Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

E-register (menetlus)

niplik 4.08.2020 16:41 (3 tundi tagasi) vasta...

Ei ole kohustust ja öelge seda Mardile ka edasi. Mitme nime alt kirjutamine ja oma ärateenitud trahvi üle vingumine ei aita Teil sellest kõrvale hiilida.

Tavamenetluse otsuse vaidlustamine

niplik 4.08.2020 16:38 (3 tundi tagasi) vasta...

Küsimuste ja probleemidega saab pöörduda munitsipaalpolitsei @ tallinnlv.ee, imelik on kuidas protokolli koostaja Teile kohe koopiat ei andnud, seda tehakse alati. See et te ei võtnud protokolli oli puhtalt oma valik.15 päeva pärast läheb see trahv kohtutäiturile ja siis pole enam midagi teha. Aga mida mõtlete siis vaidlustada? Valideerimata sõit võrdub piletita sõiduga ja trahv on minimaalselt 20 €, nn. hoiatustrahv. See "varasemalt pole rikkumisi olnu" tähendab et pole siiamaani vahele jäänud. Kui Te ei taha et kohtutäitur võtab 3 korda suurema summa siis tuleb trahv ära maksta.

Kas loovutada omandiõigus või kinkida?

leroy credit info 3.08.2020 16:50 (1 paev tagasi) vasta...

TERE TULEMAST: LAENU VÕRDLUSELE ISIKUTELE VÕTTA VABA ÜLES Dünaamilise meeskonna eest Kas otsite laenu oma tegevuse taaselustamiseks kas projekti lõpuleviimiseks või vajate raha muudel põhjustel? Murede korral pöörduge isegi e-posti aadressile leroysecours1@gmail.com, isegi kui olete oma riigis registreeritud ja teil pole juurdepääsu rahastamisele. õppida tundma muretut laenu ja finantseerimise tingimusi ning hüvasti jätta oma finantsprobleemidega. Pange tähele valdkondi, kus saame teid aidata oma projektides või ummikseisu lahendamisest * Rahaline * Investeerimislaenud * Isiklikud laenud Ps: teadke, et töötame teie rahuloluga. Edusammude teadasaamiseks saate veebis oma faili jälgida. Palun võtke minuga ühendust e-posti teel: leroysecsoours1@gmail.com

Üürikorter on mööblist tühjaks viidud

Marii 24.07.2020 20:42 (10 paeva tagasi) vasta...

Tänan vastuse eest!

Alaealise vägistamise aegumine

Räim 23.07.2020 07:40 (12 paeva tagasi) vasta...

Kas vanem saab ja võib kohtus oma last esindada, kaista

Üürikorter on mööblist tühjaks viidud

J. 22.07.2020 06:19 (13 paeva tagasi) vasta...

Üürnik peab koos korteriga tagastama ka kõik üürilepingus nimetatud asjad samas seisus, kui need korterit vastu võttes olid, arvestades asjade normaalset kulumist. Kui asjad on lõhutud või puudu, siis peab üürnik tekkinud kahju hüvitama või kokkuleppel üürileandjaga asjad samaväärsetega asendama. Olukord tuleb kindlasti kirjalikult fikseerida ja üürnikule esitada kahju hüvitamise nõue. Sellisel juhul võib hüvitise kinni pidada ka tagatisrahast.

Advokaat nõuab raha.

ip 22.07.2020 05:24 (13 paeva tagasi) vasta...

"Ja ähvardatakse kui 10päeva jooksul advokaadibüroole raha ei kanta pöördutakse kohtusse." Kohtusse pole asi ju veel jõudnudki. Esiteks, 65 a. pole tänapäeval ei vana ega väeti. Teiseks, oma sõnade ja kommentaaride eest peab ta ise vastutama. Kolmandaks, raske haigus ei ole süüd kergendavaks asjaoluks. Inimene ise peab tõestama kas ta ise või keegi teine kirjutas tema arvutist midagi laimavat kellegi kohta või mitte.

wetu 21.07.2020 07:01 (14 paeva tagasi) vasta...

Te väidate, et isik on juba süüdi mõistetud laimava kommentaari eest. Sellisel juhul oleks tulnud oma vastuväited kohtus esitada, mitte aga pead maa alla peita. Ilmselt on juba ka edasikaebamise aeg otsas ja nüüd polegi muud teha kui see summa ära maksta. See, et inimesel on vähk või stress, ei ole küll mingi põhjendus oma tegude eest mitte vastutada.

