Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Suitsetamise keeld

HNJM 20.02.2020 09:55 (12 tundi tagasi) vasta...

LEHT EI TÖÖTA JA EI SAA UUSI POSTITUSI LISADA

Ridaelamu/korterelamu

Janek 17.02.2020 14:15 (3 paeva tagasi) vasta...

Tere, meil on just plaanis ridaelamu fassaadiremont. Kas sisemiste bokside omanikud peavad tasuma ka otsmiste omanike suurema remonditava pinna - ehk siis kogu kulu jagatakse kõikide bokside omanike vahel võrdselt?

maksekäsk ja hagi

Reelika 3.02.2020 23:47 (16 paeva tagasi) vasta...

Ikka selle poole, kes midagi nõuab.

peeter 3.02.2020 17:08 (17 paeva tagasi) vasta...

jah, nii see mul ka samuti on, et algul sai makstud ja siis hakkasid inkassofirmad ükshaaval nõudma, et umbes et üks inkasso olevat loovutanud teisele, siis mitu aastat vaikust ja nüüd pärast maksekäsule vastuväite esitamist sain teate,et inkasso esitas võla kohta hagi kohtusse. tahaks vastata ka sinna.

Signe 2.02.2020 14:10 (18 paeva tagasi) vasta...

Hei, Mul sama asi ainuke, et võlg on aastast 2015, mingi osa summast makstud. Tänu makseraskustele on võlg kasvanud ja üks firma andis võla üle teisele firmale ja see saatis võla üle Soome. Kuhu või kelle poole ma pöörduma pean, et sellega tegeleda?

Mis osas vastutab abikaasa teise poole võlgade ees

sota 31.01.2020 07:17 (20 paeva tagasi) vasta...

Kui pole varalahususlepingut, siis teenitud palk on ÜHISVARA!

Suitsetamise keeld

savo 29.01.2020 16:07 (22 paeva tagasi) vasta...

Sa saad kaevata valduse omanikule, kes seadusest täiesti sõltumatult võib kehtestada suitsetamise keelu ükskõik kus oma territooriumil.

Mis osas vastutab abikaasa teise poole võlgade ees

Pets 29.01.2020 15:04 (22 paeva tagasi) vasta...

Küsiks konkreetsekst, ühisvara läheb nõudmisele on nii? Kuid vara, mis ei ole ühisvara, näiteks naise enda teenitud palk abielu ajal, kas seda ei saa kohus mitte kuidagi mehe võlgade katteks nõuda?

Lepingu üleandmise õigus inkassole?

J. 29.01.2020 13:23 (22 paeva tagasi) vasta...

Ei ole, kui pooled on nii kokku leppinud. Kõik täitmata nõuded nõutakse sisse kohtu kaudu.

Isikuandmete avalikustamine

Hmm... 29.01.2020 10:04 (22 paeva tagasi) vasta...

Kulla taksopiraat, auto number on täiesti avalik teave ja seda võib kajastada kus tahes! Ja kui julged piraat taksot sõita, siis julge ka mees olla ja seda tunnistada1

yxs 29.01.2020 04:29 (22 paeva tagasi) vasta...

"Mul ei ole Bolti sõitmisega mitte mingit seost." Lihtsalt lambist ei võeta Bolti nimekirja kedagi. Olen Bolt-taksot tellinud, see on äpp-takso, näen juhi nime ja nägu ja auto nr ja marsruuti, maksmine käib vaid läbi minu pangakonto, kogu protsess on seotud Bolt-äpiga, saan e-mailile ka korralikult vormistatud arve. Ei ole võimalik, et keegi lihtsalt lambist paneb suvalise auto koos selle juhi fotoga Bolti nimekirja. See, et 42 autot sõidab ilma sõidukikaardita, peaks autojuht ise kontrollima, et oma nimi sealt patuste nimekirjast maha võtta, kui kaarti enam pole ja sõita rohkem ei taha.

Hüpoteek kinnisvara.

vastus 28.01.2020 14:26 (23 paeva tagasi) vasta...

Jah - kinnistusraamat, millest muuhulgas näha kinnisasja koormavad hüpoteegid, on avalik.

Isikuandmete avalikustamine

J. 28.01.2020 10:04 (23 paeva tagasi) vasta...

Linnavõimudele saadetud kirjad ja kaebused on üldjuhul avalikud.

Taavi 28.01.2020 08:56 (23 paeva tagasi) vasta...

Küsimus on siiski selles, kas minu registreerimis numbrit tohib meedias kajastada ilma minu nõusolekuta. See kas olen bolti sõitnud või ei, polegi oluline. Artikklis selgelt kirjas, et esitatud on kaebus. Ei vaja eriti palju nutti, aru saamiseks, et kaebuse taga on teiste taksofirmade juhid. Biry jutust jääb mulje nagu oleks Bolt iseendale kaebuse esitanud. Ei oleks just ärile kõige kasulikum neid andmeid välja anda.

täitemenetluse küsimus

Juku 28.01.2020 08:42 (23 paeva tagasi) vasta...

