Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

aiamaja kasutusotstarbe muutmine üksikelamuks

f 8.04.2020 19:05 (1 paev tagasi) vasta...

paistab et olukord on veidi teistsugune- kui lihtsalt "andmete korrastamine". Sooiks on aiamaja vormistada elamuks. Siin on tõesti karmimad nõudmised.

kuidas kirjutada Avaldus kohtusse nõude aegumisel

Reelika 8.04.2020 19:04 (1 paev tagasi) vasta...

Jah kõik õige, lihtsalt väike arusaamatus. Kui sina pidasid silmas vaid vormistamist, siis mina pidasin silmas kohtueelset menetlust (memmeke kirjutab salvrätile jne). Eks siit need arusaamatused tekkisid:)

y 8.04.2020 18:54 (1 paev tagasi) vasta...

kaks eri asja- teemaks oli VORMISTAMINE ja seepärast kirjutasin...et näiteks ka puudulikult vormistatud nõude korral peab Kohus näitama ära võimaused et kodanik saaks oma õigust kohtumenetluseks kasutada. Ka siin ei ole ju tegemist "tuvastamisega" (millele Sina TsMS § juurde panid). Teemaalgatajal on ju täitevmenetlus ja varsti selle aegumine. Seda et kohtumenetluses pole ju nö blankette eri asjadele - see ju on ika tõsi eks. Ma saan aru et Sa oled parem jurist kui mina aga lihtsaid asju pole vaja ka keeruliseks kirjeldada, kui bad seda pole

Reelika 8.04.2020 18:46 (1 paev tagasi) vasta...

Enne rääkisid kohtueelsest olukorrast, kus memmeke kirjutab salvrätile, et naabri Sass on talle raha võlgu ja sellele ma ka vastasin ning need TsMS sätted olid sel juhul igati asjakohased. Nüüd aga räägid juba täitemenetlusest ja sel juhul on loomulikult olukord teine ning sinu jutuga olen üldiselt samal arvamusel. Ainus, mis minu arvates veidi kõrva kriibib on see "aegumise kohaldamine". Aegumist ei kohaldata, vaid seda võetakse arvesse kohustatud isiku taotlusel. Selle kohaldamise kasutamine annab signaali justkui muidu ei aegukski kui ei ole kohtus aegumise kohaldamist palunud. Tegelikult ju see nii ei ole, aegub ka ilma kohaldamata, aegub tähtaja möödudes ju tegelikult, keegi ei pea seda aegumist kuskil välja kuulutama. Ja kui on asi täitemenetluses, siis ei minda kohtusse aegumist kohaldama või taotlema, vaid minnakse täitemenetlust lõpetama..põhjusel, et nõue on aegunud.

Makstud arve ja inkasso

Teema algataja 8.04.2020 18:26 (1 paev tagasi) vasta...

Tänud kõigile! Teema lahendatud, peale kahenädalast jamamist, lõpuks tühistati nõue :)

Mitteeluruumis elamine

y 8.04.2020 18:07 (1 paev tagasi) vasta...

kuidas keegi oma üüripinda kasutab - see ei puutu kellegisse, elada nö. ajutiselt võib elada ka kodukontoris ehk siis kontorkodus, ateljees, töökoja puhkeruumis jne jne. Üürilepingusse panedki- et elamisvõimalusega mitteeluruum.

Makstud arve ja inkasso

y 8.04.2020 18:03 (1 paev tagasi) vasta...

saadadki maksekorralduse inkassole ja prügifirmale, ning koostad vaide. kui mängivad lolli (nagu enamsati) et prügifirma - asi on inkassos ja inkasso et küsige väidetavalt võlausaldajalt, siis kõik kirjad mõlemile ja nii kogu aeg. samuti ka küsimus prügivedajale, et miks ei tulnud teadet et asi läheb inkassosse- siis oleks ju kohe näinud et makse vale viitenumbriga

Kohtutäituri tasu

y 8.04.2020 13:33 (2 paeva tagasi) vasta...

Sa vist vaatad oma maksegraafikut ja arvad et kõik on selles osas tasutud, on nii või?

kuidas kirjutada Avaldus kohtusse nõude aegumisel

y 8.04.2020 07:40 (2 paeva tagasi) vasta...

asi lähen liiga "kõrgemaks matemaatikaks" - esiteks need TsMS § ei lähe kohe mitte, on nii suhe kui ka alus, kui ikka aegumise aega saab kohaldada, ehk siis antud teema algatajal tuleb veidi oodata . Veel lihtsam on ju panna täitur ise olukorda kus tekib alus võlgnikul pöörduda kohtusse. Kui 10 aastat saab täis ning selles peab olema ikka kindel. - siis pöörduda täituri poole Taotlusega täitevmenetlus lõpetada, täitur siis vastabki ja selle alusel pöörduda kohtusse ning Kohtul Taotleda menetluse lõpetamist kohaldades aegumist.Iga kaasus on erinev ning tuues sisse erinevaid laehendeid võib alati jõuda tulemusele, et kohtusse nagu ei oleski mõtet pöörduda...elu tegelikult selline ei ole. Ka RK lahendid jääval vahel ajale jalgu, uutest kaasustest tulevad ka uued RK lahendid.Muide antud teema algas ainult vormistamisest nii et las ikka olla

Reelika 8.04.2020 03:58 (2 paeva tagasi) vasta...

