Rumala inimese võlg

Alar 16.03.2017 21:47 (7 aastat tagasi)

Mina sain Lindorff inkassolt e-maili, milles kirjutatakse: Teilt on AS Lindorff Eesti kasuks kohtuotsusega välja mõistetud võlg summas ~6000 eurot (edaspidi võlg). Võlg on edastatud sissenõudmiseks kohtutäiturile, kes on algatanud täitemenetluse. Saatsivad ka kohtumääruse mis oli tehtud aastal 2010 ja summaks oli kohtu poolt määratud ~4000 eurot mis tuleb maksta swedbankile. Mis see Lindorff nüüd siia puutub? Millest tuleb selline summade erinevus? Kas inkasso saabki lihtsalt niisama 7 aastat intresse kasvatada ja siis alles kohtutäiturile anda?

B. 17.03.2017 10:04 (7 aastat tagasi)

E-toimikus saad vaadata, kas sinu suhtes on algatatud täitemenetlus. Kui on, siis edasi on suhtlus võlgnevuse likvideerimiseks täituriga. Inkassoga suhtlemisel mõtet ei näe.

A 17.03.2017 10:09 (7 aastat tagasi)

Sul on õigus nõuda AS-lt Lindorff Eesti dokumente selle kohta, et nõue on talle loovutatud, vt VÕS § 172 või siis volikirja, juhul kui inkasso tegutseb Swedbank AS esindajana. Samuti täitemenetluses tegeleb nõude sissenõudmisega kohtutäitur, kes peaks kätte toimetama täitmisteate, juhul kui alustatakse täitemenetlus. Põhimõttelist on võimalik kohtulahendit kohtutäiturile täitmiseks esitada kuni aegumiseni, s.o siis 10 aasta jooksul alates jõustumisest ning kui kohtuotsuse või -määrusega on välja mõistetud ka viivis, siis viivis jooksebki edasi kuni nõue täies ulatuses tasutakse. Viivise arvestamine peatub üksnes pankrotimenetluses või võlgade ümberkujundamise menetluses.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.