Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Töötervishoiuarsti külastamise kohustuslikkus

J. 4.04.2022 12:40 (2 kuud tagasi) vasta...

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 14 lg 1 p 3: Töötaja on kohustatud läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale.

Aegunud nõudega seotud maksehäirest vabanemine

Jepe 2.04.2022 12:19 (2 kuud tagasi) vasta...

Tänan vastuse eest. Saadeti jah vaid arved. Muud infot ei ole esitatud, üldiselt vastatakse päringutele küllaltki lakooniliselt ning üritatakse välja meelitada maksegraafiku sõlmimust või üldiselt nõude tunnustamist. Esitasin sekkumistaotulse AKI-le, juhul selle käigus tuleb välja mingi tõsiselt võetav alusdokument, siis kaalun edasi kohtusse pöördumist.

Reelika 2.04.2022 09:08 (2 kuud tagasi) vasta...

Kohtusse ei tuleks pöörduda mitte aegumise kohaldamiseks, vaid nõudmaks maksehäirete eemaldamist ja kahjuhüvitist. Isikuandmete kaitse seaduse alusel on lubatud maksehäireid avaldada ainult juhul kui see ei kahjusta isiku õigusi ülemääraselt (IKS § 10 lg 2 p 3). Sellise aastast 2008 võlgnevuse, kus 1000 kroonist on saanud 3000 eurot (ja arvatavasti aegunud) avaldamine ilmselgelt kahjustab isiku õigusi ülemääraselt. Millal võlgnevus maksehäirena avaldati? peale nõude aegumist? Teiseks peavad andmed olema tõesed ja tegelikkusele vastavad. Kui ühes registris on summaks 400 eurot ja teises 3000 eurot, siis on näha, et andmed väga tõesed ei tundu. Ehk siis siin võib tegemist olla ebaõigete faktiväidete avaldamisega. Kuivõrd inkasso sulle endale on lahti seletanud nõude sisu? Tead selle kujunemist, viivisemäära jne? Või saadeti vaid need arved? Võlgnevuse seisukohast arve tegelikult ei näita midagi, see näitab vaid kui palju oleks tulnud maksta, aga seda kas see maksti või jäeti maksmata, seda see ei tõenda. Eks arvatavasti selle eesmärgiga see 2010 aasta arve koostati märkega "eelmise perioodi arve".

Juhatuse liikme tasu haiguse ajal.

J. 2.04.2022 04:35 (2 kuud tagasi) vasta...

täpselt nii ma ju ise enne vastasin.

J. 1.04.2022 19:26 (2 kuud tagasi) vasta...

Paistab, et keegi on minu nime alt juba postitanud. Loodan, et kogemata. Aga vastuseks JJ-le: Juhatuse liikme tasu makstakse nii nagu lepingus kokku lepitud. Kui on kokku lepitud, et tasu makstakse konkreetsete ülesannete eest, mis haiguslehel viibimise ajal jäävad täitmata, siis juhatuse liikme tasu maksma ei pea. Kui juhatuse liige saab tasu lihtsalt liikmeks olemise eest, siis haiguslehel olemine tasu saamist ei mõjuta.

noo 1.04.2022 16:31 (2 kuud tagasi) vasta...

pole õige. Võib maksta, aga kohustust ei ole. Kohustus on ainult töölepinguga

J. 1.04.2022 14:21 (2 kuud tagasi) vasta...

loomulikult tuleb maksta, mida siin veel arutada on?

JJ 1.04.2022 13:04 (2 kuud tagasi) vasta...

Küsimus oli püstitatud teisiti, st haiguslehe ajal tasu maksmine täisulatuses.

noo 1.04.2022 12:46 (2 kuud tagasi) vasta...

Haigurahade maksmise kohutus on töölepingulise suhte puhul. Kõikide teiste lepingutega on nii, kuidas lepingus kokku on lepitud.

sama töö ja erinev tasu

noo 30.03.2022 12:55 (2 kuud tagasi) vasta...

point on selles, et kui tahad saada tõest vastust, siis räägi kohe kõikidest asjaoludest. Kui algul räägid ühte ja siis hakkad iga postitusega andmeid juurde tilgutama, siis ei saagi sa loota mingit tõest vastust. Ka mitte eriala tippspetsialistidelt. Aga vastus jääb endiseks, kui kõrgemat tasu saavad need, kes teevad tööd nii öösel kui päeval, ja seda võimalust on pakutud kõigile, siis mingit diskrimineerimist pole. Kui tasud on erinevad ainult päeval tööd tegevatel ja öötööst keelduvatel töötajatel, siis võib rääkida ebavõrdsest kohtlemisest.

