Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Segane RK lahendi nr 3-2-1-77-07 p 12 sõnastus

A 17.10.2018 09:53 (1 paev tagasi) vasta...

See üldjuhul pooleks on lähtepunkt, edasi aga peab kohus igakordselt otsustama ja põhjendama, kui palju ta osade võrdsuse põhimõttest konkreetsel juhul kõrvale kaldub, vt p 12 viimane lõik.

kohtutäitur

A 17.10.2018 08:46 (1 paev tagasi) vasta...

Kuna inkassofirmad tegutsevad suuremalt jaolt väljaspool seadust, siis nemad ilmselt jätkavad nõuete esitamist ka 20 aasta möödudes. Samas kuna üksnes kohtutäituril on õigus rakendada nõuete sundtäitmist, võib kõikidele võlausaldajatele, sh ka inkassofirmadele soovitada peale aegumistähtaja möödumist (nende nõuete puhul, mis ei ole kohtust läbi käinud, on see 3 aastat) pöörduda kohtusse. Kui aga inkassofirma nõuab võlga jõustunud kohtuotsuse alusel, siis ega kohtutäitur ise täitemenetlust ei lõpeta ega ka inkasso täitmisavaldust tagasi ei võta, vaid siin tuleb aegumise kohaldamiseks pöörduda kohtusse.

Sven 17.10.2018 08:25 (1 paev tagasi) vasta...

Kas vaid kohtutäituril on see 10 a. piir või ka inkassofirmadel?

Kas abikaasa on ülalpeetav?

A 16.10.2018 06:09 (2 paeva tagasi) vasta...

Ega siin muul viisil tõde teada ei saa, kui tuleb esitada kohtutäiturile taotlus, et ta arvestaks arestimisel ka abikaasat ülalpeetavana ning kui kohtutäitur keeldub, on võimalik esitada esmalt kaebus kohtutäituri tegevuse peale kohtutäiturile endale ning seejärel on võimalik pöörduda juba edasi kohtusse.

Võlg aastast 2013

A 16.10.2018 05:54 (2 paeva tagasi) vasta...

Aegumine annab seadusliku aluse kohustuse täitmisest keeldumiseks ning selleks pole vaja kohtuotsust, vaid piisab võlausaldajale aegumise vastuväite esitamisest. Samas aegumisega kohustus kui selline ei lõpe, vaid lõpeb üksnes nõudeõigus. Juhul kui andmed võlgnevuse kohta on maksehäireregistris avaldatud enne aegumistähtaega, on neid andmeid vastavalt kohtupraktikale õigus avaldada kuni 13 aastat alates võlgnevuse tekkimisest. Kui aga maksehäire andmed on avaldatud juba peale aegumist ehk nõudeõiguse lõppemist, siis põhimõtteliselt peaks olema võimalik pöörduda hagiga kohtusse nõudega maksehäire avaldamise lõpetamiseks.

?? 15.10.2018 05:24 (3 paeva tagasi) vasta...

Sellest ignoreerimise nõuandest ei ole kasu, sest inkasso keeldub eemaldamast võlga oma sopalehelt - taust.ee ja takistab mul sellega edasisi lepinguid sõlmida. Minu puhul on tegemist väidetavalt võlaga aastast 2010 (summa 6 euri, millest inkasso on tekitanud 42 euri) ühtki dokumenti, mis üleüldse tõestaks mingi võla olemasolu, ei ole mulle vaatamata korduvatele küsimistele esitatud. Ainult samasugune möla, et sisusliselt on neil õigus mu elu segada kuni surmani ja võlg ei aegu mingi nipiga v.a. kohtuotsus. Kas pean oma õiguste jaluleseadmiseks pöörduma kohtusse ja nõudma inkassolt näiteks hüvitist alusetu väljapressimise eest? Või mida teha?

