Elatisnõudest loobumine

Tirts 16.03.2017 13:49 (7 aastat tagasi)

Tere! Kas ja kuidas on võimalik loobuda elatisnõudest? Nõude aluseks on kohtu otsus 2000.a-st, elatise suurenemine lõppes novembris 2015.a. Nõude tagamiseks on kohtutäitur seadnud aresti võlglase osale kinnistust. Võlglane ei ole võimeline ei praegu, ega ka edaspidi oma võlgnevust tasuma ehk siis tegemist on üsna lootusetu olukorraga. Eesmärk on vabastada arestiga koormatud kinnistuosa, vormistada see lapse nimele, et oleks võimalik sellega edasisi tehinguid teha (eesmärk praegu renoveerimine, kinnistu läheks laenu tagatiseks). Ehk siis küsimus püsib - kas ja kuidas saab teine lapsevanem loobuda elatisnõudest?

Tirts 16.03.2017 14:15 (7 aastat tagasi)

Korrigeerin ka oma vea ennetavalt - elatisnõude suurenemine lõppes juunis 2016 gümnaasiumi lõpetamisega (juhul, kui vahepeal on ehk muutunud seadusandlus või on muus mõttes ajaline raamistik vastamisel ehk oluline)

Matt 16.03.2017 16:33 (7 aastat tagasi)

elatise sissenõudmisest saab täituri juures loobuda, teed avalduse ja tasud täiturikulud.

Tirts 16.03.2017 16:22 (7 aastat tagasi)

Ise küsin - ise vastan :D Aga sellegipoolest loen ja küsin juurde. Loen, et sissenõudja avalduse alusel on võimalik täitemenetlust peatada (vara aresti alt selleks ajaks ei vabastata) ja lõpetada (vara vabastatakse aresti alt). Siit edasi minu küsimus - kui sissenõudja teeb avalduse täitemenetluse lõpetamiseks, vara vabastatakse aresti alt ja on võimalik kinkelepinguga lapse nimele kirjutada, siis tegelikult jääb ju kehtima nii kohtuotsus, millega elatis mõisteti algselt, kui ka fakt, et elatist ei ole makstud (eesmärk on siinkohal hoida asjad lahus - kinnistust poole vormistamine lapse nimele ei ole seotud elatise (mitte)maksmisega). Nii saaks tekitada win-win olukorra nii lapse kui võlgniku jaoks - laps saaks varaga teha toiminguid ja tal ei tekiks vanema osas ülalpidamiskohustust, vanem soovib ise samamoodi last kaitsta selle ülalpidamiskohustuse tekkimise eest. Mis te arvate - kas läheb juba natuke liiga ulmeliseks lahenduseks eeldusel et nii sissenõudja, võlgnik, kui laps on asja lahendusega nõus?

AA 16.03.2017 16:45 (7 aastat tagasi)

vaata, kui võlgnik kingib vara lapsele siis sellest juba eeldub, et laps, kes sai kingiks pool maja on igati kohustatud vanemat ülal pidama! No ei saa nii!

Helen 16.03.2017 16:53 (7 aastat tagasi)

Kust seal piir jookseb? Poole maja väärtus võib olla ka ju väiksem, kui elatisnõue...

Matt 17.03.2017 06:45 (7 aastat tagasi)

kui elatis on määratud ja juba mingi osa mees tasub siis ikka on hooldamise kohustus lapsel. praegu on see majaosa vaese mehe ainus varanatuke ja kui ta läheb hooldekodusse siis on 2 valikut, Esiteks, kas mehe hoolduskulud tasub laps kes saab majaosa elatise võla katteks - olgugi et see ei kata täit võlga. Teiseks kov katab hooldekodu kulud peale seda kui majaosast saadud tulust enam ei piisa selleks. Teema algataja aga tahab saada majaosa lapsele kingiks, elatise võla jätta üles ja siis veel, et riik, kataks ka hooldekodu kulud. Jah, saab minna ja lõpetada elatise sissenõude, lasta varad aresti alt vabaks Aga tuleb tasuda siis ka täituritasu! Maas võib siis kinkida majaosa lapsele, elatise võlg jääb üles ja kui mees läheb hooldekodusse siis mehel on laps olemas, kellele ta on teinud ka kingituse ja kes on kohustatud tasuma hooldekodu kulud.No ei saa nii nagu teema algatajatahab ühelt lambalt mitu nahka nülgida!

Tirts 17.03.2017 09:31 (7 aastat tagasi)

Aitäh, Matt! Ma arvan, et antud olukorras on tegelikult ainsaks kaotajaks kohalik omavalitsus. Kõikide teiste suhtes oleks tegemist tegelikult hea lahendiga antud olukorras. Siit ka küsimus - kas see oleks juriidiliselt ok ja teostatav (olgugi, et pesuehtne JOKK-skeem)?

Juula 17.03.2017 12:58 (7 aastat tagasi)

Kuidas teostada? Alustame siis sellest, et lähete ja teete kohtutäiturile avalduse elatisevõla nõude lõpetamise kohta, tasute kohtutäituri kulud ca 500 - 1000 eur. Vara vabaneb aresti alt. Võlgnik kingib vara lapsele. Elatise võlg jääb kirja, elatist on kunagi nõudnud lapse teine vanem ja nüüd nõudest loobunud - ju siis said kokkuleppele ja hea tahte märgiks sis vara kingitud. Nüüd jõuab mees hooldekodusse. Kes mehe sinna paigutab? Kinkis lapsele vara, Kov lähtub perekonnaseadusest ja lapsel tuleb isa hoolduskulud katta! KOV peab seisma j ahoolitsema kõigi oma piirkonna inimest eest, ka nende eest kes on olnud korralikud ja ausad tööinimesed, kes on jäänud üksikuks ja kellel ei ole lapsi. Kuid pakun lahenduseks Teilesellise variandi: et kasige võlgnik puhtaks, lööge klantsima, ja võtke talle abikaasa.Soovitavalt rikas lesk siis jääb hooldamine temale ja ehk aitab ka elatise võla ära tasuda

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.