Tänud paraku mitte millegi eest! Lahendasin selle probleemi ühe oma tuttava juristi abiga. Pidin juurde maksma mingi 100 eur pluss täituritasu sellelt, millega olin pärast vestlust juristiga ka arvestanud. Ikkagi mitte mingi ca 1500 mida algul koos täitasudega küsiti. Ülejäänud osas võlausaldaja ja täitur loobusid nõudest vabatahtlikult pärast minu jurist kirja saamist. Ju siis ei pidanud võimalikku kohtumenetlust perspektiivikaks. A-le kohtuotsus võib-olla tõesti ei lõpeta viiviste arvestust. Kohtulahend on oluline selles mõttes, et see on täitedokument, mida täi täidab. Täi täidab punktipealt kohtulahendi resolutsiooni st nõuab sisse kõik need summad ja selliste piirangutega nagu lahendi resolutsioonist tuleb. Kui lahendis kirjas, et üle 6400 küsida ei tohi, siis ei tohigi ja asi mutt. Siin ei saa võlausaldaja ja täi harrastada omaloomingut.

Isikuandmete avalikustamine

biry 28.01.2020 08:02 (23 paeva tagasi) vasta...

Need numbrid pole sugugi mitte "üles kirjutatud" kuskilt - need numbrid on pärit Bolti enda süsteemist ja näitavad seda, et selle numbrimärgiga autot on nende kaudu töö tegemiseks kasutatud. Seega pole see sugugi mingi "kaineka" sõitmine. Kui sa arvad, et keegi on sinu kohta valeandmeid esitanud, siis pöördu esmalt Bolti poole ja palu näha seda väljavõtet. Kui neil seda pole, siis nõua ebaõigete andmete ümberlükkamist, kui neil see on, siis pole sul midagi enam kobiseda. Uuri ise välja, kes ja kuidas sinu autot on kasutanud (vastutus on alati auto omanikul!).

maksekäsk ja hagi

peeter 27.01.2020 16:48 (24 paeva tagasi) vasta...

aitäh vastuste eest.

Ühe vanema välja tõstmine

noh 27.01.2020 10:45 (24 paeva tagasi) vasta...

lahutuse puhul ei oma mingit tähtsust, kas isa seda soovib anda või mitte. Avaldus kohtusse ja lahutatakse nagunii. Väljatõstmisega on keerulisem, siin võib olla palju erinevaid nüansse. Soovitaks mõne juristiga konsulteerida, kes suudab ehk paremini olukorda hinnata teades kõiki asjaolusid. Abivajava vanema ülalpidamise kohustus on lastel kindlasti, aga kui isa on töövõimeline, siis ta ju pole nö. abivajav. See et ta joomaperioodide ajal tööd ei tee, ei tähenda, et tal oleks õigust kohe ülalpidamist nõuda. Samuti ei pea lapsed leidma töövõimelisele isikule elukohta.

maksekäsk ja hagi

kogemus 26.01.2020 19:43 (25 paeva tagasi) vasta...

Suured rasked asjad jäetakse kohtutesse lahenduseta kuna need aeguvad. Siin on aga õngitsetakse oluliselt väiksemaid summasid, mis seaduste järgi juba ammu aegunud. Nõuda võib kõike ja kohtule hagi esitada ning kohus mõistabki summad välja kui vastulauset ei esita. Võta jurist appi vastuväidet kirjutama.

Reelika 26.01.2020 17:28 (25 paeva tagasi) vasta...

§ 394. Kostja vastus hagile (1) Kostja peab esitatud hagile kohtule kirjalikult vastama. (2) Vastuses hagile peab kostja muu hulgas teatama: 1) kas tal on vastuväiteid selle kohta, et kohus asja menetlusse võttis või on alust jätta hagi läbi vaatamata või asjas menetlus lõpetada, kui kostja ei ole selles osas oma seisukohta juba väljendanud; 2) kas ta võtab hagi õigeks, tunnistades hagiavalduses tema vastu suunatud nõudeid; 3) kõik oma taotlused ja väited ning tõendid iga esitatud faktilise väite tõendamiseks; 4) kas ta soovib esitada vastuhagi; 5) kuidas tuleb kostja arvates jaotada menetluskulud; [RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009] 6) kas ta on nõus kirjaliku menetlusega või soovib asja läbivaatamist kohtuistungil; 7) kas tema arvates on võimalik asi lahendada kompromissiga või muul viisil kokkuleppel. (3) Kui kostjat esindab menetluses esindaja, tuleb vastuses märkida ka esindaja andmed. Kui kostja soovib menetluses kasutada tõlki, tuleb seda vastuses märkida ja võimaluse korral esitada tõlgi andmed. (4) Kui hagiavalduses märgitud kostja andmed on ebaõiged, peab kostja kohtule teatama õiged andmed. (5) Hagile vastuse esitamise tähtaeg peab olema vähemalt 14 päeva hagi kättetoimetamisest alates, hagi välisriiki kättetoimetamisel vähemalt 28 päeva hagi kättetoimetamisest alates. (6) Kostja vastuse hagile edastab kohus teistele menetlusosalistele koos hagi vastusele lisatud dokumentide ärakirjadega. [RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

Reelika 26.01.2020 17:21 (25 paeva tagasi) vasta...