TLS 91 (2) vadislustamine

mhhh 15.10.2018 05:13 (3 paeva tagasi) vasta...

kuidas said alles nüüd töökiusamisest teada? Googles oli kirjas, et sind kiusati? Aga tõsiselt, enne kui midagi vaidlustama hakkad, pead leidma võimaluse, kuidas seda kiusamist tõestada. Lihtsalt jutt ei maksa küll mitte midagi ja väga vähe usutav, et tööandja või teine töötaja sinu kasuks midagi tunnistama hakkavad. Mingit juhendit, kuidas tõestada ei ole ka olemas :D

Tingimuslik testament

:(( 15.10.2018 05:07 (3 paeva tagasi) vasta...

kui soovid kellelegi eluaegset kasutusõigust anda, siis selle pead ikka eluajal notaris vormistama. Mine küsi notarilt, aga ei usu, et testamendiga saaks pärandile müügikeelu või kellelegi kasutusõiguse seada.

Alkohoolikust elukaaslane - millised võimalused?

Pb 14.10.2018 20:43 (3 paeva tagasi) vasta...

Tark ei torma. Ütle üürileping üles ka koli koos lastega välja. Eks peakski julme käike tegema, kui omavaheline suhtlus halb.

miinimumpalk ja kohtutäitur

John Ahmed 13.10.2018 23:16 (4 paeva tagasi) vasta...

Kas teil on vaja kiiret laenu? Kas soovite oma võlad tühjendada, ettevõtte laienemist, isiklikke põhjuseid? Palun võtke meiega ühendust kiire ja usaldusväärse laenu eest madala intressimääraga 3% ja taskukohase tagasimaksekava, millel on head krediiditingimused. E-post: russell.credit40@gmail.com

Üürilepinguga mure

John Ahmed 13.10.2018 23:15 (4 paeva tagasi) vasta...

Kas teil on vaja kiiret laenu? Kas soovite oma võlad tühjendada, ettevõtte laienemist, isiklikke põhjuseid? Palun võtke meiega ühendust kiire ja usaldusväärse laenu eest madala intressimääraga 3% ja taskukohase tagasimaksekava, millel on head krediiditingimused. E-post: russell.credit40@gmail.com

Lastekaitse

John Ahmed 13.10.2018 23:14 (4 paeva tagasi) vasta...

Kas teil on vaja kiiret laenu? Kas soovite oma võlad tühjendada, ettevõtte laienemist, isiklikke põhjuseid? Palun võtke meiega ühendust kiire ja usaldusväärse laenu eest madala intressimääraga 3% ja taskukohase tagasimaksekava, millel on head krediiditingimused. E-post: russell.credit40@gmail.com

Kas abikaasa on ülalpeetav?

SK 12.10.2018 17:47 (5 paeva tagasi) vasta...

See tiba segane kõik. Üks ütleb et on ja teine vastu et pole. Kohtutäitur väidab,et täitemenetluse korral ei pea 1/3 võimaldama abikaasale. Lapsele aga võimaldab. See pole nagu üldse perekonnaseadusega kooskõlas

Reelika 12.10.2018 17:34 (5 paeva tagasi) vasta...

Sama teema juba olnud kunagi siin : http://juura.ee/board/topic/view/id/15503

toitjakaotuspension

Mari 10.10.2018 15:20 (7 paeva tagasi) vasta...

Inimene kellel on osaline töövõimekaotus ja on kaotanud toitja e.mehe.Pensioniseaduse punkt 4) viitab sellele,et lesel ,kes on osalise töövõimega ... Kas ma mõistan seda punkti valesti?

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi

Pb 10.10.2018 07:51 (8 paeva tagasi) vasta...

Nr 1 - vaata üle, mis kuupäeval see 2007 kohtuotdos jõustus

Võlg aastast 2013

Pb 10.10.2018 07:12 (8 paeva tagasi) vasta...

Reelika, milleks üle muretseda. Juba antud nõu asjakohane- kohtusse põõrdugu see, kes raha tahab ehk siis inkasso. Kohtusse põõrdumise õigust ei välista see et nõue aegunud. Kohus kohaldab aegumist üksnes poole taotluse alusel. Seega- seni ignoreeri inkassot

Üürikorter

Reelika 9.10.2018 16:02 (8 paeva tagasi) vasta...

VÕS § 308 lg 3 - Üürnik võib nõuda tagatisraha tagastamist, kui üürileandja ei ole kahe kuu jooksul pärast üürilepingu lõppemist teatanud oma nõudest üürniku vastu.// Ehk siis 2 kuu jooksul peale lepingu lõppemist on üürileandjal õigus esitada oma nõudeid. Mis kahjud need olid?

