Tunni palga arresti reegleid

Alex 12.02.2018 11:39 (7 kuud tagasi)

Juhul kui kogu kuu summa arvatavasti ja kuu loppuks faktiliselt ei uleta min maara eks 500. Kas kohtutaituril on oigus tunni palgast raha kinni pidama sellisel model et katte jaab tunnid x min tunni palk?

Crosby 12.02.2018 12:05 (7 kuud tagasi)

Tea kas nad end selliste rehkendustega vaevama hakkavad. Äkitse kohaldavad hoopis seda: (12) Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. [RT I, 30.12.2017, 2 - jõust. 09.01.2018] Tegu siis täitemenetluse seadustiku 09.01.2018 jõustunud muudatusega ehk TMS § 132 lg 1.2

Alex 12.02.2018 14:04 (7 kuud tagasi)

Nad juba tegid nii et see tunni tasu mis ületab 2.75 voi mis iganes see minimum on vottavad ära. Summa ei ületa elatismiinimumi. On see seadusega kooskolas voi mitte?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.