Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

garaazi ühistu esitab valearve

uacu 12.01.2021 12:53 (5 paeva tagasi) vasta...

tegin tehingu ei tea kellega. ostsin ei tea mida. Ei ole saanud ei kelleltki ei midagi. Ei maksa.

rp 12.01.2021 12:39 (5 paeva tagasi) vasta...

Notariaalsel lepingul on kirjas mõlema poole nimed ja kontaktandmed. Kuidas kulud jaotatakse, see on iga ühistu oma asi. Teoreetiliselt peaks kõigile arved esitama. Mingid kulud on kõigil ühistutel. Juba terve aasta garaažiomanik olnud, eks siis küsi mõnelt naabrilt kuidas seal asjad käivad.

korterimüük ja tulumaks

noo 7.01.2021 09:18 (10 paeva tagasi) vasta...

nii ongi, nagu maksuamet ütles, ei ole määratud, kui pikalt peaks elama. Piisab, kui see on müügi ajal sinu elukoht. Kuidas vajadusel tõestad, oleneb sinu fantaasiast. Arved, sissekirjutus, naabrite ütlused, tellitud ajakirjandus jne....

aegumine

Reelika 6.01.2021 18:56 (11 paeva tagasi) vasta...

Aga seda siis muidugi kui nõue aegunud on...mitte enne

Reelika 6.01.2021 18:43 (11 paeva tagasi) vasta...

Oleneb mis nõue on..kui on mingi trahv, siis täitemenetlus peaks lõppema iseenesest. Kui on mingi võlgnevus, kohtuotsuse alusel välja mõistetud, siis vast aegub alles 5.aprill 2021? Sellisel juhul tuleb siis kohtusse esitada täitemenetluse lõpetamiseks sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi..ja tasuda riigilõiv loomulikult.

laps ja ISA

cezo 2.01.2021 14:01 (15 paeva tagasi) vasta...

Seadus ei keela kellelgi kuhugile kolida. Mis lapse nägemisse puutub siis jagatud hooldusõigusega kipuvad sel juhul jamad tekkima. Kõik sõltub sellest, milline aadress on määratud lapse püsielukohaks. Kui see, mis on ema juures siis kui just emaga kokkuleppele ei saa (tavaliselt ei saa), siis see on lapse kodu ja sealt üks vanem teda oma koju ümber registreerida ei saa. Kõik muud variandid - kohtumised jms - vanemate omavaheline kokkulepe. Kui kokkulepet ei saavuta lapse nägemise ja temaga koos viibimise suhtes, siis tuleb pöörduda kohtusse.

Mitu öövahetust järjest?

J. 30.12.2020 15:05 (18 paeva tagasi) vasta...

Õige, öövaht töötab öösiti.

Kalle 29.12.2020 10:32 (19 paeva tagasi) vasta...

Öövaht ei tööta 5 päeva jutti

Üürilepingu ülesütlemine

:(( 26.12.2020 10:34 (22 paeva tagasi) vasta...

Siis on sinul lihtsalt uus üürileandja, aga tähtaja lõpuni on sul õigus sees elada.

L.W 26.12.2020 08:30 (22 paeva tagasi) vasta...

Tere! Tänan! Aga kui ta enne 3 kuu möödumist korteri maha müüb?

Reelika 25.12.2020 23:08 (22 paeva tagasi) vasta...

§ 325. Elu- ja äriruumi üürilepingu ülesütlemise vorm (1) Üürileandja ja üürnik võivad elu- või äriruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. (2) Üürileandja ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) üüritud asi; 2) lepingu lõppemise päev; 3) ülesütlemise alus; 4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg. (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud nõuetele mittevastav ülesütlemine on tühine.

Reelika 25.12.2020 23:06 (22 paeva tagasi) vasta...

§ 312. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise tähtajad (1) Kinnisasja, elu- või äriruumi, laevakinnistusraamatusse kantud laeva ja Eesti õhusõidukite registrisse kantud õhusõiduki üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette VÄHEMALT 3 KUUD!

L. 25.12.2020 21:38 (22 paeva tagasi) vasta...

Täpsustan, vaatasin lepingut, siiski tähtajatu leping.

teine sammas

R.S 20.12.2020 10:12 (28 paeva tagasi) vasta...