Alaealise vägistamise aegumine

firi 20.07.2020 04:45 (15 paeva tagasi) vasta...

Karistusseadustiku (KarS) § 81. Süüteo aegumine (1) Kedagi ei tohi kuriteos süüdi mõista ega karistada, kui kuriteo lõpuleviimisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud: 1) kümme aastat esimese astme kuriteo korral; 2) viis aastat teise astme kuriteo korral. VASTUS: AEGUNUD

Konto arest

noo 18.07.2020 08:55 (17 paeva tagasi) vasta...

ei mingit miinimumelatist. Elatist maksab lapse teine vanem. Kohtutäitur peab jätma aresti alt välja miinimumpalk + 1/3 miinimumpalgast iga alaealise lapse kohta. Teatud juhtudel võib miinimumi ka vähendada 20% võrra, seega on antud juhul võimatu täpset vastust anda.

Lapsed isa nimel

dety 15.07.2020 05:02 (20 paeva tagasi) vasta...

väidetavalt võib ta endale taotleda kasvõi Kuu omamisõigust, ema peab ikka tõsiselt lapsi väärkohelnud olema, kui talle see antaks! Ja ühine perenimi ei tähenda mitte midagi. Kui laste elupaigana on kirjas Soome, siis tegelevad sellega soome lastekaitse jms.

L. 14.07.2020 19:20 (21 paeva tagasi) vasta...

Tänud! Väidetavalt taotleb tema täit hooldusõigust endale ja niikaua kui otsus tuleb võib tema võtta lapsed enda juurde kuna tal lastega ühine perekonnanimi

dety 14.07.2020 18:36 (21 paeva tagasi) vasta...

Mis mõttes tema nimel? Lastel on olemas ema ja isa, neil on mõlemal hooldusõigus. Kui lapse elupaik on määratletud, siis see on nende kodu. Kõik muud liikummised, kaasa arvatud riigipiiri ületamised toimuvad ainult mõlema vanema nõusolekul. Lühidalt - saada mees seenele, võid ta vabalt sinu elamispinnalt minema lüüa ja laste huvides lepite kokku, kuidas mõlemad vanemad saavad lapsi kasvatada. Kui kokkuleppele ei jõus, pöördute kohtusse.

maksekäsu kiirmenetlus?

tabe 14.07.2020 05:27 (21 paeva tagasi) vasta...

jah, ega muud vahet pole kui et siis pead lihtsalt eraldi hagivalduse esitama...

J. 13.07.2020 13:57 (22 paeva tagasi) vasta...

Eksid, avaldusse tuleb kohe märkida, kas soovitakse hagimenetlust või mitte, muidu see võlgniku vastuväite korral lihtsalt lõpetatakse.

x 13.07.2020 13:37 (22 paeva tagasi) vasta...

Seda saab teha alles siis, kui võlgnik on esitanud vastuväite.

J. 10.07.2020 20:24 (24 paeva tagasi) vasta...

Avaldusse on võimalik märkida, kas soovitakse, et asi läheks võlgniku vastuväite puhul üle hagimenetluseks või mitte.

Ats 10.07.2020 18:54 (25 paeva tagasi) vasta...

Maksekäsu kiirmenetluse miinuseks on see, et kui võlgnik ei tunnista võlga või summa suurust, siis maksekäsu kiirmenetlus lõpetatakse.

Reelika 9.07.2020 19:44 (25 paeva tagasi) vasta...

Maksekäsu kiirmenetlus on igati ok.

täitur ja inkasso

Reelika 9.07.2020 17:17 (26 paeva tagasi) vasta...

Mõlemad saavad nõuda sama võlga küll, kuid inkasso kohe kuidagi ei saa midagi arestida - puudub selleks õigus.

Notari tasu nõude aegumine

Reet 9.07.2020 12:05 (26 paeva tagasi) vasta...

leian, et tegemist on nõude esitamise tähtajaga, st et arve tuleb isikule 1 aasta jooksul väljastada. Kui arve koostatus, siis saab sellest täitedokument TMS § 1 lg 1 p 17 mõttes ning siis saab kohaldada 10 aastast täitedokumendi täitmise aegumise tähtaega.

Kohtutäituri tasu proportsionaalne tasumine

Reet 9.07.2020 11:41 (26 paeva tagasi) vasta...

