Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Ühisvara?

Karman 18.05.2022 12:51 (6 tundi tagasi) vasta...

Lahendus oleks abieluvaraleping

pankroti väljakuulutamine

Kriips 17.05.2022 04:52 (1 paev tagasi) vasta...

Äkki mõistlik välja kuulutada tegeliku võlgniku pankroti. Teie võiksite esitada pigem kohtule võlgade ümberkujundmise avalduse. Sellega kujundatakse võlg ümber (näiteks nõuete vähendamine)

J. 16.05.2022 16:54 (2 paeva tagasi) vasta...

https://www.juristaitab.ee/forum/viewtopic.php?t=6372

kuno 16.05.2022 15:20 (2 paeva tagasi) vasta...

Tere. Pankroti saab välja kuulutada siis, kui võlgnik on maksejõuetu. Teie puhul seda pole, sest riik maksab teile igakuist pensioni, järelikult on teil kindel sissetulek olemas ja saab ka osamakseid maha arvutada.

Pärandi jagunemine ja müük.

qeca 8.05.2022 08:41 (10 paeva tagasi) vasta...

Kui on ühisvara, siis pärimisel jaguneb ainult see 1/2 osa, mis kuulus mõtteliselt vanaisale. Kuna pärijaid on 4, siis sellest saab igaüks 1/4. Lõpptulemus, vanaemale kuulub 5/8, teistele 1/4 kinnistust. Loobumine. Seda saab teha 3 kuu jooksul alates hetkest kui pärija sai teada või pidi seda teada saama. Selleks tuleb teha avaldus notarile. Kui ei tee - pärib automaatselt.

Eravalduses oleva maa muutmine sotsiaalmaaks

xano 5.05.2022 16:27 (13 paeva tagasi) vasta...

ütleks et lootusetult hilja... mingi akti allkirjastamata jätmine ei tee seda olematuks.

HMP 5.05.2022 13:50 (13 paeva tagasi) vasta...

Tänan vastuse eest. Kas on praegust lootust protsessida, kui det. plan. kinnitati 20 aastat tagasi. Det. plan. tellija sellega nõus ei olnud ja planeeringut vastu ei võtnud (ei allkirjastanud vastuvõtu akti). Kohtusse pöördumiseks raha puudus.

Õigusjärgne omanik

Yokker 4.05.2022 10:23 (14 paeva tagasi) vasta...

Jah peab, kuid erametsaomanikul veel võimalusi nö optimeerimiseks, loe MTA kodulehelt: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksustatavad-tulud/kasvava-metsa-raieoigus-ja-metsamaterjal

Eravalduses oleva maa muutmine sotsiaalmaaks

Rinu 4.05.2022 08:55 (14 paeva tagasi) vasta...

Vastus - jah, KOVil on see õigus. Sotsiaalmaa on maa, millelt ei taotleta tulu ja mis on vajalik ühiskonnale. Te saate esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates, kui te sellega nõus pole. Ühtlasi saate nõuda ka maa kompenseerimist.

Õigusjärgne omanik

Otto 4.05.2022 05:26 (14 paeva tagasi) vasta...

Kas ma sain õigesti aru, et kui raieõigus võõrandada, siis sellele laieneb tulumaksu tasumise kohustus?

Varjatud puudused

kecy 3.05.2022 15:23 (15 paeva tagasi) vasta...

Tundub, et meie staarkommentaator J(unn), kes suutis siit kõik teised kommentaatorid välja süüa - on ennast ammendanud...

J. 2.05.2022 09:31 (16 paeva tagasi) vasta...

VÕS § 200 lg 2

Kohtuekspertiis

J. 2.05.2022 09:30 (16 paeva tagasi) vasta...

tuleb kirjutada Riiklikult tunnustatud eksperdile ja ta ütleb.

Õigusjärgne omanik

J. 2.05.2022 09:28 (16 paeva tagasi) vasta...

Tulumaksuseadus § 15. Kasu vara võõrandamisest

Tallinna foorikaamerad

J. 2.05.2022 09:27 (16 paeva tagasi) vasta...

pöörduge kohtusse (viide tsiviilkohtumenetluse seadustik, alates § 69)

kuidas seaduslikult saada lahti joodikust

vanaema 27.04.2022 08:03 (21 paeva tagasi) vasta...

Abi on täiesti olemas. Pöördu kõigepealt ise, veel parem koos abikaasaga oma perearsti, psühholoogi ja/või alkoholi tarvitamise häirega patsientide tugispetsialisti poole (vt alkoinfo.ee "Minu lähedane joob"; programm Kainem Eesti; kliinikum.ee, kus saab esitada küsimusi psühhiaatrile). Mida rohkem abiväge antud olukorraga tegelemiseks kaasate, seda parem ja kiirem abi kõigile osapooltele. Valehäbile siin kohta pole - kui maja põleb, tuleb tegutseda. Mitte vaadata ahastades pealt ja karta, mida küll naabrid mõelda võivad.

Tõendamaks oma väiteid

Prioriteet 24.04.2022 18:55 (24 paeva tagasi) vasta...

