Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Vanade laenude pärimine

Kris 22.10.2019 18:07 (18 tundi tagasi) vasta...

Pärija leidmisega oli probleeme, pärija võõrandas selle edasi, sest ei olnud ise huvitatud. Pärand on vastuvõetud uue seaduse järgi. Kohustuste osa ja nende katmine varade arvelt on selge. Kuidas teen selgeks mis on tänasel päeval sissenõutavad võlad on kysimus? Ise panka esimese asjana küsima minna, et kas te raha soovite oleks pisut narr. Kuna ükski võlausaldaja ei ole pärimismenetluse algatamise kuupäevaks võlga sissenõutavaks kuulutanud võiks justkui viidata aegumisele?

Elatisnõue

firy 22.10.2019 17:43 (19 tundi tagasi) vasta...

On küll võimalus, et sinu praegune laste ema nõuab ka sinult elatise välja ja siis peavad ka sinu lapsed võrdselt saama elatist sinu eelmise lapsega. Täiskasvanud laps peab ise pöörduma elatise saamiseks kohtusse. Võlaga on aga nii, et seda saad koos võlausaldjaga arutada ja näiteks ajatada, et mingi aja jooksul maksad ära.

Vanade laenude pärimine

dori 22.10.2019 17:39 (19 tundi tagasi) vasta...

MIks oli nii suur vahe surma ja pärimise vahel? Kas pärand võeti vastu vana seaduse järgi? Pärija ei pea täitma pärandaja kohustusi oma isikliku vara arvelt, kui pärija on pärimismenetluse käigus nõudnud pärandvara inventuuri tegemist ning pärast seda on täitnud kohustused seaduses sätestatud korras, välja on kuulutatud pärandvara pankrot või kui pankrotimenetlus on lõppenud pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Seega pärast inventuuri tegemist on pärija vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest piiratud pärandvara väärtusega. Kas võlad on sissenõutavad, sõltub juba konkreetsetest võlanõuetest.

Küsimus

hano 22.10.2019 17:32 (19 tundi tagasi) vasta...

aga siis pöördu mõne "juristi" poole ja maksa talle, selmet siin oma teadmisi jagada. Loomast on kahju et sellise inimese juurde sattus, kes "ei päde".

ants 22.10.2019 11:06 (1 paev tagasi) vasta...

ilmselgelt teie vastus ei päde. loomalepingute puhul on olnud ka lepingus punkte, et a la kui pesakonna saad maksad 10tuhat müüjale. kuigi sinna alla kirjutes nõustud sellega, on juristid selle maha teinud kui mitte siduva asja.

vastus 22.10.2019 10:31 (1 paev tagasi) vasta...

loe veel eelmist vastust. Loe veel oma lepingut, millele sa ilmselt täie teadvuse juures oled alla kirjuanud. Kui ikka veel seadusest aru ei saa, siis tasuks pöörduda psühhiaatrilisse komisjoni poole, kes su teovõimetuks saab kuulutuda. Teovõimetu ei pea enda poolt sõlmitud lepinguid täitma, seda teevad tema eeskostjad. Täiskasvanud inimeste maailmas on asi nii, et kui kaks pooltomavahel kokku lepivad, siis seda peab ka täitma, mitte pärast virisema, et mulle see leing NÜÜD ENAM ei meeldi.

elatis ja vana võlg

hano 22.10.2019 10:24 (1 paev tagasi) vasta...

seoses lapse vanusega muutub nii palju, et enam ei pea sa elatist maksma mitte lapse emale vaid lapsele. Sellega lõpeb ka emale makstava elatise periood. Kui seal on tekkinud võlg, siis saad ainult rääkida temaga võla ajastamise ja maksegraafiku suhtes. Pole ühtegi seadusliku viiisi, seda võlga ära nullida.

Küsimus

ants 22.10.2019 08:59 (1 paev tagasi) vasta...

Lähtun sellest, et seadus võtab koera, loomi üldse, asjana. Lepingusse võib kirjutada mida iganes, aga see ei tohi minna vastuollu seadustega. Kui ma ostsin koera on ta minu oma, ja mul on mõtekas ta müüa kellelegi. Miks peaksin ta lihtsalt tagasi andma? Ma saan aru pahameeest, ja kui inetu see on. Meil on kodus ka teine koer, ja kassid. Kuid see kutsikas ei sobi meile. Kõik loomad on aastaid olnud, ja sellist jama pole keegi korraldanud. Loomadega tegeleme, et ei saa panna mingi igavuse vms arvele.

vastus 22.10.2019 08:23 (1 paev tagasi) vasta...