Riigikohus käsitles 13. oktoobri 2009 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-88-09 küsimust, kas kohtutäituril on õigus saada täismääras põhitasu olukorras, mil täitemenetluse tulemusel rahalist nõuet üldse mingis ulatuses ei täidetud, nt sundtäitmisele esitatud nõue rahuldatakse pärast täitmisteate kättetoimetamist võlgnikule ilma kohtutäituri otsese tegevuseta või nt juhul, mil sissenõudja esitab pärast täitmisteate kättetoimetamist kohtutäiturile avalduse täitemenetlus lõpetada.Olukorras, kus nõue kuulus kohtutäituri poolt aegumise tõttu lõpetamisele, kuid nõuet ei ole täidetud, saab kohtutäituri põhitasu osas kohaldada Riigikohtu otsuses märgitut. Kohtupraktika toetab täitmisega tekkinud kulutuste sissenõudmist peale KarS § 82 sätestatud karistusotsuse täitmise aegumistähtaja saabumist. Põhitasu peamine eesmärk on võimaldada kohtutäituril saada endale ja maksta kohtutäituri büroos töötavatele isikutele tasu tehtud (ameti)toimingute eest (Riigikohtu 16. detsembri 2015 määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-108-15). Seega küsimus ei ole niivõrd sissenõutud võlgnevuse suuruses, kuivõrd selles, mida on kohtutäitur teinud ja kui suure tasu ta peaks oma töö eest saama. Mis puudutab elatise nõude lõpetamist, siis siin pole asi nii lihtne. Tasu makstakse proportsionaalselt sissenõutud summaga. Kui sissenõudja loobub, tuleb tal tasuda 50% sissenõudmata tasu määrast. Kuid siin on veel einevaid võimalusi.

Rõdupiirete klaasimine renoveerimistööde käigus

Tiina 7.07.2020 06:22 (28 paeva tagasi) vasta...

Kahetsen, et selle arutelu siin keskkonnas üles võtsin. Mis Teid vaevab? Kust see viha tuleb?

sorts 6.07.2020 15:54 (29 paeva tagasi) vasta...

ma ei mäleta küll kõiki mehi ja naisi kellel ma olen taha pannud, aga kindlasti suured tänud selle kogu ja kohtu märkamise pärast! Rõõm kuulda, et mõni mu pepusõber mu postitused ikka hoolikalt läbi loeb :). Muus osas on sul täiesti õigus ehk selgunud asjaolusid arvestades on ikkagi tegu sellega, mida ma algselt ju kirjutasin.

Tiina 5.07.2020 13:37 (30 paeva tagasi) vasta...

Tänan

J. 5.07.2020 13:07 (30 paeva tagasi) vasta...

Seda infot oleks hea olnud kohe alguses teada, oleks kogu siinne vaidlus pidamata jäänud. Sellisel juhul on õige vastus KÜ 03.07.2020 postituses.

Tiina 5.07.2020 12:02 (30 paeva tagasi) vasta...

meie puhul ei tähenda klaasimine rõdude kinni ehitamist. vaid rõdude renoveeeimise käigus vahetataks praegune pui klaasi vastu. vabandan, kui väljendasin end ebapiisavalt

noo 5.07.2020 07:45 (30 paeva tagasi) vasta...

Kahjuks tuleb sulle hoopis öelda, et hoia oma suumulk kinni, kui sa teemaga ligilähedaseltki kursis pole. Rõdude kinni ehitamine, ei ole renoveerimine, ehk teed endale kõigepealt elementaarsed mõisted selgeks. Ühistu ja kaasomand ei tähenda hoopiski seda, et mingi näputäis omanikke saab sundida kõiki maja elanikke oma kapriisidega nõus olema ja neid kinni maksma.

J. 4.07.2020 17:29 (1 kuu tagasi) vasta...

Vaata, kullake, sõna "riigikohus" väikese tähega kirjutamine on palju väiksem viga, kui riigiKOHTU ja riigiKOGU sassi ajamine. Ja päris rumal on arvata, et need kolm otsust on ammendav nimekiri asjadest, mille jaoks on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut ning kõiki ülejäänud küsimusi (näiteks kasvõi korteriomandi laiendamine üldkasutatava pinna arvelt) võib lahendada lihthäälteenamusega. Tõesti, ära rohkem sõna võta.

sorts 4.07.2020 14:44 (1 kuu tagasi) vasta...

selge, oled sõbranna, seda ma kahtlustasin kohe :). Said Riigikohtu otsused, loe ülalpoolt. Need on ainsad asjad mille puhul on vaja kõigi omanike nõusolekut. Ja ainult kirjaoskamatud kirjutavad 'Riigikohus' väikse tähega. See ei paista eriti tark välja. :)

Järgmised 30-60 (kokku 200)