Mari 30.03.2022 08:27 (2 kuud tagasi) vasta...

Point on selles, et tasu on erinev ka pävasel ajal töötades. Ootasin mõnda pädevamat kommentaari, mitte niisama targutamist.

noo 29.03.2022 07:37 (2 kuud tagasi) vasta...

Aqa kas sul on keelatud ka öösiti töötada ja suuremat tasu saada? Ebaõiglane oleks see siis, kui seda kallimat öötööd võimaldatakse ainult mõnedele valitutele. Kui seda pakutakse kõigile, siis on ju kõik õiglane.

Naaber ehitas suure koeraaediku.

J. 27.03.2022 10:57 (3 kuud tagasi) vasta...

Ehitusseadustik mõistes ei ole koeraaedik ehitis (hoone) vaid rajatis (piirdeaed) ja sellele ei ole seatud nõuet, kui kaugel see peab asetsema hoonetest või teistest rajatistest. Teise isiku kuuri külge ehitamiseks oleks pidanud sellegipoolest nõusolekut küsima, kuid sellest teadmisest on vähe kasu, kui oma õiguste eest nagunii seista ei julgeta.

Kaasomandi lõpetamine

J. 27.03.2022 10:22 (3 kuud tagasi) vasta...

Kinnisasja kaasomandi lõpetamise kokkulepe sõlmitakse notariaalselt. Sellele eelnevaid toiminguid (maamõõtmistööd, KOVi nõusolek ja kinnitus selle kohta, et kinnisasja on üldse võimalik jagada reaalosadeks, jne) peaksite saama teostada ka ilma teise poole nõusoleku ja allkirjata. Need toimingud ei ole kummalegi poolele siduvad ega millekski kohustavad, st enne notariaalse kokkuleppe sõlmimist ei tehta e-registrites mingeid muudatusi. Kui teine pool ettepanekuga ei nõustu või sellele ei reageeri, siis võib pöörduda kohtusse kaasomandi lõpetamise nõudega. Kohtukulude kandmise osas ennustusi teha ei oska, kuid riigikohtu praktika kohaselt jäetakse need üldjuhul kummagi poole enda kanda. Muude kaasomandi lõpetamisega seonduvate kulude jagamise osas tuleb samuti saavutada kokkulepe või jagada need kohtu abil.

SÕIDUJÄLJED PÕLLUMAAL

were 21.03.2022 06:54 (3 kuud tagasi) vasta...

Ei ole mõtet selle J. peale üldse erutuda, tema eelmistele kommentaaride vastustes on juba näha, et tegemist on enseekeskse, edeva, teistega mitte arvestava inimesega. Lisaks veel ka rumalaga. Siin olid mõned head kommenteerijad, kes lugesid inimeste küsimustes ka ridade taha, mitte formaaljuriidika ei tegelenud. J. lihtsalt ründas neid siin nii kaua kuni need teised nõuandjad lahkusid. Nüüd saab tema ainult oma"õigeid" kommentaare siin ihuüksi jagada.

Pille 20.03.2022 17:44 (3 kuud tagasi) vasta...

Loll nali, täpselt sealse seltskonna vääriline. Juba soovitasin delfinaariumi staaridel kolida oma pärusmaale aga ei, tuleb ka hambaid teritada mujal, mis siis, et mõstust napib.

J. 20.03.2022 16:53 (3 kuud tagasi) vasta...

Hahahaa, loen ja ei suuda naeru pidada. Mida otsib üks tõusiklik mõisaproua siit popside foorumist? Tema seisus ei tohiks ju lubada nõu küsida kelleltki madalamalt kui diplomeeritud vandeadvokaadilt. Aga tundub, et seal kartulivagude vahel küürutades on kodanik täielikult minetanud inimestega suhtlemise ja läbisaamise oskuse. Tõesti kadestamisväärt! Lausa roheliseks ajab! :-D

Pille 20.03.2022 16:06 (3 kuud tagasi) vasta...

