Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Vallakemplus tee pärast

Ruth 17.10.2021 11:48 (1 paev tagasi) vasta...

Krundi müümise mõttel valla seisukohast võib ju mõtet olla, aga kes neid seadustamata hoonet ostab? Ja tee on tegelikult juba kirjalikult avalikuks kasutuseks antud, väikese taluvusmaksega. Maksja RMK ,kel meist edasi veel üks hoone. Vot seda hoonet tahab vald endale saada , hetkel võetud rendile. Järsku sellepärast? Olemas kinnitatud detailplaneering ( ja käsk tee ära mõõta ja vallale loovutada.) Et siis üks kinnistu peab tee ära andma, et teine saaks seadustamisega edasi minna.

xymu 17.10.2021 11:19 (1 paev tagasi) vasta...

kas hoonel ehitusload ja kasutusload kõik olemas? Või on tegemist ebaseadusliku ehitusega? Kui on ebaseaduslik, siis pole sul mindagi kobiseda - teed nii nagu öeldakse või lammutad majad maha. Ka vallal on õigus lammutada ja hiljem lammutamise eest sinult raha tagasi küsida. MIs puutub valla motiivi, siis ilmselgelt on see, mida Jume kirjutas õige - ühele kinnistule viib ainult eratee ja juhul kui sa müüd selle maha ja tekib uus omanik, peab hakkama vald oma rahadega sellele veel eraldi ligipääsu tekitama. Soovitan käituda nii nagu vald ütleb.

Ruth 16.10.2021 08:44 (2 paeva tagasi) vasta...

Tegelikult soovib vald teed endale saada ja ongi koht, kust omanikku pigistada, kui ühe maaomandi valduses olevat teed teise eest ära ei kingita, siis teise maaomandi hooneid on keelatud seadustada, vallast selline vastus. Mida teha?

Elatis

noo 16.10.2021 08:41 (2 paeva tagasi) vasta...

see rong on läinud. Õigel ajal oleks pidanud oma tõestused kohtule esitama. Ei saa praegu minna kohutsse ja seletada, et nüüd alles avastas pangaülekanded, mille selgitusse on märgitud - elatis.

eriomandi ese

mugu 14.10.2021 10:37 (4 paeva tagasi) vasta...

Kaasomandi osa ei muutu eriomandiks lihtsalt niisama, läbi kriipsutades. See on keeruline ja pikk protseduur. Selleks peavad toimuma majas uued mõõdistused (proportsioonid kõik muutuvad), kõik kaasomanikud minema notarisse ja notariaalsed muudatused peavad ehitisregistrisse ilmuma. Soovitan kõigepealt uurida, kas see osa on üldse seaduslikult tolle korteriomaniku valduses.

J. 14.10.2021 06:58 (4 paeva tagasi) vasta...

Kui see koridor kuulub tõesti ka ametlikult naabri korteri juurde, siis oleks võib-olla mõistlik need kaitsmed naabri korterist välja tõsta . Kui naaber on hõivanud koridori ebaseaduslikult, siis võib talt nõuda, et koridor oleks igal ajal ka kõikidele teistele korteriomanikele ligipääsetav. Selle küsimuse lahendamisega peaks tegelema ühistu.

Marje 13.10.2021 18:07 (5 paeva tagasi) vasta...

Tänud selgitamast. Aga näiteks kui tuleohutuse mõttes oleks vajalik lülitada välja kogu kortermaja vool aga puudub ligipääs kui naabri koridori uks on suletud ja inimene ise ei ela antud korteris või kui teisel korteril peaks korgid välja lööma ja istubki ilma vooluta?

MUPO, turvatöötaja õigused inimest kinnipidada

Rein 13.10.2021 14:13 (5 paeva tagasi) vasta...

Aitäh vastuste eest. Eriline tänu Sulle, PPPP, sisulise vastuse eest, mis vastas mu küsimusele ja mis hoidus eelarvamustest ning ebavajalikust moraalilugemisest.

eriomandi ese

J. 13.10.2021 12:57 (5 paeva tagasi) vasta...

Saad valesti aru. Ükski ruum ei muutu ühiseks omandiks seetõttu, et seal asub mõni ühiselt kasutatav seade. Säte ütleb hoopis seda, et ühiseks kasutamiseks ettenähtud seadmed, nagu näiteks keskküttesüsteem, veetorustik, aga miks mitte ka maja peakaitse, ei ole eriomandi esemeks isegi mitte siis, kui nad asuvad mõne omaniku reaalomandi piires ehk need ei kuulu selle eriomandi omanikule vaid kõigile ühiselt.