Aga vahepeal maksid osa?

peeter 26.01.2020 13:38 (25 paeva tagasi) vasta...

esitasin vastuväite kogu nõude vastu, nüüd tuligi et läheb hagimenetlusse, mulle tundub, et üks inkasso nõuab ja teine inkasso esindab, maksmise tähtaeg oligi 2009.a. lõpp.mitu aastat oli vaikus ning nüüd avastasd, et võiks nõuda.

Kaasomandi müük

weby 26.01.2020 13:03 (25 paeva tagasi) vasta...

õige, ja kui ta peale müügitehingut ei reageeri, siis saada tähitud kiri või mine ise ukse taha allkirja võtma, sest muidu võib ta väita et ei teadund ja sellest hetkest kui ta teada saab, on tal 2 kuud aega samadel tingimustel see ise ära osta.

maksekäsk ja hagi

kogemus 26.01.2020 11:34 (25 paeva tagasi) vasta...

Üks tuntud inkassofirma on enesele igasuguste väiksemate inkassofirmade vanad võlad kokku kuhjanud ja üritab raha kätte saada. Tõenäoliselt on võlg ammu aegunud, 3 aastat maksmise tähtajast läbi. Kas nad esitasid kiirmenetluse korras nõude? Vastuväite blanketile teed "linnukese": esitan vastuväite kogu nõude vastu. Vastuväite põhjenduseks kirjutad: Juhul kui võlausaldaja esitab nõude hagimenetlusse, palun kohaldada nõudele aegumist. Läheb asi päris kohtusse, siis palud samuti kohalda nõudele aegumist. Nemad võivad õngitseda küll, kuid alati ei pea ise nende õnge otsa ronima.

Kaasomandi müük

noh 26.01.2020 10:10 (25 paeva tagasi) vasta...

ei sa ei pea pakkuma kaasomanikule. Ostueesõigus tähendab seda, et sina võid müüa, kellele tahad, aga pead kaasomanikku teavitama peale müümist, et selline tehing on toimunud ja kui tema siis soovib, siis võib ta asuda ostja asemele samadel tingimustel, millega ostja ostis.

maksekäsk ja hagi

Reelika 26.01.2020 03:39 (25 paeva tagasi) vasta...

Hagi ei pruugi tulla. Nõue võib-olla juba aegunud vms..Aga kõik sõltub asjaoludest. Vastata hagiavaldusele kui see saabub kindlasti tuleks.

Ridaelamu/korterelamu

y 17.01.2020 15:15 (1 kuu tagasi) vasta...

kõige hullem saab olema kui on ridaelamu ning jääb kaasomand, tont teab kes tulevastest kaasomanikest soovib hakata sinu suhtes kaasomandit lõpetama. samas kui on korteriomand ja KÜ, saab ühisremondi Põhikirjaga välistada, keegi ei soovi teise katust remontida, kui elamu on sarnastes osades omandis. Iseasi on fassaadiremondiga kus otsmistel on ühisest hoonest enamus....aga enamik asju on lepingutega võimalik lahendada

üürilepingu kommunaalkulude aegumine

y 17.01.2020 15:05 (1 kuu tagasi) vasta...

võlgnevused on tekkinud Lepingu kestvuse ajal ja on Lepingu lõppedes sissenõutavad, kui arvestada et igakordse makse korral loetakse vastavalt VÕS.ile makstuks Lepingu kohane Põhinõue elik siis eelnev võlg ja siis kui maksest üle jääb ka uus makse...eks ajab võlglast segadusse see et ta maksis enda arvates arvet mis esitati ja et ei nõutud maksmata jäänud arveid - see ei puutu asjasse. Võlg oli kehtiva Lepingu osa ja seega ei aegunud.

Varajagamine

y 17.01.2020 14:58 (1 kuu tagasi) vasta...

Kui isiklik vara müüdi, siis juba arvele raha kandmisega muutub see ühisvaraks - nii et ehita mida tahad ...on juba tegemist ühisvaraga/abieluvaraga. Ka ei puutu elamu ehtuslik staatus (poolik või mitte) elamu on vaid kinnisasja oluline osa. Muidugi võid vedada abikaasa abieluvaralepingut sõlmima - mõjub abielule vägagi "tervendavalt"...

Kinnisasjade soetamine ja pahauskne tegutsemine

Sinu õppejõud 17.01.2020 06:46 (1 kuu tagasi) vasta...

Ma arvan, et oma kooliülesanded tuleks ikka ise oma hallide ajurakukestega ära lahendada...

Järgmised 30-60 (kokku 200)