Vestluse salvestamine

Katrin 6.04.2018 20:05 (1 aasta tagasi)

Kas ma võin salvestada enda vestlust töökaaslasega nii, et tema seda ei tea? Ja teine küsimus - kas seda sõimu võib pärast kasutada ka, nt ülemusele ette mängida?

Roomet 7.04.2018 08:37 (1 aasta tagasi)

Vestluse salvestamine ilma eelnevalt hoiatamata on kriminaalne tegevus. Olenemata eesmärgist. Ebaseaduslik jälitustegevus. Inimesel on õigus anda teid selle eest kohtusse ja suur võimalus võita.

BB 7.04.2018 12:48 (1 aasta tagasi)

Tee ikka enne endale ise ka asjad selgeks!

fahu 7.04.2018 10:34 (1 aasta tagasi)

Loomulikult saab salvestada oma juttu ja teise inimese jutt jääb lihtsalt peale.

BB 7.04.2018 12:47 (1 aasta tagasi)

Oma kõnet teise osapoolega võib salvestada. Seda salvestist aga ei tohi avaldada kolmandatele osapooltele, kui sa pole eelnevalt saanud nõusoleku salvestamiseks.

ivo 7.04.2018 13:58 (1 aasta tagasi)

Huvitav, kas ka kohtus mitte? Olen olnud protsessil kus oma jutu salvestas - mikrofon oli endale suunatud - aga oli taustaks kuulda ka teise poole juttu ja kõlbas küll tõendiks.

Reelika 8.04.2018 20:51 (1 aasta tagasi)

TsKMS § 238 lg 3 p 1 - Kohus võib keelduda tõendi vastuvõtmisest ja selle tagastada või keelduda tõendite kogumisest lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule, kui tegemist on kuriteoga või põhiõiguse õigusvastase rikkumisega saadud tõendiga. PS § 43 - Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele.// Ehk siis tõendeid ei koguta ebaseaduslikult.

BB 9.04.2018 09:54 (1 aasta tagasi)

Tegemist võis olla ka jälitustegevuse raames salvestatud vestlusega.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.