Riigikohus on lahendis nr 3-1-1-5-09 leidnud, et isikul on õigus salvestada temale enesele suunatud sõnumeid mistahes viisil ja neid avalikustada. Ehk leiad ka mõtteid Rk lahendist asjas nr 3-17-842/44, see oli küll töövaidlusasjas, kuid osa teemast on just salajasest salvestamisest. Tihtipeale polegi võimalik kellegi valeväiteid muul viisil ümber lükata ja oma süütust tõendada, kui varjatult salvestada vestlust. Edu!

Võla aegumine

J. 22.04.2022 12:10 (26 paeva tagasi) vasta...

Täitemenetluse seadustik § 48'1 (4) Täitemenetluse lõpetamine nõude täitmise aegumise tõttu ei vabasta võlgnikku täitekulude kandmisest. Kohtutäituri seadus § 41'2 Täitemenetluse lõpetamisel nõude täitmise aegumise tõttu on kohtutäituril õigus nõuda võlgnikult menetluse põhitasu kuni pooles ulatuses arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt. Täitemenetluse alustamise tasu kohtutäitur nõuda ei või.

Tõendamaks oma väiteid

Agu 22.04.2022 11:40 (26 paeva tagasi) vasta...

tsiviil, Võlaõigus. heli on diktofon, kohtumine menetluse ajal, vestlus.

Exmees nõuab raha

Kirikal 22.04.2022 10:54 (26 paeva tagasi) vasta...

No aga kui on kingitud loteriipilet?? Siin pole kõll advokaati vaja, ma arvan. Asjatu kulu.

Tõendamaks oma väiteid

Prioriteet 22.04.2022 10:48 (26 paeva tagasi) vasta...

Huvi pärast küsin et kas tegu töövaidlusasjaga või mis asjas? Tõendi võite alati esitada ja paluda selle vastuvõtmist. Las siis kohus põhjendab kui vastu ei võta. Kui tegu oma isikliku telefonikõne salvestusega, siis see on küll lubatav tõend.

Võla aegumine

Räim 22.04.2022 10:43 (26 paeva tagasi) vasta...

Ma pigem esitaks aegumise avalduse alates 21.06.2022. Siis peaks olema aegunud nii sissenõudja nõue (eeldan et tegu tsiviilnõudega) kui ka kohtutäituri tasunõue (ka see on tsiviilnõue). Aegumise avaldusse saate mõlemad nõuded lisada. Lihtsalt hoiatuseks - enda tasunõude aegumise osas ei taha täiturid midagi vastata ega põhjendada:)

auto registreeritud eksabikaasa nimele

X 22.04.2022 08:35 (26 paeva tagasi) vasta...

Kui olite abielus ja sel ajal ostsite auto ( või ka muu vara), siis tegu on ühisvaraga (eeldan et abieluvaralepingut polnunud). Kui kokkuleppele ei jõua siis võimalik esitada kohtusse hagi ühisvara jagamiseks. Ühisvara jaguneb 50:50. Kui suudad tõendada, et soetasid auto enda lahusvara arvelt ( näiteks said pärandi), siis võimalik sellele tugineda. Kui soetasid auto näiteks abielu ajal võetud laenuga ( ja tasud seda autolaenu tänaseni), siis on selle laenu tasumise kohustus ka teisel abikaasal, ehk teisisõnu on see ühisvaraks seotud kohustus.

Tõendamaks oma väiteid

Agu 22.04.2022 08:05 (26 paeva tagasi) vasta...

:( läheneb päev, mil saaksin apeleerida otsust, mis tehti minu kahjuks. kostja vaid naerab. ainus viis seda murda oleks esitada salajane salvestis, kuid-on antud mõista, et siis ma tõmbaks täiega endale vee peale...

xesa 22.04.2022 07:38 (26 paeva tagasi) vasta...

kus on meie staarkommentaator J.? Paluks vastuseid - ja viidetega!

Ülekuulamine seoses väärteoasjaga.

fite 22.04.2022 07:37 (26 paeva tagasi) vasta...

kus on meie staarkommentaator J.? Paluks vastuseid - ja viidetega!

Soomes tööl ja eestis võlg

Tom 17.04.2022 13:14 (1 kuu tagasi) vasta...

arusaadav aga praegu pole, kui palga soomes saan siis. kas pigem peaksin vaikselt olema või ütlen täiturile? kardan, et halastamatult väänatakse topelt otsa. kas soomest tuleb automaatne teade seda ka ei tea …

Toimetulekutoetus

J. 17.04.2022 12:57 (1 kuu tagasi) vasta...

tuleb pöörduda KOV ja küsida

Soomes tööl ja eestis võlg

J. 17.04.2022 12:56 (1 kuu tagasi) vasta...

tuleb võlg ära maksta ja probleem kaob

auto registreeritud eksabikaasa nimele

J. 17.04.2022 12:56 (1 kuu tagasi) vasta...

tuleb pöörduda kohtusse

Järgmised 30-60 (kokku 200)