Ise küsid, ise vastad - sõlmitud leping, kus kirjas, et kui loobud koerast (maakeeli - enam ei taha), siis annad koera kasvatajale tagasi. seega ei, saa ei tohi kutsikat edasi müüja, üle kellegi aia vista ega muud sellist. Kas on õigus saada raha tagasi - loe oma lepingut! Kas seal on kirjas, et kui ümber mõtled, peab kasvataja raha tagasi maksma. Kui jah, siis järelikult on vastus jah. Kui sellist kokkulepet pole, siis järelikult pole sul ka õigus raha nõuda. Keegi ei keela aga teha kasvatajale vastavasisuline ettepank. Ja ps, kutsikad ja koerad närivadki asju, nii nagu kassid ja kassipojad kraabivadki mööblit, lapsed ajavadki asju ümber, toitu maha, jonnivad, kilkavad jms.

Sundventilatsioon

Allu 22.10.2019 08:02 (1 paev tagasi) vasta...

Aitähh vastamast.Veel selline küsimus kas juriidiliselt on kindlalt vaja naabri nõusolekut?

Joobe tuvastamine

RH 19.10.2019 10:33 (4 paeva tagasi) vasta...

§ 69. Sõiduki juhtimist keelav joobeseisund (1) Juht ei tohi olla joobeseisundis. Joobeseisundi või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirmäära ületamine tuvastatakse korrakaitseseaduses sätestatud korras. (2) Alkoholijoobes olevaks loetakse mootorsõidukijuht, trammijuht ja maastikusõidukijuht järgmistel juhtudel: 1) juhi ühes grammis veres on vähemalt 1,50 milligrammi alkoholi või tema väljahingatavas õhus on alkoholi 0,75 milligrammi ühe liitri kohta või rohkem; 2) juhi ühes grammis veres on vähemalt 0,50 milligrammi alkoholi või tema väljahingatavas õhus on alkoholi 0,25 milligrammi ühe liitri kohta või rohkem ning väliselt on tajutavad tema tugevalt häiritud või muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille tõttu ta ei ole ilmselgelt võimeline sõidukit liikluses nõutava kindlusega juhtima. (3) Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja maastikusõidukijuhi ühes grammis veres ei tohi olla alkoholi 0,20 milligrammi või rohkem või ühes liitris väljahingatavas õhus 0,10 milligrammi või rohkem. (4) Liiklusõnnetuses osalenud isiku toimetamisel vältimatu arstiabi saamiseks tervishoiuteenuse osutaja juurde on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on vereproovi võtmise õigus, kohustatud politsei nõudmisel isikult võtma joobeseisundi tuvastamise eesmärgil vereproovi. (5) Joobeseisundi tuvastamiseks vereproovi võtmine, säilitamine, uuringuks edastamine, uuringu tegemine ja nende toimingute tasustamine toimub korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. (6) Vereproovi uuringu tulemus vormistatakse korrakaitseseaduse alusel kehtestatud korras. [RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014] Pole vaja joobes rooli istuda. Sinu allkiri pole oluine, joove tuvastatakse ka ilma selleta.

Töölepingu erakorraline ülesütlemine katseajal

Sirts 17.10.2019 06:58 (6 paeva tagasi) vasta...

Tänud vastuste eest!

Koondamine

noo 16.10.2019 17:21 (6 paeva tagasi) vasta...

ei ole siin midagi "kuntslikku". Pole ju teada, miks inimene teisele kohale üle viidi, sellel võib olla mitmeid põhjuseid. Igas ettevõttes võib tekkida ootamatuid olukordi, mis nõuavad äkilisi ümberkorraldusi.

Kinnisvara arestimine

CC 16.10.2019 15:26 (6 paeva tagasi) vasta...

arestimine tähendab seda, et sa ei saa sellega mingeid tehinguid sooritada, kuid võid asja kasutad akuni võla likvideerimiseni või sundmüügini. Asi hinnatakse ära võlgniku ja täituri kokkuleppel ja siis läheb asi müüki, millest võlg ja täituri tasu läheb maha ja kui midagi järgi jääb, siis ka sulle.

Koondamine

rp 16.10.2019 05:22 (7 paeva tagasi) vasta...

Mis kellaaeg siin foorumis on? Postituse järgi näitab kell 05.19 (3 tundi tagasi), kuigi tegelikult postitasin 0 minutit tagasi kell 8:37 eesti aja järgi, ei lähe kokku ei tunnid ega isegi mitte minutid.

rp 16.10.2019 05:19 (7 paeva tagasi) vasta...

Võib-olla otsustataksegi jätta kolme keskastme juhi asemel vaid üks. Tegelikult on masu juba alanud ja tõmmatakse kokku kust võimalik. Enam ammu ei ole kohustust pakkuda koondatule samalaadset kohta teatud aja jooksul pärast koondamist.

Töölepingu erakorraline ülesütlemine katseajal

Irina 15.10.2019 17:45 (7 paeva tagasi) vasta...

Päevapealt saab üles öelda ainult kui palga viivitamine on sistemaatiline

Koondamine

Irina 15.10.2019 17:43 (7 paeva tagasi) vasta...

Selline olukord näitab, et koondamine oli "kuntslik" ja seda saab töövaidluskomisjoni kaudu vaidlustada

tüli lindistamine

Palua 15.10.2019 16:01 (7 paeva tagasi) vasta...

