Kinnistu jagamine ja üks vastane

Küsija 1 16.03.2017 10:22 (7 aastat tagasi)

Soovime jagada kahe elamuga kinnistu, et moodustada kaks eralditoimivat korteriühistut. Kinnistu kuulub 32-le inimesele. Jagamise vastu on üks inimene. Ta soovib sellist kinnistu jagamist, millega pole nõus linn, sest tekiks ebaühtlase kujuga krunt. Tänu jagamisele saaksime müüa maha oma maatüki ja parandada maja olukorda. Kas saab kohtulikult nõuda temalt allkirja, kui kõik teised on nõus ja tema jagamise skeem pole nagunii seaduslikult lubatud ning meie ei taha vastutada teise elamu eest?

A 16.03.2017 10:44 (7 aastat tagasi)

AÕS § 74 lg 1 Kaasomandis oleva asja võib võõrandada või koormata, samuti asja või selle majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel. Kui omavahel kokkuleppele ei jõua, on ainus võimalus kaasomand kohtu kaudu lõpetada ning see jagada (AÕS § 76, 77).

Küsija 1 16.03.2017 11:37 (7 aastat tagasi)

Aitäh. Kuidas see kohtusse pöördumine välja näeks? Palun viiteid, olen sellel teemal võõras. Kas kõik 32 korteriühisuse liiget peavad kohtusse tulema või saab kuidagi valida esindaja?

A 16.03.2017 15:01 (7 aastat tagasi)

Kardan, et siin iseseisvalt ilma juristi või advokaadi abita hakkama ei saa. Asja jagamiseks esitatavas hagiavalduses tuleb märkida muuhulgas ka soovitav asja jagamise viis (AÕS § 77 lg 2, lg 3). Loomulikult võivad kaasomandi jagamist soovivad esindajad valida enda seast ühe esindajaks, kuid targem oleks valida esindajaks siiski professionaal ning üldse oleks mõistlik püüda kuidagi omavahel kokkuleppele jõuda, kui hakata aastaid kohtus vaidlema.

- 16.03.2017 17:37 (7 aastat tagasi)

Oot seda kaasomandi punkti nüüd korteriomandi puhul küll kasutada ei peaks saama.

Küsija1 16.03.2017 18:11 (7 aastat tagasi)

Me korteriomandeid ei jaga. Jagame maad, mis on kaasomandis.

- 16.03.2017 20:24 (7 aastat tagasi)

Seda'nd küll, et korteriomand koosneb reaalosast ja selle juurde kuuluvast kaasomandist, aga vt Korteriomandiseadus §1 (3) Korteriomandi esemeks olevaid ehitise reaalosa ja kaasomandi mõttelist osa ei saa teineteisest eraldi võõrandada, koormata ega pärandada. Kaasomandit saab lõpetada, kui näiteks kinnistu või korter on omanike vahel kaasomandis; aga ma ei ole kuulnud, et seda saaks teha korteriomandi juurde kuuluva kaasomandi osas. NB, ma pole jurist.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.