Põõrdumist ei keela keegi loomulikult, aga..on ju ka Riigikohus (2-17-18531/37) öelnud: Olukorras, kus hagejal ei ole tuvastusnõuete esitamiseks tuvastushuvi TsMS § 368 lg 1 mõttes, tuleb tuvastusnõuded jätta TsMS § 371 lg 2 p 2 alusel menetlusse võtmata või menetlusse võetud nõuded TsMS § 423 lg 2 p 2 alusel läbi vaatamata (Riigikohtu 3. mai 2016. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-20-16, p 24). Kuna tuvastushagi, mille esitamiseks hagejal ei ole õiguslikku huvi, ei saa TsMS § 368 lg 1 kohaselt rahuldada, on menetlusökonoomia põhimõttega kooskõlas juhised, mille kohaselt tuleks alama astme kohtul kaaluda hagi menetlusse võtmata või läbi vaatamata jätmise võimalust. (p 19)

muru 7.04.2020 19:07 (2 paeva tagasi) vasta...

Vaata kui tark inimene vastas mulle )) Suur tänu )))

Kohtutäituri tasu

niplik 7.04.2020 10:20 (3 paeva tagasi) vasta...

Saab küll. Viiviste kohta teeb täitur omaette täitedokumendi ja sellel on omaette täituritasu.

kuidas kirjutada Avaldus kohtusse nõude aegumisel

y 6.04.2020 18:25 (3 paeva tagasi) vasta...

kohtu poole pöörduda oma õiguste kaitseks on Põhiseaduslik Õigus. Meil Kai Härmand õpetas, et kui memm kirjutab salvrätile..."et naabri Sass on Talle raha võlgu.." ja paneb allkirja alla- siis kohus peab võtma menetlusse näitama ära puudused ning andma aja neid parandada. Kui inimene ise hakkama ei saa- suunatakse õigusabi saama. Iseenesest Toatlus kohtule ei ola väga keeruline. Mina see ja see, Taotlen seda ja seda. Leping, Täitmisdokumendid ja muu vajalik. Taotlen Kohtult Võlgnevuse aegunuks tunnistamist. Küll Kohus ise kontrollib ja ka vastaspool saab sõnaõiguse. Anmed, riigilõiv ja Taotlus. § teadma ise ei pea - neid peab Kohus teadma ja ära näitama.

Väikehitis

y 6.04.2020 18:14 (3 paeva tagasi) vasta...

naaber ise ostis olukorra, oleks võinud enne ostmist uurida- kas piiri juures olevatel ehitistel on kõik korras või mitte. Ning isegi sel juhul on Tal talumiskohustus. Keeruline saab olema muidugi selle seadustamisega, sest küttekoldega ja korstnaga ehitised peavad tõesti olema 4m kaugusel, kui ei ole eraldi naabri nõusolekut. Küll aga kohtuvaidluse korral, kui naaber luba ei anna või jätkab lammutussoovi esitamisega. Võitu Ta ei saaks.

biry 6.04.2020 13:16 (4 paeva tagasi) vasta...

Naabril pole seal midagi kobiseda, sa pole seda sauna püstitanud ju praegu vaid see on seal juba olemas. 5 m nõue ja nõusoleku küsimine kehtib uute ehitiste tegemisel. Probleemiks võib olla see kui sul maja ei kaajstu ehitisregistris, siis pead tagantjärele selel seadustama ja juba olemasolevate seaduste järgi, mis nõuab igasugu kooskõlastuste, projektide jms olemasolu. Naaber võib käru keerata ja mitte takkajärgi seda lubada. Pöördu KOV ehitusnõuniku poole ja küsi, mida tema asjast arvab.

Psüühiline terror.

wabu 2.04.2020 15:08 (7 paeva tagasi) vasta...

Võtke nüüd rahulikult - millest on jutt? Kas abikaasast jäi maha kinnisvara, mille kaasomanikeks te muutusite? Kui jah, siis kaasomandit saab lõpetada nii, et kas 1. ostab üks kaasomanikest teistelt nende osad ära, 2. müüte kinnistu maha ja see jaotatakse vastavalt osa suurusele 3. pöördute kohtusse hagiga kaasomandi lõpetamiseks. Pärismisasja võib algatada ükskõik kes - lähete suvalise notari juurde ja tema aitab teid pärandi avamisel. Matusekulud on kohustatud kõik pärijad tasuma vastavalt oma osale pärandisse, saate seda notariga rääkida, vastavalt arvetele jms saab seeläbi vähendada nende osa. Ja pole siin midagi keerulist.

Force Majeure ja tähtajalise üürileping

oskar 1.04.2020 15:25 (8 paeva tagasi) vasta...