Omavoliliselt välisukse avamine

noo 12.10.2021 12:32 (6 paeva tagasi) vasta...

nagu algsest tekstist võib aru saada, siis korstnapühkija majas toimetamisest oli siiski ette teavitatud, seega ei saanud see olla üllatus. Ja nagu siin mitmes postituses juba on viidatud, siis korstnapühkijal on kohustus peale katusel turnimise üle kontrollida ka korterites olevad küttekehad. Ei saa eeldada, et korstnapühkija oleks selgeltnägija, kes iseenesest teaks, millises korteris küttekeha puudub.

Elatis

wari 12.10.2021 12:22 (6 paeva tagasi) vasta...

Tõesti uskumatu, kuidas inimsed ise oma õigusi ja kohustusi ei tea ega kasuta. Vähemalt loodan, et sa oled oma senist elatist ametlikult ja lapse ema kontole maksnud, ja lisanud selgitusse - elatis. Kui ei, siis võib sind ka seda uuesti maksma panna.

noo 12.10.2021 12:18 (6 paeva tagasi) vasta...

Kus sa siis olid, kui kohus oli? Kohus teeb tagaseljaotsuse siis, kui kostja ennast üldse näole ei anna. Ja isegi siis on olemas edasikaebamise aeg, mil veel oleksid saanud esitada oma tõendid, et tegelikult on elatist makstud. Kaja saad esitada siis, kui on väga mõjuvad põhjused, et sa mitte kuidagi ei saanud õigel ajal oma vastuväiteid esitada või et alles nüüd avastasid väga olulised uued tõendid selle asja kohta. Kaja ei sa esitada põhjusel et õigel ajal ei viitsinud reageerida.

MUPO, turvatöötaja õigused inimest kinnipidada

PPPP 12.10.2021 10:10 (6 paeva tagasi) vasta...

Kust tuleb arvamus, et MuPo või turvatöötajad ei või inimest kinni pidada? ÜTS § 85 lg 1 sätestab, et kehtiva piletita sõidu eest bussis, trammis, trollibussis või reisirongis karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut. Seega on piletita sõidu puhul tegemist väärteoga. ÜTS § 95 p 2 kohaselt on selle kohtuväline menetleja valla- või linnavalitsus. Vastavalt Tallinna linnavalitsuse määrusele on MUPO Tallinna linna ametiasutus, mille ülesandeks on mh kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine ja väärteomenetluses osalemine linnavalitsuse volitusel. Väärteomenetluse seadustik § 44 sätestab alused isiku kinnipidamiseks. Küll aga ei ole MUPO bussi kutsumine mõeldud mitte isiku kinnipidamiseks vaid isiku tuvastamiseks ning menetluse läbi viimiseks. Põhimõtteliselt võid keelduda bussi sisenemisest, kuid lihtsalt minema jalutada ei või. Kui jalutad, siis on õigus MUPOl sind VTMS § 44 lg 1 p 1 alusel kinni pidada ja VTMS § 44 lg 2 p 1 alusel toimetada arestimajja (MUPO ei pea selleks politseid kutsuma). Turvatöötajate õigus sind kinni pidada varguse korral tuleneb korrakaitse seaduse § 14 punktist 3, mis sätestab igaühe õiguse teostada hädakaitset, pidada kinni kuriteo toimepanemiselt tabatud isik ja toimetada ta politseisse ning kasutada muid seaduses sätestatud vahendeid korrakaitseks. Seega on turvatöötajal õigus sind varguselt tabamisel kinni pidada, toimetada turvaruumi, kutsuda politsei ja hoida sind kinni seal kuni politsei saabumiseni.

Omavoliliselt välisukse avamine

PPPP 12.10.2021 09:41 (6 paeva tagasi) vasta...

