väärteomenetlus

Mart 28.06.2017 14:18 (7 aastat tagasi)

kui KOV saadab kutse, et olen kohustatud ilmuma menetlusaluse isikuna ütluste andmiseks, kui menetlusaluse isiku arvates ta ei ole rikkumist toime pannud ja ei soovi ütlusi anda, lisaks leiab, et kutse on alusetu. kas on olemas kohustus ilmuda ja mis saab mitteilmumisel? pean raiskama oma aega mingi võimukihuga ametniku peale ja saatma nad p()&&¤%#??? kes mu aja ja kohalesõidukulud kinni maksab?

bebu 28.06.2017 19:50 (7 aastat tagasi)

Seda, kas sa oled süüdi või pole, saadki neile VIISAKALT kohal olles väljendada. Kui sa kohale ei ilmu, sinu arvamust ei kuule keegi. Saad tagantselja trahvi või mõne muu karistuse. Nii lihtne ongi. Pärast hakkad trahvi vaidlustama, kulutad kordades rohkem oma aega ja "kohalesõidutasu".

Onari Kämmal 28.06.2017 21:02 (7 aastat tagasi)

KOV on sellises olukorras väärteo kohtuväline menetleja ehk üsna täpselt samades õigustes kui politsei.

Mart 29.06.2017 23:49 (7 aastat tagasi)

põhimõtteliselt on ju võimalik ka kutset vaidlustada? ja milles seisneb üldse ilmumise kohustus? kui on teada et kutsutakse ütluste andmiseks ja ma ei soovi ütlusi anda. kohapeal vaielda on ennast kahjustav tegu väärteoasjades, parem ikka kohtuni ja las süsteem töötab kogu raha eest, saab showd ka näha :) ja riik arvab et inimesed "ilmuvad" niisamalihtsalt kuhuiganes, mul küll ei ole võimalik endast hologrammi veel saata.

Mart-part 30.06.2017 10:52 (7 aastat tagasi)

kutset pole võimalik vaidlustada, oled kohustatud ilmuma (Väärteomenetluse seadustik, par 19/4). Kohapeal saad esitada oma vastuväited. Kui oma õigust ei kasuta, siis tehakse sinu kohta otsus, mida hakatakse ka täide viima. Sina pead olema sel juhul see, kes asja kohtus vaidlustab. Loomulikult peab sul olema sel juhul piisavalt tõendeid, et sa pole rikkumist täide viinud ja ka head põhjused, miks sa ei ilmunud kohtuvälise menetleja juurde neid esitama. Kohus vaatab üsna kehvasti nende peale kes oma lollustega neile tööd juurde teevad.

A 30.06.2017 12:06 (7 aastat tagasi)

Muide kutse peale mitteilmumisel on KOV-il võimalik taotleda politseilt sundtoomist. Loomulikult on menetlusalusel isikul põhiseaduslik õigus ütluste andmisest keelduda, kuid seda õigust saab teostada üksnes selliselt, et ilmud kohale, kuulad küsimused ära ning seejärel otsustad, kas annad ütluseid, või keeldud sellest.

Mart 2.07.2017 18:44 (7 aastat tagasi)

no.. aga ilmuma on kohustatud menetlusalune või menetlusosaline.. aga kas ei piisa neile teatamiseks et kuna ma ei pea ennast selles asjas menetlusaluseks siis sellest tulenevalt ei ole ka mul kohustust ilmuda. esitagu enda asjakohased tõendid mulle ise, enda poolt määratud tähtajaks, et mille alusel ma üldse olen menetlusalune?

Onari Kämmal 2.07.2017 22:45 (7 aastat tagasi)

Küll nad kohapeal esitavadki need tõendid. Suvaliselt maili peale ei saa nad seda infot ka parimal juhul saata, kuna väärteomaterjalidega saavad tutvuda ainult menetlusosalised ja selleks on vaja Su isik tuvastada.

Mart 4.07.2017 13:18 (7 aastat tagasi)

Aga kui Teie, jurist või advokaat saate mingi veidra kutse kuhugi ilmuda, teie töötund maksab kindlasti üle 100 euro, te olete kohal nagu 5 kopikat, raiskate oma aega ja vastu ei ole midagi öelda? VTMS § 76. Kaebuse esitamine kohtuvälise menetleja tegevuse peale (1) Menetlusosalisel ja menetlusvälisel isikul on õigus kuni asjas kohtuvälise menetleja otsuse tegemiseni esitada kohtuvälise menetleja juhile kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale. -- seega on võimalik ka kutset vaidlustada, kuna see on menetleja tegevus e menetlustoiming + üldise praktika järgi ükski vaie läbi ei lähe ja mõistlik on vaidlustada alles otsust kohtus, mis on ka tasuta.

A 4.07.2017 16:13 (7 aastat tagasi)

Jah, teoreetiliselt võiks muidugi kutse peale kohtuvälise menetleja juhile kaebuse esitada, kuid kõigi eelduste kohaselt jääks see rahuldamata, kuna enne kutse saatmist ei peagi olema veel midagi tuvastatud ning kutse saadetaksegi selleks, et asjaolud välja selgitada ja saada selleks vajalikud ütlused. Samuti ei peataks kaebuse esitamine kutse täitmist sh kutse peale ilmumata jätmisel sundtoomist (VTMS § 43 lg 3, lg 4). Kui kohtuväline menetleja peaks süüliselt rikkuma menetlusõigust ja põhjustama seeläbi isikule kahju, on õigus nõuda kahju hüvitamist sõltumata menetluse lõpptulemusest - süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus § 7 lg 1.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.