Üldkasuliku töö tunnid

Reelika 9.10.2018 12:07 (9 paeva tagasi) vasta...

Justiitsministri määrus "Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord" § 12 lg 3 - Üldkasuliku töö tegemise esimene ajakava kinnitatakse sobiva töökoha olemasolu korral kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimesest kohtumisest 14 tööpäeva jooksul. Edaspidi muudetakse ja kinnitatakse ajakava vastavalt vajadusele järgnevate perioodide kohta enne järgmise perioodi algust.// Pöörduma peaksid kriminaalhooldusametniku poole ma arvan..

Üürilepinguga mure

Reelika 9.10.2018 01:12 (9 paeva tagasi) vasta...

Mõlemat ei ole lubatud nõuda, nii leppetrahvi kui kahju hüvitamist. VÕS § 161 lg 2 - Kui kahjustatud lepingupool võib nõuda lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, tuleb kahju hüvitada osas, mida leppetrahv ei katnud.

Summeritud tööaja ületundide kompenseerimine

Reelika 9.10.2018 00:48 (9 paeva tagasi) vasta...

See, mis on kokkulepitud töölepingus.

kohtutäitur

Reelika 7.10.2018 23:53 (10 paeva tagasi) vasta...

Mõtlesid 2021. aastat? See kas kohtutäitur peab kinni või mitte ei märgi rolli aegumise juures. Tal on võlgnevuse sissenõudmiseks 10 aastat ja selle ajaga üritab ta sisse nõuda võimalikult suure osa (kui mitte öelda kõik) võlgnevusest.

TLS 91 (2) vadislustamine

Dina 7.10.2018 16:56 (10 paeva tagasi) vasta...

Mina, tehke enda teemat selle asemel et minu küsimuse all küsida ja vastata.

Tingimuslik testament

Nii on 7.10.2018 11:45 (11 paeva tagasi) vasta...

Peale testamendi tegija surma tee mis tahad. Kasutusõigusega on pisut keerulisem see kehtib nii kaua kui kasutajad elavad. Vist on olenas mingi klausel, kui ei tunne huvi kasutatava vara vastu, ei käi ega hoolda, siis saab müüa.

toitjakaotuspension

Marju 6.10.2018 16:51 (11 paeva tagasi) vasta...

Räägi selget juttu, kes ja kui vana inimene soovib toitjakaotuspensioni? Seda makstakse lastele! Või eestkostel vanemale kui laps on alaealine.

Kahju

Poeg nõuab 6.10.2018 16:40 (11 paeva tagasi) vasta...

Kui on kinkeleping siis on seaduslik omanik poeg ja tema nõuab.

TLS 91 (2) vadislustamine

Reelika 5.10.2018 11:40 (13 paeva tagasi) vasta...

Soovitan Tööinspektsioonist küsida (tel 640 6000 tööpäeviti 9.00-16.30)

mina 5.10.2018 08:50 (13 paeva tagasi) vasta...

vabandust, vaatasin täpselt järgi ja töölepingu lõpetamine on ikkagi TLS 91 lg 1 alusel ja kas kui lõpparve makstud ja lepingu lõpetamisel allkiri all ja selline lause sees, et pooled ei oma pretensioone, kas siis kompensatsiooni saamine ei tule enam kõne alla. sain sellest alles nüüd teada ja guugeldades nn. töökiusamist. neli kuud möödas ei ole ja kuidas saab tõestada, et minust taheti lahti saada ja seega pidev närvidega mäng ühe töötaja poolt, kes nüüd minu asemel.

Üürilepinguga mure

Kätlin 5.10.2018 04:35 (13 paeva tagasi) vasta...

Tegemist oli tähtajalise lepingi ja äriruumiga.

TLS 91 (2) vadislustamine

Reelika 4.10.2018 21:05 (13 paeva tagasi) vasta...

TLS § 3 (1) - Töösuhetest tulenevate õiguste tunnustamiseks ja rikutud õiguste kaitseks nõude esitamise tähtaeg töövaidluskomisjoni või kohtusse pöördumiseks on 4 KUUD arvates ajast, kui isik sai teada või pidi teada saama oma õiguse rikkumisest.

Järgmised 30-60 (kokku 200)