Tänan

murto 20.12.2020 09:17 (28 paeva tagasi) vasta...

Täiturid võivad saata arestimisakte 2 või 20 aastat ette,, mingit jõudu need kirjad ei oma. Šveitsi pangas konto avamine on tavaisikule enam kui kahtlane nende äärmiselt range taustakontrolli tõttu. Küll on see lihtne Venemaa pangas ka viisaga välismaalasele. Sellega on aga teema ammendatud.. .

teemaalgataja 19.12.2020 19:57 (29 paeva tagasi) vasta...

Mina leidsin ka raamatupidaja kodulehelt uudise, et aastast 2023 on neil õigus arestida otse pensionikeskusest. Aga kahjuks oli uudis tasuline...pool jäi lugemata. Samas lugesin, et täiturid juba saadavad massiliselt arestimisakte pensionikeskusesse.. et nagu 2 aastat ette saadavad? Voi on siiski 2021 see võimalik? Kuidas peaks avama eraisik kontot nt Šveitsi pangas? Kogemusi?

murto 19.12.2020 18:12 (29 paeva tagasi) vasta...

15.12 vastu võetud kogumispensioni seadusemuudatuse kohaselt saavad täiturid otse fondist arestida alates 2023.a. Enne seda ainult pangakontolt, kui fondist laekub.

:(( 19.12.2020 18:04 (29 paeva tagasi) vasta...

hiljuti käis kuskilt läbi lühiuudis, et täituritele anti õigus pensioni teise samba raha arestida juba enne väljamaksete tegemist. Kahjuks praegu kiirelt enam ei leia. Ehk keegi on paremini kursis.

murto 19.12.2020 17:06 (29 paeva tagasi) vasta...

Teise inimese kontole kanda ei saa. Praegu paistab lahenduseks konto avamine teises riigis. Mitte Euroliidu riigis, ja lasta sinna fondist ülekanne teha.

Korteri üleandmine-vastuvõtmine - probleemid

vilmar 14.12.2020 07:29 (1 kuu tagasi) vasta...

Kasuta tervet mõistus- kas tuleks koostada akt? No loomulikult tuleks! Loomulikult tuleks sinna kirja panna pretensioonid. Kuidas muidu saaksid midagi nõuda või mitte nõuda? Loomulikult peaks üürnik maksma kuni üürilepingu lõppemiseni üüri nii nagu kokku lepitud. Vaid siis, kui ta seda ei tee, on sinul üürileandja õigus need summad pidada kinni tagatisrahast. Keegi aga ei keela tehagi üürnikuga akt/kokkulepe - üürilepingu lõppedes jätab üürnik korterisse sellised isiklikud asjad, mis loetakse valduse üelandmisest üürileandjale kuuluvaks. Või isegi lisada, kuna üürnik ise neid ja neid asju ära ei vii, peab ta üürileandjale maksma kompensatsiooniks summa x, mis katab üürileandja kulud nende asjade utiliseerimise eest (a la kolatakso hinnakirjas saad ju summa). Paned kirja, korteris vaat selline ja selline üürniku tekitatud kahjustus. Üürnik kokkuleppel seda kahjustust ise ei likvideeri, maksab hoopiski üürileandjale komepensatsiooniks summa x, et üürileandja ise korraldaks selle kahjustuse likvideerimise. Ja loomulikult võib ju alati ett kokku leppida, et vaat sellist summat üüri, sellist x summat üürniku poolt üürileandjale makstavad kompensatsiooni ta eraldi üürileandjale ei maksa, vaid lepime kokku, et need summad tasutakse tagatisraha arvelt. Kokkuvõttes, kas üürileandja peab veel mingi summa tagatisrahast üürnikule tagastama. Või kokkuvõtteks, kõik on tasaarvestatud ja üürnikul ja üürileandjal teineteise suhtes mingeid üürilepingust tulenevaid nõudmisi pole.

Mitu öövahetust järjest?

J. 13.12.2020 10:53 (1 kuu tagasi) vasta...

Aga miks ei peaks olema lubatud? Öövahid näiteks töötavadki ainult öösiti.

Maksehäireregister

Reelika 9.12.2020 19:40 (1 kuu tagasi) vasta...