Vääramatu jõud üürisuhtes on väga probleemne, sest kui üüritulu ei tasuta vääramatu jõu tõttu, siis ei saa ka üürileandja mingit sissetulekut, mis hetkel ongi äkki ainuke sissetulek. Kas siis ka üürileandja saab oma kohustuste osas tugineda vääramatule jõule ja ei maks midagi kellegile.

Abieluvara

noo 28.03.2020 08:39 (13 paeva tagasi) vasta...

kui maja on soetatud abielu jooksul ja pole tehtud abieluvara lepingut, siis on tegemist ühisvaraga, sõltumata sellest, kelle finantside eest see soetati. Seega on pool varast üleelanud abikaasa oma ja pärimisele läheb pool pärandist. Vend on teise järjekorra pärija, kui mehe vanemad enam elus pole. Pärimisseadus § 16. Abikaasa seadusjärgse pärijana (1) Koos pärandaja sugulastega pärib pärandaja üleelanud abikaasa seaduse järgi: 2) teise järjekorra pärijate kõrval poole pärandist.

Force Majeure ja tähtajalise üürileping

XX 25.03.2020 07:15 (16 paeva tagasi) vasta...

Pandeemia kuulub force majeuri alla kindlasti.

kuidas kirjutada Avaldus kohtusse nõude aegumisel

muru 24.03.2020 10:35 (17 paeva tagasi) vasta...

Reelika Suur tänu! ))

muru 24.03.2020 09:53 (17 paeva tagasi) vasta...

Aga kõigile kes saaks vastata, aitäh !

muru 24.03.2020 09:52 (17 paeva tagasi) vasta...

Hea, sina, sitta-sota, mine mööda, sa vist ise sealt siia tulnud oled, ära sega teisi inimesi, pane oma sittane suu kinni.

sota 24.03.2020 09:06 (17 paeva tagasi) vasta...

eksisin, siis pole mitte juristi vaja vaid psühhiaatrit. Palun pöörduga vaimse tervisega seotud foorumisse.

Reelika 24.03.2020 04:41 (17 paeva tagasi) vasta...

Su see näidise jutt on umbes sama hea kui...kunagi oli gümnaasiumi lõpus lõpukirjand...et a la tahan kirjandi näidist. Mis see näidis nii annaks kui teemad on erinevad? Nii ka sul...juhtnöörid, mis ühes hagiavalduses olema peavad juba tõin - TsMS § 363. Edu! Ei ole ei lõpukirjand ega ka hagiavaldus mingi lihtne blanketi täitmine..

J. 24.03.2020 04:39 (17 paeva tagasi) vasta...

Sa ei küsi ju nõu, seda on sulle juba antud ja ka seaduse §, kus on täpselt kirjas, mida hagiavaldus sisaldama peab. Sina tahad hoopis, et keegi sulle selle avalduse valmis kirjutaks. Selline teenus aga juba maksab.

muru 23.03.2020 20:28 (17 paeva tagasi) vasta...

Mis mõttes keegi ei näe mis mu pead toimus? Selgelt ma olen kirjutanud ! Kaua ma teile siin kõigile seletada pean??? Kas teie olete kõik segi siin? Miks istute siin ja kirjutate paska mulle mis teemasse ei puutub see?! Minge mööda kui aidata ei saa!

muru 23.03.2020 20:25 (17 paeva tagasi) vasta...

Ma sain aru keegi siin aru ise ei saa ja kogemusi üldse pole teil kõigil ! Algupeal olen kirjutanud et avalduse näide tahaks, teiseks ; kirjutasin võlgade kohta et aegub umbes ! Ja kui inimestel oleks selles kogemus ei hakanud soovitada mulle juristide poole pöörduda kuid saadaks mulle näide selle avalduse. Muud ma ei palu . Ja kui vaja oleks et pöörduda juristile ma ei tuleks siia nõu küsida !

J. 23.03.2020 20:18 (17 paeva tagasi) vasta...

Milleks sul praegu avalduse näidist vaja, kui võlg aegub alles ahe aasta pärast? Selle ajaga võib palju juhtuda. Aga sellist "näidist" kirjutavad juristid kena kopika eest, sina loodad aga siit tasuta saada?

KÜ võlg

J. 23.03.2020 20:15 (17 paeva tagasi) vasta...

Kas sa maksid veebruaris korteriühistule 85 eurot ja inkassole ka veel graafiku järgi? Kui nii, siis uuri kõigepealt ühistust, miks arvetel inkassosse makstud summa võrra võlg ei vähene. Meie võimegi siin oletama jääda.

kuidas kirjutada Avaldus kohtusse nõude aegumisel

cusu 23.03.2020 19:49 (17 paeva tagasi) vasta...

tead keegi ei näe, mis sinu peas toimub või mida sa tahad kui sa sellest ise ja selgelt ei kirjuta. Soovitan pöörduda mõne juristi poole, kes sind aitab.

Järgmised 30-60 (kokku 200)