Vigane kiirmenetluse otsus

Valdur 21.10.2018 06:35 (2 aastat tagasi)

Inimesele koostati kiirmenetluse otsus, kus rikkumisena märgitud, et "isik tarbis alkoholi(õlu) avalikus kohas ilma KOV loata, et on avaliku korra eest vastutav isik ja pani KarS §15 kohaselt toime teo vähemalt hooletuse vormis...(sodipodi)... ja õigusvastasust välistavad asjaolud puuduvad." Tõendid on tunnistaja ütlused... mingi nimi. Kuidas saab keegi seletamatu tunnistaja näha, et tarbiti alkoholi isiku poolt, kes ei viibinud sel kellaajal selles kohaski mitte? Alkoholi tarbimine kui fakt on siinkohal tõendatud millega? Mõistagi kaebas isik selle otsuse Harju Maakohtus edasi, nüüd on tulemas kohtuistung. Kuidas isik peaks ennas eest kohtus kaitsma, kui otsuses on kirjas tegu ja muud andmed, mis ei vasta tõele?

CC 28.10.2018 13:49 (2 aastat tagasi)

aga nii kaitsebki, et esitab kohtule tõendid, et antud hetkel ei viibinud ta üldse seal - tunnistajad kuulatakse üle jne. Alkoholi tarbimist võib ka ebaadekvaatse käitumisega tuvastada. Tunnistaja ütleb et olid lõhnad jne. Nemad väiadavad ühet, sina teist moodi ja kohus otsutab, kelle õigus.

Liis 31.10.2018 05:08 (2 aastat tagasi)

Kiirmenetlus tehakse koha peal, kui isik seal ei viibinud, siis kuidas ta sai kiirmenetluse otsuse?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.