Alaealise nõue kohtus

Rait 12.02.2018 14:22 (7 kuud tagasi)

Kas alaealine saab nõude esitada kohutusse, muidugi kui seaduslik esindaja esindab. Nimelt alaealine ostis rolleri, aga nüüd ilmnenud asjaolud tehingu tühistamiseks.

Rait 12.02.2018 19:26 (7 kuud tagasi)

ja kas alaeline saaks siis ka riigilõivust vabastust, kuna tal ju sissetulek puudub?

A 13.02.2018 06:36 (7 kuud tagasi)

Kuna alaealine on piiratud teovõimega, võib tehing sõltuvalt asjaoludest algusest peale tühine olla, vt TsÜS § 11. https://www.riigiteataja.ee/akt/120042017021 Kohtumenetluses saab alaealine osaleda oma seadusliku esindaja kaudu, riigilõivust vabastust ei ole. Võimalik on taotleda menetluskulude kandmiseks riigi õigusabi, kuid ainuüksi sellest, et tegemist on alaealisega, kellel puudub sissetulek, riigi õigusabi taotlemiseks ei piisa.

Pb 13.02.2018 08:30 (7 kuud tagasi)

Kindlasti taotle menetlusabi ja riigilõivu vabastamist, alaealisel ju puudub sissetulek ja ei tohiks raske olla menetlusabi taotlust põhjendada. Selle vormi täitmine küll tülikas kuid tasub ära teha. Tehing võib olla tühine, kui alaealine selle ise, ilma vanema heakskiiduta, tegi.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.