Enda isikliku telefonikõne salvestamine on lubatud ja kohtus kasutatav ka tõendina. Olemas ka Riigikohtu otsus selle kohta.

Töölepingu erakorraline ülesütlemine katseajal

Ellu 15.10.2019 08:32 (8 paeva tagasi) vasta...

Jah, võid. Palga mittemaksmine palgapäeval on piisavalt suur lepingu rikkumine. Soovitan teha ka avalduse tööinspektsiooni.

tüli lindistamine

Sipsik 13.10.2019 23:51 (9 paeva tagasi) vasta...

Saab. Siin on keiss eeskujuks."Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et maksu- ja tolliametis (MTA) arenguvestlust salaja salvestades ja salvestist edastades ei käitunud Kert Kingo õigusvastaselt."

Lapse bioloogiline isa ja minu vaheline probleem

myha 13.10.2019 08:46 (10 paeva tagasi) vasta...

küsiks, et millist uut infot kai postitus juurde annab, võrreldes eelkommenteerijaga??

tüli lindistamine

kai 13.10.2019 05:37 (10 paeva tagasi) vasta...

Minu teada on ebaseaduslik lindistada vestlusi, kui sa sellest teist osapoolt ei teavita. Jutt siis eraisikute vahelisest vestlusest.

Lapse bioloogiline isa ja minu vaheline probleem

kai 13.10.2019 05:35 (10 paeva tagasi) vasta...

Raseduskaart pole küll mingi tõsiseltvõetav dokument. Kui lapse sündi registreerid ja sinna lapse isa kirja ei saa, alles siis oled ametlikult üksikema. Lapseisa võib nõuda kohtu kaudu isaduse tuvastamist. Kui ta seda teeb ja isadus tuvastatakse, ei saa keegi last lapsendada.

saro 13.10.2019 04:23 (10 paeva tagasi) vasta...

kui lapse isa nimi mitte kuskil dokumentides ei figureeri - sünnitunnistusele on pandud ema ütlsute järgi või jäetud märkimata - siis pole antud isik kuidagi seotud lapsega. Loomulikult on tal õigus pöörduda kohtusse isaduse tuvastamiseks. Selleks võetakse DNA test. Siis saab ta lapse ametlikuks isaks koos kõigi kaasnevate õiguste ja ka kohustustega. Sellisel juhul taotled lapsele ainuhooldusõigust, mis tähendab et lapse elukohaks märgitakse sinu elukoht. Kõik kohustused aga jäävad talle edasi - tasuda lapsele elatist jne. Samas kui tegemist on ikkagi lapse isaga (seda ta ju on), siis tuleb sul seda ka akstepteerida ja temaga lapse huvides ka mingil moel suhelda. Temaga voodisse minek on see otsus, mida tuleb kogu oma elu nüüd ka vastust anda. Lapsendada saab last enne seda kui isadus on tuvastatud. Kui ta on juba ametlikult lapse isa, siis ainult tema loaga, mida arvestatdes teie omavahelisi suhteid, ta vaevalt annab.

Koondamine

noo 12.10.2019 18:13 (10 paeva tagasi) vasta...

ei oleks pidanud pakkuma. Seda ei nõua ükski seadus. Koondatul on õigus kandideerida vabanenud kohale samadel alustel kõigi teiste soovijatega.

KrMS § 207 avalduse tähtaeg

Ivar 11.10.2019 09:55 (12 paeva tagasi) vasta...

Jah lõpetatud. Ei saada.

Katseajal lepingu ülesütlemine

Eks 9.10.2019 16:25 (13 paeva tagasi) vasta...

Tere , suured tänud

Andrus 9.10.2019 16:20 (13 paeva tagasi) vasta...

15 päeva hakkab lugema ikka sellest hetkest, kui avalduse esitad. Töösuhe lõpeb 15 päeva möödumisel, vaatamata sellele, kas laps saab sellel ajal terveks või mitte. Kui laps saab näiteks 12 päevaga terveks, siis pead veel 3 päeva tööl käima. Laps võib ka 20 päeva haige olle, siis lõpeb töösuhe 15 päeva möödumisel avalduse esitamisest. Lahkumisavaldust võib ka esitada töövõimetislehel (haiguslehel) olles.

Sundventilatsioon

myha 9.10.2019 14:24 (13 paeva tagasi) vasta...

Ilmselt on tegemist omavolilise paigaldamisega, sest sellesk on vaja esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja -projekt. Seal tuleb esitada ka naabrite nõusolek. Välisosa heli ei tohi ka sel juhul ületada pevasel ajal 50 dB ja öösel 40 dB. Kõigepealt pöördu naabri poole ja palu eemaldada. Kui ei reageeri, siis pöördud kohaliku omavalitsuse poole ja vajadusel kohtusse.

Järgmised 30-60 (kokku 200)