IKS § 10 lg 2 p 5 - Võlasuhte rikkumisega seotud isikuandmete edastamine kolmandale isikule ja edastatud andmete töötlemine kolmanda isiku poolt on lubatud andmesubjekti krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil kui kohustuse rikkumise lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat.

eestkoste

J. 7.12.2020 05:52 (1 kuu tagasi) vasta...

Eestkostet saab seada ainult siis, kui kummalgi vanemal ei ole lapse hooldusõigust. Pensioni mõjutamiseks peab eestkoste kehtima vähemalt kaheksa aastat.

Tulumaksu pärimise ülesanne

Tulumaksuhuviline 5.12.2020 10:52 (1 kuu tagasi) vasta...

Tänan vastamast. eiei - jah, täpselt nii ma mõtlesingi seda, võibolla ei selgitanud piisavalt selgelt. nii - jah, see hiljem mõlema lapse sissekolimine annaks ka laste praeguselt osalt vabastuse, mis oleks parim, aga reaalsuses seda sissekolimist on päris keeruline teha ja maksuametiga vaidluses selgitada, mistõttu mõtlemegi praegu ette. Keegi vanemat välja ei aja, aga 1/5 tema elu jooksul kogutud varast hiljem riigile jätta ei soovi. Huvitav, kas see vanema osa müügi raha peaks reaalselt läbi notari liikuma või võib notaris väita, et on sularahas tasutud?

nii 4.12.2020 19:14 (1 kuu tagasi) vasta...

Üks vanem elab praegu eluasemes ja las elab edasi. Sureb ära, siis lapsed pärivad ka tema osa eluasemest. Pärimise pealt meil tulumaksu senini veel ei maksta. Üsna mõttetu oleks 20% tulumaksu pärast oma isiklik eluase lastele müüa või kinkida ning seejärel surma ootama hakata. Isikliku eluaseme müügilt tulumaksu ei arvestata, nii et pärast vanema surma koligu lapsed sisse ja mõne aja pärast saavadki maksuvabalt oma elamispinda müüa.

Marko

J. 3.12.2020 12:26 (1 kuu tagasi) vasta...

Vaata § 113 prim 2 Sissenõudmiskulude hüvitamine tarbija poolt.

Marko 3.12.2020 10:32 (1 kuu tagasi) vasta...

VÕS sellekohast lõiget küll ei leia? Paragrahv 113 puuduvad üldse alamlõiked, niipalju kui riigiteataja seda seadust avaldanud on....kus kohast leitud need alamlõigud?

Reelika 3.12.2020 04:08 (1 kuu tagasi) vasta...

Kui võlausaldaja nõue on alla 500 euro, siis on õigus küsida tarbijalt sissenõudmiskulusid kuni 30 eurot (VÕS § § 113´2 lg 2 p 1)

Korteriühistu koosoleku aja ja koha muutmine

elanik 2.12.2020 13:31 (1 kuu tagasi) vasta...

kü! Suur tänu vastuse eest. Meil on siiski vaja ka kohtuda puhtalt selleks, et maja remondiga seotud olulisi küsimusi sisuliselt arutada. Majas on paar vanemat inimest, kellele online koosolek käiks üle jõu... Muidugi võime lihtsalt kokku saada infovahetuseks ja hiljem emaili teel hääletada. Aga kui see on korrektne, siis vahetaks lihtsalt koha siseruumi ja leiaks esimese sobiva aja ja peaks koosoleku koos hääletamisega ära. Kas see oleks ok? (Aja osas on juba nõusolek kõigilt peale mainitud probleemse naabri, kes lihtsalt ei vasta telefonile ega emailidele).

2.12.2020 13:11 (1 kuu tagasi) vasta...

Teid on vaid 6 inimest. Praktiliselt on võimalik üldkoosolek läbi viia ka ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Teil on kuupäev ja aeg paigas. Annate igale liikmele kätte (postkasti või e-mailiga)koosoleku päevakava ja punktid mida hääletada. Panete paika kuupäeva milliseks tuleb vastused tagastada, kas kü liikmed on otsuse poolt või vastu. Kui inimene ei vasta, siis loetakse see vastu olevaks. Lugege täpsemalt EKYL lehelt.

Järgmised 30-60 (kokku 200)