Ilmselgelt isekate popsidega pole mõtet vaielda. Vea algus on tegelikult valla maaosakonnas, kuna ehitusluba ei saa anda, kui pole teed. Ja siinkohal olekski pidanud tee asi algama, siis oleks selgunud, kas tee on võimalik või mitte. See kopteri jama näitab ilmekalt teie madalat mõtlemisvõimet. Mis puutub seaduses, mida te siin mulle määrite söögi alla ja söögipeale, siis seadusi tuleb osata lugeda. Ilmselt on teil võõras asi, et igal seadusel on ka rakendussätted. See aga ilmselgelt käib teil üle jõu. Lausa sportlik huvi, kaua veel plaanite oma rumalusi eksponeerida, ehk siis välja näidata oma kadeduse, kui mõnel on midagi, mille üle vaielda. Soovitan ka teil eluaeg rügada, kõhu kõrvalt kokku hoida, siis ehk tekkib ka mingi sarnane probleem, siiani aga jääb üle vaid teiste üle ilkuda.

noo 20.03.2022 15:23 (3 kuud tagasi) vasta...

vat see jalutamise soovitus on hea, aga seda peaksid endale soovitama. Kuna sa ilmselgelt ootasid vastust, mis sinu "õigusi" kinnitaks ja kuna seda ei tulnud, siis läks nüüd lahti poriloopimine ja räuskamine, (sest seda selline kõigi ja kõige süüdistamine ning kõikvõimalike nimetustega sildistamine on). Seadusesäte, mis ütleb, et isikul on õigus oma kinnistule ligipääsu nõuda, on sulle mitu korda ette toodud. Sina võid seadust lapsikuks või milleks tahes pidada, seadus on seadus ja kuskil pole kirjas, et inimene peab sinu käest luba küsima oma krundile maja ehitamiseks. Ja kui sa tead seadust, mis nõuab, et ilma juurdepääsu teeta krundi ostnud inimene on kohustatud ostma helikopteri, siis anna sina seda teistele teada. Paistab, et peale sinu pole keegi sellist seadusesätet näinud, rumalad nagu me oleme.

Pille 20.03.2022 12:01 (3 kuud tagasi) vasta...

Kodanikud „õigusteadlased“, kui keegi teist leiab seadusesätte (nagu kiidate, et seaduses nii olevat) kus on kirjutatud, et inimesel, kes on teadlikult soetanud ilma juurepääsuteena kinnistu (pole ju keelatud), ehitab sinna maja ja hakkab minult luba küsimata, sisuliselt salaja, sõitma suvalises kohas üle minu põllu (teeb jäljed sisse) ning pärast püüab tõestada, et seal ongi tee ja nõuab sellele servituuti, siis sellele „õigusteadlasele“ taotlen teenelise juristi nimetuse. Mind süüdistada räuskamises seetõttu, et kommenteerijad ei oska/suuda õiguslikult kaitsta oma sisemisi veendumusi, millel seadustega pole mingit pistmist, on lihtsalt lapsik. Täna on ilus ilm, minge välja, rahunege maha ja edaspidi ärge toppigi nina asjadesse, millest teil pole aimu ega teadmisi.

noo 20.03.2022 10:47 (3 kuud tagasi) vasta...

no seaduses on see täiesti üheselt kirjas, nagu J kohe esimeses vastuses kirjutas. Seadus on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/12807782. Aga kui Pille on veendunud, et kõik seadused ja muu praht temale ei kehti, ega siis muud lahendust polegi, kui naaber pöördub kohtusse ja kohus teeb Pillele selgeks, et seadused on kõigest räuskamisest hoolimata olemas ja kehtivad ka temale.

Pille 20.03.2022 07:34 (3 kuud tagasi) vasta...