Sellist asja nagu "kodupuutumatuse seadus" ei ole. Kodu puutumatus tuleneb põhiseaduse §-st 33, mis sätestab: "Kodu on puutumatu. Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses." Põhiõigusi ei tohi piirata igal mõeldaval põhjusel, vaid ainult neil põhjustel, mida põhiseadus ise ette annab. Seega § 33 esimene lause "kodu on puutumatu" sätestab põhiõiguse, kuid teine lause sätestab juhud, mil põhiõiguse riive on õigustatud. Erinevates seadustes on sätestatud erinevaid aluseid, millal on õigus kellegi kodu puutumatust riivata (KoRS § 50 lg 1, TuOS 39 1 lg 2 jne). Korstnapühikjal õigust sinu eluruumi tungida üldiselt ei ole. Eluruumi loata sissetungimine on karistusseadustiku järgi kuritegu. Karistusseadustiku § 266 lg-s 2 sätestatud, et valdaja tahte vastaselt hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseadusliku tungimise või valdaja poolt esitatud sealt lahkumise nõude ebaseadusliku täitmata jätmise eest, kui see on pandud toime elamiseks kasutatavasse ruumi tungimisega karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega (2. astme kuritegu). Aga (ja see on väga suur aga) sinu poolt kirjeldatud asjaoludest ei nähtu nagu korstnapühkija oleks uksest sisse astunud või tunginud või keeldunud lahkumast pärast seda kui seda paluti. Ukse avamist ja sissevaatamist võib pidada ebaviisakaks ja moraalselt taunimisväärseks, kuid see ei ole selline rikkumine, mis oleks karistatav. Võib ju juhtuda, et inimene ei kuulnud koputust lihtsalt, kuid hea meelega laseks korstnapühkija sisse või korstnapühkija lihtsalt eksis uksega või polnud keegi talle öelnud, et ühes korteris ahi puudub (eriti kui teistes kõigis see on). Seega nagu teised kommenteerijad on soovitanud siis tulevikus ebamugavuste vältimiseks on soovitatav uks lukustada.

helbekesele 12.10.2021 08:14 (6 paeva tagasi) vasta...

On olemas üks kaval asi.Nimetatakse lukuks.Kui sa magad, oled dushi all, või mis iganes, siis normaalsetel inimestel on uks lukus.Ja neil pole mingeid "probleeme" teiste iskutega.

xauu 11.10.2021 14:36 (7 paeva tagasi) vasta...

aga miks sa politseisse ei helistanud? Oleksid kohe teada saanud, kas selline käitumine on lubatav või mitte. Võid ka nüüd kohtusse pöörduda korstnapühkija vastu hagi esitades. Mis sa ise arvad - milline oleks selle tulemus? See siin on õigusalaste küsimuste koht, mitte psühhiaatrite foorum.

Küsija 11.10.2021 13:57 (7 paeva tagasi) vasta...

Ühesõnaga, kui ma parajasti teen oma kodus midagi privaatset, või magan, või olen duši all, ja ei saa minna ust avama ning ma korteriühistu poolt ei ole saanud ka mingit infot, et mis ajavahemikus korstnapühkija mu koju sisse soovib saada (või et ta üldse soovib seda teha) - siis see on ühesõnaga täiesti okei, et kui minu uks on lukust lahti, siis võib inimene lihtsalt sisse astuda ja oma “tööülesandeid täitma” hakata? Nagu päriselt või? Vaatamata sellele, et minu korteris ei ole üldse mingeid tööülesandeid täitagi, sest puuküttega pliiti (nagu ülejäänud korterites) ei eksisteeri siin enam ammu. Lumehelbekeseks nimetada on muidugi ka omaette tase. Kui keegi talle ust ei ava, siis mis mõttes on see aktsepteeritav kontrollida veel kodusolekut sellega, et tõmbab ukse lahti ja vaatab tuppa? Kui ma olen näiteks alasti tal seal ees, siis on see ka “lumehelbekese maailm” või?

MUPO, turvatöötaja õigused inimest kinnipidada

qiua 11.10.2021 13:30 (7 paeva tagasi) vasta...

Igaüks võib kurjategijat kinni pidada - ka MUPO töötaja. Üldine kurjategija kinnipidamise õigus on õiguskorra poolt igaühele tagatud õigus, mille tekkimise kriteeriumid ja kasutamise piirid saab tuletada kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 217 lõikest 4. Selle sätte kohaselt võib igaüks toimetada kuriteo toimepanemisel või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku politseisse kahtlustatavana kinnipidamiseks. Tegemist on olemuslikult erandliku kriminaalmenetlusõiguse instituudiga, mis annab igale inimesele võimaluse kriminaalmenetluse alustamises või tagamises jõuliselt kaasa lüüa. Nii, et Rein, ära rohkem varasta.

