

woko 11.01.2022 12:02 (10 paeva tagasi) vasta...

Tegemist on ilmselt kehva sõnastusega, aga sisuliselt ei näe ma mingit põhjust, miks letiteenindaja ei võiks arvestust pidada arvete üle mis on ületanud maksetähtaega. Ilmselt on ka suuliselt letiteenindajale tema tegevusi tutvustatud ja letiteenindaja on aru saanud, mida ta tegema peab. Kui puudub soov sellist tööd teha, siis võib seda tööandjale öelda ja siis eks ta vaatab ise, kas ta lepib sellega või leiab kellegi teise, kes seda teha tahab.

ühisomand

aavik 11.01.2022 11:57 (10 paeva tagasi) vasta...

Tere. Kui tegemist on abikaasade ühisvara jagamisega, siis loomulikult esimene võimalus on seda teha vastastikusel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis tuleb esitada hagi ühisvara jagamiseks. Kui aga tegemist on pärandvara vastuvõtuga tekkinud ühisvaraga, siis sellele kohaldatakse kaasomandis oleva vara jagamise tingimusi. Millised on ühis ja kaasomandi lõpetamise võimalused, seda saab lugeda juba AÕS § 77 lg 2.

Ametijuhend

Marko 11.01.2022 11:40 (10 paeva tagasi) vasta...

Hea tähelepanek. Mõeldakse üle tähtaja arveid tööandja poolt, aga juhendis oli niimoodi kirjas nagu postituse alguses kirjutasin

Ats 11.01.2022 11:37 (10 paeva tagasi) vasta...

võib-olla on teemaalgataja eksinud kirjutamisel. Aegunud arvete all mõtles ta ilmselt maksetähtaja ületanud arved.

J. 11.01.2022 09:02 (10 paeva tagasi) vasta...

Kuidas peaks letiteenindaja tagama aegunud arveid? Kui nõue on aegunud, siis ei saa seda sisse nõuda isegi kohtu kaudu. Selliselt sõnastatult on see punkt ametijuhendis tühine. Kui tööandja soovib laekumata arveid vältida, siis müügu vaid ettemaksuga või kohese tasumisega nagu paljud ettevõtted juba teevad.

Töötasu alammäär.

Huviline 11.01.2022 08:10 (10 paeva tagasi) vasta...

kas see ei kehtinud ainult elatise nõude kohta? Kui on n. sms. laenu võlg-läbi kohtu, kas siis mitte miinimum palk kätte ei jäänud??

omanikuta korter

J. 10.01.2022 09:01 (11 paeva tagasi) vasta...

Ei tasu alati uskuda igasugu kuulujutte. Naabrid ei ole alati need kõige teadjamad isikud, kuigi nad ise võivad nii arvata. Vaevalt, et keegi neist testamendi hävitamist isiklikult pealt nägi ja tõenäoliselt pole neist keegi ka testamenti ennast näinud. Kui aga see testament kunagi tõesti olemas oli, siis võis samahästi ka testamendi tegija ise selle enne surma hävitada. Tagantjärgi ei saa keegi enam midagi tõestada. Sugulase kartus päranduse vastuvõtmise ees on aga täiesti arusaadav, sest see läheks pankrotivarana otsekohe müüki. Varem või hiljem tuleb tal nagunii korter enda nimele ümber vormistada. Kui keegi teine sellele korterile ei pretendeeri, ühistu ees võlgnevusi pole ja ühistul ka mingeid laenuvõtmise plaane lähiajal ees ei ole, siis ei peaks kellelgi olema reaalset vajadust praegust olukorda muuta.

Järgmised 30-60 (kokku 200)