Asi ongi selles, et midagi taolist seaduses kirjas pole. Minul ei meeldi, kui inimene enda väärastanud seisukohti vormistab just kui seadusena ja sellega mõnitab just mind. Ei ole juura foorum tädi Juuli ja onu Taavi sisemise veendumuse blogi. kordan veelkord, kui inimesel pole midagi öelda, et pea teema algatajat mõnitama. Ühtlasi palusin ka teemat lõpetada aga ei - ikka ja jälle leidub keegi, kes tugineb seadustele, millel asjaga pole mingit pistmist, kuna ei osata või ei viitsita lugeda ja asjasse süveneda.

Reelika 19.03.2022 19:33 (3 kuud tagasi) vasta...

Miks inimest niimoodi alandama, solvama ja mõnitama peab? Seepärast, et teile ei meeldi, mis seaduses kirjas, et igal omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja?

Pille 19.03.2022 19:15 (3 kuud tagasi) vasta...

Sinu lahkus on ääretu ja igati tervitatav. Lõpetuseks veel ehk seda, et sinu ülitised ei sisalda ühtegi sõnumit, mis oleks isegi arvestamist väärt. Kuna sinul puudub nii lugemis – kui ka arusaamise võime, ka sõnumid on sisutühjad ja üleolevad. Jääb ka arusaamatuks, mis enesekriitikat minult ootad, kui asjasse süvenemata ja seda mõistmata, kohe lahterdad mind kohuslase hulka ja üritatud minu õigusi mutta tallata, või oled äkki kohakaaslusega ka kirikus kellalööja ja eeldad, et peaksin järgima seda issanda käsku, et kui sind on löödud vastu paremat põske, keera ette ka teine (Mt 5:39). Aamen.

J. 19.03.2022 18:55 (3 kuud tagasi) vasta...

Seda juhtub ikka vahetevahel, et mõni küsija talle mitte meelepärase vastuse saamisel oma viha ja pettumuse vastaja peale välja valab, aga ähvardamises polegi mind veel varem süüdistatud. Päris põnev. Paraku näitab see, kui kangesti te üritate lihtsat sõnumitoojat solvata ja alandada, ainult teie enda taset ja igasuguse enesekriitika puudumist. Ma võtan teie nõu kuulda ja lõpetan selles teemas „jauramise“, sest see ei vääri enam minu tähelepanu.

Pille 19.03.2022 17:48 (3 kuud tagasi) vasta...

Noorhärra (või preili), see on juba kaudne ja ühemõtteliselt kindlalt sihitud ähvardus, mida selle kohta ütleb Sinu juriidilised „teadmised“? Aga tõsiselt, lõpeta jauramine, minul ega ühelgi teisel pole sinu tühja targutamist tarvis. Kui see on tõsi, et J taga peitub juuratudeng siis sinu tulevastele klientidele tuleb ainult kaasa tunda.

J. 19.03.2022 17:26 (3 kuud tagasi) vasta...

Eks aeg näitab, kes lendab, kes roomab.

Pille 19.03.2022 16:57 (3 kuud tagasi) vasta...

Et vastata küsimusele, on kaks eeldust, esiteks: tuleb osata lugeda, teiseks: tuleb osata aru saada, kuna aga Teil puuduvad mõlemad omadused, olge nii kena ja ärge risustage foorumit. Kes on sündinud roomama, ei see lendama hakka, nii lihtne see ongi.

J. 19.03.2022 16:48 (3 kuud tagasi) vasta...

Siin vastajate peale oma pahameele väljavalamine on täiesti asjatu. Seadus ütleb, et igaühel on õigus pääseda oma kinnistule ja et see kellelegi ei meeldi või kellegi õigusi kitsendab, et tee seadusesätet veel valeks ega olematuks. Fakt on see, et kui te ise naabriga kokkuleppele ei jõua, siis määrab kohus juurdepääsu ikkagi.

Pille 19.03.2022 15:57 (3 kuud tagasi) vasta...

Ja mis siis seal õigesti kirjutatud? Kas see, et keegi lambist ehitab minu maa taha, tühja koha peal, endale mingi maja, sinna ligipääsuks hakkab omavoliliselt sõitma üle minu põllu (teeb mingid jäljed sisse) ning seejärel nõuab neid jälgi tunnistama ligipääsu teeks ja minu just kui teenivale kinnistule servituudi seadmist? Algatades teema lootsin asjalike vastuseid, ei igatse delfinaariumi staarkommentaatorite isiklike arvamuste järele