Omavoliliselt välisukse avamine

caqo 11.10.2021 13:21 (7 paeva tagasi) vasta...

Palun Rein sulle "sätted". KrK § 110: Korstnapühkijal või temaga võrdsustatud isikul on õigus siseneda tööülesannete täitmiseks eluruumidesse, kui korteri välispiire ehk uks on avatud.

Rein 11.10.2021 07:36 (7 paeva tagasi) vasta...

Mõistlik oleks siiski oma vastuseid ka põhjendada. Kui korstnapühkija võis ust avada, siis, palun, viidakse sätetele. Ma kahjuks ei oska teemaalgataja küsimusele vastata, aga kedagi lumehelbeks nimetada, sest talle ei meeldi kui võõtas inimene tema korteri ukse lahti teeb ja sisse vaatab. Ta ei pruukinud teada, kes koputab ja samuti võis ta ukse jätta lahti kogemata. Rääkimata sellest, et me ei tea, mida korstnapühkija nägi, see võis toimuda ebameeldival ajal.

cugu 8.10.2021 06:39 (10 paeva tagasi) vasta...

See on see lumehelbekeste maailm, kus iga ukse praotamine viib juba põhiõiguste rikkumiseni. Kodu puutumatus ei tähenda, et vastava ala spetsialist, kes peab vastutama tuleohutuse jms eest ei tohiks sinu koju siseneda. Rahu kohe rikutud.

vastaja 8.10.2021 04:47 (10 paeva tagasi) vasta...

See, et korsten pühitakse väljast, ei tähenda veel seda et see sinu küttekollet ei puuduta. Kas oleksid tahtnud et kogu su tuba olnuks täis tuhka ja tolmu? Korstnapühkija on üldjuhul paberitega ja teab mida teeb. Ise oled kodus, uks lukust lahti, kuidas siis korstnapühkija veel sinuga suhelda saaks, kui sa ise ei võta vaevaks suhelda, kuid korteris vaja siibrid kinni panna või veel midagi vaja teha. Sinu poolt täiesti nõme suhtumine, mina ja mu pisike maailm.

Vallakemplus tee pärast

jume 4.10.2021 15:09 (14 paeva tagasi) vasta...

Millega nad põhjendavad seda, et nad enne ei seadusta? Iseenesest ilma ehitusloata rajatud hoone puhul annab omanikku igati pigistada. Ma kujutan ette, et nenede mure seisneb selle, et kui kunagi üks kinnistutest maha müüa ja tee on ühe oamniku omandis, siis võivad uuel omanikul tekkida probleemid ligipääsule oma kinnistule ja siis peab hakkama vald uut teed rajama.

vigastused

doda 3.10.2021 14:14 (15 paeva tagasi) vasta...

Tõendiks on vaja ikkagi pöörduda kas EMOsse või mõne muu spetsialisti poole.

Haiguslehehüvitis.

Lii 1.10.2021 06:04 (17 paeva tagasi) vasta...

Tänud

tedy 1.10.2021 05:52 (17 paeva tagasi) vasta...

Haiguslehehüvitise laekumisest tuleb täiturit aegsasti teavitada ja teha avaldus et see on antud aja eest ainuke sissetulek. Haigusraha on samasugune sissetulek nagu töötasu ja kui kuu sissetulek jääb alla miinimumpalga siis on tätur kohustatud selle raha tagasi kandma. Aga ise tuleb õigel ajal tegutseda.

hauu 30.09.2021 08:23 (18 paeva tagasi) vasta...

NB. Kui keegi siin küsib küsimus, siis võiks ka juurde panna et ta ei uuri seda enda jaoks vaid kellegi teise jaoks, siis jäävad ära ka vastused, argumentum ad hominem stiilis.

Lii 29.09.2021 18:03 (19 paeva tagasi) vasta...

Aga sai asja korda.

Lii 29.09.2021 18:02 (19 paeva tagasi) vasta...

Parandan... Ma ei ole võlgu, uurisin kellegi teise jaoks.

ab 29.09.2021 17:37 (19 paeva tagasi) vasta...

Õigusega võtab, sest haigusleht on hüvitis haiguse tõttu töölt eemaloleku ajaks. Oled võlgu, järelikult maksad.

Järgmised 30-60 (kokku 200)